Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης 2018

Καθώς προσπαθούμε να εκπληρώσουμε το μερίδιό μας στην δόμηση ορθών σχέσεων στον κόσμο, ας επικαλεστούμε ανώτερες πνευματικές δυνάμεις. Η Μεγάλη Επίκληση είναι μια προσευχή για όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης και κάθε πίστης. Ας την χρησιμοποιήσουμε κατά την Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης στις 29 Μαΐου 2018.

Βοηθήστε μας να κάνουμε γνωστή την Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης. Μοιραστείτε αυτή την πληροφορία με άλλους.