Η Ιόχρους Δύναμη και η Υγεία

Ομιλία που δόθηκε στην Συνδιάσκεψη της Σχολής Αρκέην το 2017, από τον Δρ Lee Blackburn