Διαλογισμός: Επιτρέποντας την Είσοδο στο Φως

 

ΤΡΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ -

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΦΩΣ

 

Βασικός Τόνος για την προσέγγιση της Ιεραρχίας κατά την Πανσέληνο.

Εκείνος που ατενίζει το φως και στέκεται μέσα στην ακτινοβολία του, χάνει από τα μάτια του τους σκοπούς του κόσμου των ανθρώπων, περνά στο φωτισμένο Δρόμο που οδηγεί στο μεγάλο Κέντρο της Απορρόφησης. Αυτός όμως που αισθάνεται την παρόρμηση να περάσει αυτόν τον Δρόμο, εντούτοις αγαπά τον αδελφό του που βρίσκεται στο σκοτάδι, στρέφεται πάνω στο στυλοβάτη του φωτός και γυρίζει προς την άλλη κατεύθυνση.

Ατενίζει το σκοτάδι και τότε τα επτά κέντρα φωτός που είναι μέσα του μεταβιβάζουν το φως που ξεχύνεται προς τα έξω και να, η όψη αυτών που βρίσκονται πάνω στο σκοτεινό δρόμο δέχεται αυτό το φως. Ο δρόμος γι’ αυτούς δεν είναι πια τόσο σκοτεινός. Πίσω από τους μαχητές –ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι– απαστράφτει το φως της Ιεραρχίας.

Ι. ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ. Βεβαιώνουμε το γεγονός της ομαδικής συγχώνευσης και ολοκλήρωσης μέσα στο κέντρο καρδιάς του νέου ομίλου των εξυπηρετητών του κόσμου, που μεσολαβεί μεταξύ της Ιεραρχίας και της ανθρωπότητας:

Είμαι ένα με τους αδελφούς μου στον όμιλο, και ότι έχω όλα είναι δικά τους.
Είθε η αγάπη που είναι μέσα στη ψυχή μου να διαχυθεί σ’ αυτούς.
Είθε η δύναμη που είναι μέσα μου να τους ανυψώσει και να τους βοηθήσει.
Είθε οι σκέψεις που δημιουργεί η ψυχή μου να φτάσουν σ’ αυτούς και να τους ενθαρρύνουν.

ΙΙ. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ. Προβάλουμε μια γραμμή φωτεινής ενέργειας προς την πνευματική Ιεραρχία του πλανήτη, την πλανητική καρδιά, το μεγάλο Άσραμ του Σανάτ Κουμάρα και προς το Χριστό, στην καρδιά της Ιεραρχίας.

Εκτείνουμε τη γραμμή φωτός προς την Σαμπάλλα, το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή.

ΙΙΙ. ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ. Κρατάμε τον ενατενίζονται νου ανοιχτό στις εξωπλανητικές ενέργειες που εισρέουν στην Σαμπάλλα και ακτινοβολούνται μέσω της Ιεραρχίας. Χρησιμοποιώντας τη δημιουργική φαντασία επιχειρούμε να δούμε τα τρία πλανητικά κέντρα –Σαμπάλλα, Ιεραρχία, Ανθρωπότητα– να έρχονται βαθμιαία σε ευθυγράμμιση και αλληλεπίδραση.

IV. ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ. Στοχαζόμαστε πάνω στην σπερματική σκέψη της αντίστοιχης Πανσελήνου.

Εορτή Πάσχα: Προβάλλω και από το πεδίο του νου κυβερνώ.
Εορτή Βεσάκ: Βλέπω και όταν ο Οφθαλμός ανοιχτεί, όλα είναι φως.
Εορτή του Χριστού: Αναγνωρίζω τον άλλο μου εαυτό και στην ελάττωση αυτού του εαυτού, αναπτύσσομαι και λάμπω.

V. ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΞΗ. Με τη χρήση της δημιουργικής φαντασίας, οραματιζόμαστε τις ενέργειες του Φωτός, της Αγάπης και της Θέλησης-για-το-καλό να διαχέονται σ' ολόκληρο τον πλανήτη και να αγκυροβολούν πάνω στη Γη σε προετοιμασμένα κέντρα του φυσικού πεδίου μέσω των οποίων θα μπορέσει το Σχέδιο να εκδηλωθεί. (Χρησιμοποιούμε την εξαπλή πρόοδο της θείας Αγάπης σαν την αλληλουχία καταστάλαξης της ενέργειας– Σαμπάλλα / Ιεραρχία / ο Χριστός / ο νέος όμιλος  εξυπηρετητών του κόσμου / άνθρωποι καλής θέλησης παντού στον κόσμο / φυσικά κέντρα διανομής).

VI. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ. Επανεστιάζουμε την συνείδηση, ως όμιλος, μέσα στην περιφέρεια του μεγάλου Άσραμ. Από κοινού εκφωνούμε την βεβαίωση:

Στο κέντρο όλης της Αγάπης στέκω. Από αυτό το κέντρο, Εγώ, η ψυχή, θα κινηθώ προς τα έξω. Από αυτό το κέντρο εγώ, εκείνος που υπηρετεί, θα εργασθώ. Είθε η αγάπη του θείου Εαυτού να διαχυθεί, μέσα στην καρδιά μου, μέσω του ομίλου μου και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οραματιζόμαστε την κατερχόμενη πνευματική εισροή που απελευθερώνεται από την Σαμπάλλα μέσω της Ιεραρχίας και διοχετεύεται μέσα στην ανθρωπότητα δια του προετοιμασμένου αγωγού. Αναλογιζόμαστε πώς αυτές οι εισερχόμενες ενέργειες εγκαθιδρύουν την «Ατραπό του Φωτός» για τον ερχόμενο Παγκόσμιο Διδάσκαλο, τον Χριστό.

VII. ΔΙΑΝΟΜΗ. Καθώς εκφωνούμε την Μεγάλη Επίκληση, οραματιζόμαστε τη διάχυση του Φωτός, της Αγάπης και της Δύναμης από την πνευματική Ιεραρχία μέσω των πέντε πλανητικών εισόδων (Λονδίνο / Νταρτζήλιγκ / Νέα Υόρκη / Γενεύη / Τόκιο) να ακτινοβολούν τη συνείδηση ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής:

Η Μεγάλη Επίκληση

Από την εστία του Φωτός μέσα από τη Διάνοια του Θεού
Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων.
Το Φως ας κατέλθει στη Γη.

Από την εστία της Αγάπης μέσα από την Καρδιά του Θεού
Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.
Είθε ο Χριστός να γυρίσει στη Γη.

Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή
Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων –
Ο σκοπός που οι Διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.

Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων
Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί
Και είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού.

Το Φως, η Αγάπη και η Δύναμη ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο πάνω στη Γη.

ΟΜ ΟΜ ΟΜ