Συνάντηση Νέας Σελήνης

The theme of the new moon meditations is strengthening the hands of the group of world servers.The meeting will include a brief talk, discusson and meditation with the goal of clarifying group thinking about the solution to major world problems. 

Meditation is the primary form of service for those following a spiritual path. It is a means of cooperation and alignment with hierarchical intent. The new moon period follows upon the cycle of outbreathing in the rhythmic cycles of the breath; it is a time of pause wherein together we can establish a soul-mind-brain alignment.  During this period we work in thought to concretize the ideas and impressions received at the time of the full moon period and undertake the sometimes difficult process of translating them into practical plans that can be of service in the world. The effect of this meditative effort is to enhance the many ways in which the “power of the one Life” and the “love of the one soul” are working out through all true servers everywhere. The meeting will be held in the library of our offices at 866 United Nations Plaza, Suite 482 on the fourth floor and will include an exploration on the theme Earth Healing – Restoring the Divine Circulatory Flow, followed by group discussion and meditation. Please call or email us if you will be attending, or contribute your thoughts prior to the meeting we will share them with the group when possible.
 

Theme:  EARTH HEALING Restoring the Divine Circulatory Flow

 

Virgo has long been associated with healing due to the powerful inlet it provides for the release of the energy of the second ray.  In Virgo this release extends to include the form itself, making it a fit receptacle for the soul in all forms to express itself.  As we enter into the Aquarian age healing will shift increasingly to a growing ability to work etherically and the newer types of healing work will be composed of groups coming together in support of groups. At this time of the Virgo new moon we can extend this idea of group healing to the worldwide group of all those who work within the heart center of the group of world servers, joining together to lift the planet into the light.  The power of small groups, working within many different traditions, particularly at the monthly interlude periods, cannot be underestimated.  Let us hold and highlight the intention to ground our efforts on the physical plane.  Virgo itself has a deep and ancient relationship with our little, non-sacred planet, providing an open door for the release of the planetary soul. It is the soul that heals and the release of this healing energy provides the substance that will strengthen the hands of all those who are working to bring about an adjustment in the global structures so as to align them more closely within Aquarian values.


 

Question for reflection and discussion:

  1. What does the phrase “Earth Healing” mean to you and what techniques can we use to realize this goal?
     
  2. What  do you understand to be the value of small groups, units of service, joining together on the physical plane as agents of change and healing?


Readings & Viewing:

https://www.youtube.com/watch?v=wOAyMCN2k60


Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, “Seed Groups in the New Age,” pp. 26-46:  https://www.lucistrust.org/online_books/
the_externalisation_the_hierarchy_obook/section_one_introductory_remarks_part1


https://www.brucelipton.com/resource/article/the-wisdom-your-cells


https://www.youtube.com/watch?v=O7MmSfo5b9U


http://www.people.vcu.edu/~djbromle/color-theory/color01/
Relationship-color-sound-joe_goldsmith.html


https://www.sciencealert.com/does-colour-really-affect-our-brain-and-body-a-professor-
of-colour-science-explains

 

Listen to a Live broadcast of the Meeting

Share

Lucis Trust Meetings

Νέα Υόρκη

Δευτέρα 10 Σεπτέμβριος 2018 06:00 μ.μ.

Lucis Trust
120 Wall Street, 24th floor

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

NY 10005

Οδηγίες

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επισκεφτείτε το ευρετήριο του Παγκόσμιου Δικτύου σε αυτόν τον ιστότοπο, για να βρείτε ένα κατάλογο από ανεξάρτητες ομάδες που οργανώνουν φεστιβάλ διαλογισμού την ημερομηνία της πανσελήνου.

Ώρα Πανσελήνου

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΩΝ ΤΟΥ LUCIS

Hνωμένο Βασίλειο

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 23:00 Λονδίνο Ώρα (Local Time)

ΗΠΑ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 18:00 Νέα Υόρκη Ώρα (Local Time)

Switzerland

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 00:00 Γενεύη Ώρα (Local Time)

Follow