Δραπετεύοντας από τους Δακτύλιους του Χρόνου

Μια ομιλία που δόθηκε το 2016 κατά την Συνδιάσκεψη της Σχολής Αρκέην από την Christine Morgan, Πρόεδρο του Lucis Trust.