Τέχνη και Χρόνος

Ομιλία που παρατέθηκε στο συνέδριο της Σχολής Αρκέην στο Λονδίνο τον Μάιο του 2016. Ο Anders Liden είναι ο Επίτιμος Πρόεδρος του Διεθνούς Συνδέσμου Τέχνης - μία ΜΚΟ που σχετίζεται την UNESCO.