Διαλογισμός Νέας Σελήνης

"ΕΝΙΣΧΎΟΝΤΑΣ ΤΑ ΧΕΙΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"

Meditation is the primary form of service for those following a spiritual path. It is a means of cooperation and alignment with hierarchical intent. The new moon period follows upon the cycle of outbreathing in the rhythmic cycles of the breath; it is a time of pause wherein together we can establish a soul-mind-brain alignment. During this period we work in thought to concretize the ideas and impressions received at the time of the full moon period and undertake the sometimes difficult process of translating them into practical plans that can be of service in the world. The effect of this meditative effort is to enhance the many ways in which the “power of the one Life” and the “love of the one soul” are working out through all true servers everywhere. The meeting will be held in the Reading Room of our offices at 866 United Nations Plaza, Suite 482 and will include an exploration on the theme, followed by group discussion and meditation. Please call or email us if you will be attending, or contribute your thoughts prior to the meeting - we will share them with the group when possible.

 

Theme:  Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls

The Pisces New Moon takes place during the United Nations’ annual session of the Commission on the Status of Women (March 12 – 23) which, this year, will be exploring the theme: Challenges and
opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls.  Every year, representatives of Member States and civil society groups gather for the Commission at United Nations Headquarters in New York to evaluate progress on gender equality, identify challenges, set global standards and formulate concrete policies to promote gender equality and advancement of women worldwide.

The New Moon meeting will explore ways in which the great idea of human unity is, through gender
issues, leading humanity to an understanding of the fundamental ideals that will govern the New Age

“… it is in Libra that the balancing of the pairs of opposites must take place and reach solution through the activity of the judicial mind and the establishing of a point of equilibrium between the male and the female principles. … The solution will not be found through religious pronouncements, …, or through physiological inhibition or legalised license; neither will it come through legislation, inspired by various schools of thought in any community or nation. It
will be the result of the united activity of the spiritually minded consciousness, the judicial attitude, the intellectual perception and the steady urge of the evolutionary process..
Alice Bailey, Esoteric Astrology,
pp. 233 - 236

 

Questions for reflection and discussion:
What are the key ideas driving the global focus on gender equality?
Why have Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls become such critical issues in
humanity’s understanding of the ideals which will govern the New Age?
What role is the judicial mind playing in humanity’s response to the challenges and opportunities in
achieving gender equality?

Readings:
Alice Bailey, Esoteric Astrology, Chapter 2, The Nature of Esoteric Astrology,
Libra, The Balance pp. 226 - 251.
https://www.lucistrust.org/online_books/esoteric_astrology_obooks
/chapter_ii_the_nature_esoteric_astrology/
3_spiritual_effects_the_zodiacal_constellations_part6

http://www.unwomen.org/en/csw/csw62-2018

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs

Listen to a Live broadcast of the Meeting

Share

Lucis Trust Meetings

Νέα Υόρκη

Παρασκευή 16 Μάρτιος 2018 06:00 μ.μ.

Lucis Trust
120 Wall Street, 24th floor

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

NY 10005

Οδηγίες

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επισκεφτείτε το ευρετήριο του Παγκόσμιου Δικτύου σε αυτόν τον ιστότοπο, για να βρείτε ένα κατάλογο από ανεξάρτητες ομάδες που οργανώνουν φεστιβάλ διαλογισμού την ημερομηνία της πανσελήνου.

Ώρα Πανσελήνου

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΩΝ ΤΟΥ LUCIS

Hνωμένο Βασίλειο

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 22:00 Λονδίνο Ώρα (Local Time)

ΗΠΑ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 18:00 Νέα Υόρκη Ώρα (Local Time)

Switzerland

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 23:00 Γενεύη Ώρα (Local Time)

Follow