ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Μια ομιλία που δόθηκε στη Συνδιάσκεψη της Σχολής Arcane στη Νέα Υόρκη τον Απρίλιο του 2018 από τον αείμνηστο Δρ Ryder, ο οποίος διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Lockheed Martin Space Systems και υπεύθυνος του Κέντρου Προηγμένης Τεχνολογίας (Advanced Technology Center).