2018 ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Πίνακας Φάσεων της Σελήνης και

Πρόγραμμα Συναντήσεων για το 2018

 

2018 ΦΑΣΕΙΣ ΣΕΛΗΝΗΣ, Ευρωπη/Αυστραλια

2018 ΦΑΣΕΙΣ ΣΕΛΗΝΗΣ-USA/GMT Time

 

2018 Συναντησεις
Λονδινο

2018 Συναντησεις
Γενευη


Click to view/download
document in PDF

2018 Συναντησεις
 Νεα Υορκη


Click to view/download
document in PDF