Η Πνευματική Ιεραρχία

Διαμέσου των αιώνων, η ιδέα ένας ομίλου σοφών και φωτισμένων όντων που εργάζονται πίσω από τη σκηνή για να καθοδηγούν τον πλανήτη μας,  έχει μεταφερθεί στις  πνευματικές διδασκαλίες, τη λογοτεχνία και το μύθο. Ο όμιλος έχει γίνει γνωστός με διάφορα ονόματα, όπως Πνευματική Ιεραρχία, Διδάσκαλοι της Σοφίας, Πρεσβύτεροι Αδελφοί, Ρίσι των Ινδιών και Κοινωνία των Αγίων. Κατά τη διάρκεια περιόδων κρίσης στις ανθρώπινες υποθέσεις, μεγάλοι δάσκαλοι έχουν αναδυθεί από την Ιεραρχία μέσα στον κόσμο του χώρου και χρόνου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο Σωκράτης, ο Σρι Κρίσνα, ο Μωάμεθ, ο Βούδας και ο Χριστός.

Η Πνευματική Ιεραρχία μπορεί να νοηθεί ως μια δεξαμενή φωτεινής, στοργικής ενέργειας στην εσωτερική πλευρά της ζωής και ως παρουσία στα ανώτερα πεδία της συνείδησης, ενώ αποτελεί την ουσία αυτού που συχνά αναφέρεται ως Βασίλειο του Θεού. Οι μυστικιστές και οι αναζητητές κάθε θρησκευτικού δόγματος είχαν πάντοτε επίγνωση αυτού του γεγονότος. Αυτές οι ενέργειες και αυτά τα όντα είναι που διαμορφώνουν την αναπτυσσόμενη αίσθηση του σκοπού και της κατεύθυνσης στις ανθρώπινες υποθέσεις και είναι εκείνοι που τώρα μας αφυπνίζουν ως είδος προς μια νέα κατανόηση της ολότητας.

Καθώς διανύουμε αυτή τη δύσκολη μεταβατική περίοδο, το μέλλον μας κρίνεται πάνω στην πλάστιγγα. Εναπόκειται στην ανθρωπότητα να αναλάβει την ευθύνη για τη θέσπιση των αναγκαίων αλλαγών, έτσι ώστε να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε τις ανώτερες πνευματικές μας δυνατότητες. Τότε ο δρόμος θα διανοιχτεί γι’ αυτούς τους μεγάλους δασκάλους για να επιστρέψουν στο εξωτερικό φυσικό πεδίο. Είναι σημαντικό, λοιπόν, περισσότεροι άνθρωποι να γνωρίζουν για το γεγονός της Ιεραρχίας και για το τι είδους άτομα είναι πράγματι οι Διδάσκαλοι της Σοφίας.

Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Μέσα στο χρόνο, η ιδέα μιας ομάδας σοφών και διαφωτισμένων όντων, που εργάζονται πίσω από το προσκήνιο για να καθοδηγούν τον πλανήτη μας, μεταφέρεται μέσα στις πνευματικές διδασκαλίες, τη λογοτεχνία και το μύθο.

Περισσότερα

Work of the Hierarchy

The outstanding and dramatic feature of hierarchical action in the present era is the preparation now under way in the Hierarchy for its return to outer plane activity. It is important, therefore, that more people know about the fact of the Hierarchy and about what sort of men the Masters of the Wisdom really are.

Περισσότερα