Η Δύναμη της Σαμπάλλα

Δείτε το PDF | Order print copies

Σαμπάλλα

το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή

 

Σαμπάλλα

Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή
Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων –
Ο Σκοπός που οι Διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.

Η Μεγάλη Επίκληση είναι γνωστή σε κάθε μέρος του κόσμου και προοιωνίζεται να
καταστεί μια παγκόσμια προσευχή για τη νέα εποχή.

Το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλα κέντρα ενέργειας στον πλανήτη εδραιώνεται, επίσης, ως εφαρμόσιμη και εύλογη πιθανότητα. Η πνευματική Ιεραρχία του πλανήτη, «η εστία της Αγάπης μέσα στην καρδιά του Θεού», είναι αποδεκτή από πολλούς. Μπορεί να γίνει μια ζωντανή πραγματικότητα για αυξανόμενους αριθμούς αφιερωμένων αντρών και γυναικών, οι οποίοι αγαπούν και υπηρετούν την ανθρωπότητα.

Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην πιθανότητα να προσεγγιστεί «το κέντρο,
όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή», η Σαμπάλλα. Η Σαμπάλλα είναι το πλανητικό κέντρο κεφαλής, παρόμοια, όπως η Ιεραρχία είναι η πλανητική καρδιά. Εστιάζει τον σκοπό και τη θέληση του Θεού, όπως η Ιεραρχία εστιάζει την αγάπη και τη σοφία της Θεότητας.

Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με σύνεση τη δύναμη της πνευματικής θέλησης, έως ότου μάθουμε να αγαπάμε ανιδιοτελώς και να έχουμε συμπόνια και κατανόηση για όλους τους ανθρώπους. Η δύναμη να αγαπάμε και να ζούμε σύμφωνα με πνευματικές αξίες και αρχές διευρύνει τη συνείδηση, εφελκύει την ψυχή και ανοίγει το δρόμο για την κατανόηση της θείας θέλησης και του σκοπού.

Σκέψεις για Στοχασμό

H Σαμπάλλα είναι απλώς μια λέξη που μεταδίδει την ιδέα ενός αχανούς εστιακού
σημείου ενεργειών που συναθροίζονται και συγκεντρώνονται από τον πλανητικό Λόγο προκειμένου να δημιουργήσει μια εκδήλωση επαρκή για την αναπτυσσόμενη πρόθεση και πλανητική Του υπηρεσία.

Η Σαμπάλλα είναι μια κατάσταση συνείδησης ή ένα στάδιο ευαίσθητης επίγνωσης όπου υπάρχει άμεση και δυναμική ανταπόκριση στο θείο σκοπό.

Η Σαμπάλλα είναι ο τόπος του σκοπού. Είναι ένας σκοπός που δεν μπορεί να γίνει
κατανοητός μέχρις ότου το Σχέδιο γίνει γνωστό.

Η Σαμπάλλα δεν είναι ένας Δρόμος, αλλά ένα μείζον κέντρο σχετιζόμενων σταδίων και μια σχετικά στατική ενέργεια – μια ενέργεια που κρατείται σε ετοιμότητα για σκοπούς δημιουργίας από την εστιασμένη πρόθεση του Μεγάλου Συμβουλίου, το οποίο ενεργεί υπό τον κατευθυντήριο οφθαλμό του Κυρίου του Κόσμου.

Η Σαμπάλλα είναι το μείζον σημείο έντασης πάνω στον πλανήτη. Μια ένταση που εκφράζει στοργική νοήμονα θέληση, ελεύθερη από κάθε αυτοβουλία ή νοητική προκατάληψη.

Η Σαμπάλλα είναι ο μείζον δεκτικός πράκτορας πάνω στον πλανήτη από τη σκοπιά
της ηλιακής εισροής και ταυτόχρονα το κύριο σημείο διανομής ενέργειας από τη σκοπιά των βασιλείων της φύσης, περιλαμβανομένου του πέμπτου βασιλείου. Από αυτό το σημείο έντασης, το πρότυπο ζωής του πλανητικού Λόγου και η θέλησή Του ενσωματώνεται και τελικά ολοκληρώνεται μέσω της εξελικτικής διαδικασίας.

