Ο Παρατηρητής στην Οδό από την Kathy Newburn

Μια ομιλία που πραγματοποιήθηκε στο συνέδριο της Σχολής Αρκέην στην Νέα Υόρκη, τον Μάιο του 2015, από την Kathy Newburn του Lucis Trust. Καθώς ετοιμαζόμαστε για την είσοδο της τέταρτης ακτίνας, αυτή η συζήτηση διερευνά τις πιθανές επιπτώσεις.