ΤΡΙΓΩΝΑ 2015

Το συγκεκριμένο βίντεο, που δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015, παρουσιάζει την πρακτική του διαλογισμού στην υπηρεσία των Τριγώνων και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με συμμετέχοντες στα Τρίγωνα. Διάρκεια 11:47 λεπτά.