ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

The meeting will be held in the library of our offices at 120 Wall St., 24th floor; it will include a brief talk on the theme, group discussion and meditation. Please call (212) 292-0707 or email us prior to the meeting.  We can also register you automatically for each meeting if you let us know of your interest.

Theme:  Shifting from Mass Consciousness to Group Consciousness

[Cancer] is not an easy one for the average student to understand for it is the polar opposite—psychologically speaking—of the state of group consciousness towards which humanity is, at this time, tending. It is difficult for the casual student to distinguish accurately between mass consciousness and group consciousness. Human beings stand today at a midway point, generally speaking, between these two states of mind, though perhaps it might be more correct to say that a fairly large minority are becoming group conscious, whilst the majority are emerging out of the mass conscious stage and becoming self-conscious individuals (Esoteric Astrology, Page 312).

Questions for reflection and discussion: Is there evidence that humanity has shifted beyond the "midway point" toward group consciousness? What are the distinguishing characteristics between mass consciousness and group consciousness and how can we maximize the benefits of group work during this shift?

Suggested Readings:

Harvard Business Review, Making Dumb Groups Smarter, by Cass R. Sunstein and Reid Hastie
https://hbr.org/2014/12/making-dumb-groups-smarter

Presencing Institute, Principles
https://www.presencing.com/principles

Edge, Collective Intelligence, A conversation with Thomas W. Malone
https://www.edge.org/conversation/thomas_w__malone-collective-intelligence

Please email us any thoughts for sharing with the group.

Venue:  Lucis Trust,
120 Wall Street, 24th floor, New York NY
(Please register in advace: 212.292.0707 / [email protected])

Listen to a Live broadcast of the Meeting

Share

Lucis Trust Meetings

Νέα Υόρκη

Παρασκευή 23 Ιούνιος 2017 06:00 μ.μ.

Lucis Trust
120 Wall Street, 24th floor

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

NY 10005

Οδηγίες

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επισκεφτείτε το ευρετήριο του Παγκόσμιου Δικτύου σε αυτόν τον ιστότοπο, για να βρείτε ένα κατάλογο από ανεξάρτητες ομάδες που οργανώνουν φεστιβάλ διαλογισμού την ημερομηνία της πανσελήνου.

Ώρα Πανσελήνου

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΩΝ ΤΟΥ LUCIS

Hνωμένο Βασίλειο

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 23:00 Λονδίνο Ώρα (Local Time)

ΗΠΑ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 18:00 Νέα Υόρκη Ώρα (Local Time)

Switzerland

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 00:00 Γενεύη Ώρα (Local Time)

Follow