Μαθητεία και Αιώνιο Τώρα

Ομιλία που δόθηκε στην Συνδιάσκεψη της Σχολής Αρκέην, στο Λονδίνο τον Μάιο του 2016, από την Anne Woodward, Φιλόσοφο και Αοιδό Όπερας