Η Σαμπάλλα, μιλώντας συμβολικά, είναι το κεφαλικό κέντρο, της πλανητικής μας Ζωής, το οποίο εστιάζει θέληση, αγάπη και νοημοσύνη σε μία μεγάλη και θεμελιώδη Πρόθεση και διατηρεί αυτό το εστιασμένο σημείο σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του πλανήτη. Η μεγάλη αυτή Πρόθεση ενσωματώνει σκοπό και εκφράζεται δια μέσω του Σχεδίου.

Ο μοναδικός τόπος απόλυτης ειρήνης είναι το «κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή».

Η ειρήνη, ως έκφραση της θέλησης της Σαμπάλλα, επιφέρει ισορροπία και
σταθερότητα, σύνθεση και κατανόηση, ενώ συμπεριλαμβάνει, επίσης, ένα πνεύμα
επίκλησης. Αυτό καταδεικνύεται ως το πρώτο μεγάλο δημιουργικό και μαγικό έργο
για το οποίο είναι ικανή η ανθρωπότητα, παρασύροντας κατά την πραγματοποίησή
του και τις τρεις θείες όψεις σε μια ταυτόχρονη δραστηριότητα σύμφωνα με τη θέληση του Θεού.

H Δύναμη της Σαμπάλλα

Η Σαμπαλλική δύναμη, το πυρ της θέλησης-για-το καλό, είναι διαθέσιμη για ορθή χρήση, αλλά η δύναμη έκφρασής της βρίσκεται στην κατανόησή της και στην ομαδική χρήση.

Στη διάρκεια του εικοστού αιώνα, η δύναμη αυτή έκανε την πρώτη της άμεση κρούση πάνω στην ανθρωπότητα. Στο παρελθόν, είχε φτάσει μέχρι την ανθρωπότητα, έχοντας υποβιβαστεί και τροποποιηθεί από το μεγάλο πλανητικό
κέντρο, την Ιεραρχία. Η άμεση αυτή κρούση συνέβη το 1975 και το 2000. Κάθε φορά που η ενέργεια αυτή κρούει στην ανθρώπινη συνείδηση, κάποια πληρέστερη όψη του θείου Σχεδίου κάνει την εμφάνισή της. Είναι η ενέργεια που επιφέρει σύνθεση, συγκρατώντας τα πάντα μέσα στον κύκλο της θείας αγάπης. Από την εποχή αυτών των κρούσεων, η ανθρώπινη σκέψη ασχολήθηκε, όσο ποτέ πριν,
με την δημιουργία ενότητας και την επίτευξη σύνθεσης σε κάθε ανθρώπινη σχέση, και ένα από τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας ήταν ο σχηματισμός των Ηνωμένων Εθνών.

Η Σαμπαλλική ενέργεια σχετίζεται με τη ζωντάνια (μέσω της συνείδησης και της
μορφής) της ανθρωπότητας. Αφορά στην εγκαθίδρυση ορθών ανθρώπινων σχέσεων και αυτή η επίδρασή της καθιστά τις ανθρώπινες διάνοιες δεκτικές στην πραγματικότητα του Σχεδίου της αγάπης και του φωτός.

Η όψη θέληση μπορεί να προσεγγισθεί μόνο από το νοητικό πεδίο και, συνεπώς, μόνο εκείνοι που εργάζονται με το νου και μέσω αυτού μπορούν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν αυτή την ενέργεια. Όσοι ανταποκρίνονται στη Σαμπαλλική δύναμη προσεγγίζουν την ενέργεια του πυρός. Το πυρ είναι το σύμβολο και η ποιότητα του νοητικού πεδίου, αποτελώντας μια όψη της θείας φύσης.

Τρεις μεγάλες ενέργειες εστιάζονται στην Σαμπάλλα, την έδρα του πυρός:

1. Η Ενέργεια του Εξαγνισμού: Είναι η δύναμη, έμφυτη στο εκδηλωμένο σύμπαν,
η οποία βαθμιαία και σταθερά προσαρμόζει την όψη ουσία στην πνευματική όψη.
Συνεπάγεται την εξάλειψη όλων όσα εμποδίζουν την πλήρη έκφραση της φύσης
της θειότητας.

