Εσωτερικές Αρχές του Ήχου στη Μουσική

Ομιλία που παρουσιάστηκε στην Συνδιάσκεψη της Σχολής Αρκέην, στο Λονδίνο τον Μάιο του 2018, από τον Mario Eugster, πιανίστα και μουσικοθεραπευτή, ο οποίος εργάζεται σε ένα κέντρο ψυχικής υγείας ενηλίκων στα πλαίσια του Βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας.