2015 ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Πίνακας Φάσεων της Σελήνης και Προγράμματα Συναντήσεων για το 2015

2015 ΦΑΣΕΙΣ ΣΕΛΗΝΗΣ, Ευρωπη/Αυστραλια

2015 ΦΑΣΕΙΣ ΣΕΛΗΝΗΣ,-USA/GMT Time

 

2015 Συναντησεις
Λονδινο

2015 Συναντησεις
Γενευη


Click to view/download
document in PDF

2015 Συναντησεις
 Νεα Υορκη


Click to view/download
document in PDF