ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Μια μαγική αναμόρφωση προοιωνίζεται, κατά την οποία  η συνείδηση του ανθρώπινου βασιλείου θα μετουσιωθεί σε κάτι νέο, βαδίζοντας  σαν μια ολότητα μπροστά, προς τα μυστήρια της Ύπαρξης.