2. Η Ενέργεια της Καταστροφής: Είναι μια καταστροφή που απομακρύνει ή αλλάζει τις μορφές που φυλακίζουν την εσωτερική πνευματική ζωή και κρύβουν το εσωτερικό ψυχικό φως.

3. Η Ενέργεια της Οργάνωσης: Είναι η ενέργεια που εγκαινίασε την ώθηση που
δημιούργησε την εκδήλωση. Η σχέση πνεύματος και ύλης παράγει, κυκλικά και
σύμφωνα με το νόμο, τον εκδηλωμένο κόσμο ως ένα πεδίο ψυχικής ανάπτυξης
και μια περιοχή, όπου ο θείος σκοπός πραγματοποιείται μέσω του Σχεδίου.
Ως εκ τούτου, η Σαμπαλλική δύναμη εστιάζει τη θέληση-για-το καλό, οδηγώντας σε ορθές ανθρώπινες σχέσεις και εγκαθιδρύοντας ειρήνη στη Γη.

Συνεργασία με τη Θέληση-για-το καλό

Σήμερα η ισχυρή πρωτακτινική δραστηριότητα της θέλησης ή του σκοπού παρασύρεται σε δράση, εντείνοντας την επίδρασή της πάνω στις διάνοιες και τις «μικρές θελήσεις» των ανθρώπων. Η ανταπόκριση είναι ανάλογη με την ποιότητα αυτών των διανοιών και την πρόθεση της ανθρώπινης θέλησης.

Ως απόδειξη της ευεργετικής θέλησης του Θεού, η δυναμική αυτή ενέργεια 
επιδιώκει να καταστρέψει κάθε μορφή που παρεμποδίζει την ανάδυση ενός νέου
και καλύτερου κόσμου, λειτουργώντας ως συνθέτουσα δύναμη, η οποία συνδέει όλες τις διαχωρισμένες μονάδες ζωής και συνείδησης. Ασκεί μια έντονη επίδραση στο πολιτικό πεδίο, καθώς και στη συνείδηση εκείνων που ασχολούνται με όλες τις όψεις της διακυβέρνησης των εθνών στον κόσμο.

Η ενέργεια της Σαμπάλλα αποτελεί την κατάδειξη της θέλησης του Θεού σε δυναμική ζωντάνια. Η θέληση-για-το καλό εμψυχώνει σύμπασα την εξελικτική διαδικασία, στην οποία η ανθρωπότητα σήμερα μπορεί να συμμετέχει με νοημοσύνη. Ενεργή και αποτελεσματική συνεργασία μπορεί να παρασχεθεί με ομαδικό διαλογισμό. Το θέμα της θέλησης-για-το καλό, η αποκάλυψη
της θείας θέλησης, καθώς και η ομαδική δεκτικότητα και διανομή της Σαμπαλλικής
δύναμης ως σταθεροποιητικής, συνθέτουσας ενέργειας στον κόσμο των ανθρώπινων υποθέσεων, μπορούν να προκαλέσουν μια δυναμικά εφελκυστική διαλογιστική εστίαση.

Η πνευματική Ιεραρχία του πλανήτη ασχολείται και η ίδια με την επικείμενη
κρούση της Σαμπαλλικής δύναμης πάνω στην ανθρώπινη συνείδηση. Σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός από άντρες και γυναίκες, σε ομαδικό σχηματισμό, μπορούν να συνεργαστούν συνειδητά μέσω διαλογισμού με την Ιεραρχία σε αυτό το πλανητικό γεγονός, κάνοντας τακτική και αποτελεσματική χρήση της Μεγάλης Επίκλησης.

Η Μεγάλη Επίκληση

Από την εστία του Φωτός μέσα από τη Διάνοια του Θεού
Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων.
Το Φως ας κατέλθει στη Γη.

Από την εστία της Αγάπης μέσα από την Καρδιά του Θεού
Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.
Είθε ο Χριστός να γυρίσει στη Γη.

Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή
Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων –
Ο σκοπός που οι Διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.

Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων
Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί
Και είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού.

Το Φως, η Αγάπη και η Δύναμη ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο πάνω στη Γη.