ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

The meetings will include a brief talk, followed by a group discussion and meditation.  We welcome volunteers to come in on the afternoon of the meeting or to use our library between 5-6 p.m.  Registration and identification is needed to enter the building.  Please call or email us prior to the meeting.  We can also register you automatically for each meeting if you let us know of your interest.  Meetings start promptly at 6 pm.

 

Theme:  World salvage through responsible thought

If mental radio operates between people, it means that everybody has an overwhelming responsibility for good and evil. It means that every thought we think is helping or harming other people. If you shout, your voice carries barely fifty yards. But when you think, your thoughts go around the world, as far and as fast as the radio. The thoughts of a single day pour blessings or curses into the greater river of world opinion. Every man, in the course of a lifetime, pours so many million thoughts for good or ill into the ever-moving stream of human history that he leaves his impress upon the world as long as time lasts. This is literally and terribly true if thoughts do leap from one mind to another.” Techniques of Triangles


"The most accurate need of our age is for global-minded people who think the world thought, do the world deed, and pray the world prayer.”   Prayer, the Mightiest Force in the World, Frank C. Laubach. .

 

Questions for reflection and discussion:
1. What is responsible thinking? And how can we positively influence public opinion, without infringing on the freedom of the individual?
2. Humanity we are told, has made great progress. What thought patterns prove this today?
3. If energy follows thought, how can humanity be made to see the great responsibility associated with
   thinking?  To what degree have we recognized the significance of the techniques of triangles, in world salvage?

Suggested Readings:
“How the Power of Positive Thinking Won Scientific Credibility” by Hans Vilarica https://www.theatlantic.com/health/archive/2012/04/how-the-power-of-positive-thinking-won-scientific-credibility/256223/

The United Nations and the future of global governance,
https://www.cfr.org/expert-roundup/united-nations-and-future-global-governance
 

(please email us any comments or ideas you might want to share and we will read them at the meeting).

 

Listen to a Live broadcast of the Meeting

Share

Lucis Trust Meetings

Νέα Υόρκη

Δευτέρα 24 Ιούλιος 2017 06:00 μ.μ.

Lucis Trust
120 Wall Street, 24th floor

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

NY 10005

Οδηγίες

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επισκεφτείτε το ευρετήριο του Παγκόσμιου Δικτύου σε αυτόν τον ιστότοπο, για να βρείτε ένα κατάλογο από ανεξάρτητες ομάδες που οργανώνουν φεστιβάλ διαλογισμού την ημερομηνία της πανσελήνου.

Ώρα Πανσελήνου

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΩΝ ΤΟΥ LUCIS

Hνωμένο Βασίλειο

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 23:00 Λονδίνο Ώρα (Local Time)

ΗΠΑ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 18:00 Νέα Υόρκη Ώρα (Local Time)

Switzerland

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 00:00 Γενεύη Ώρα (Local Time)

Follow