Ο ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Διαλογισμός και ο οραματισμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα και ομίλους για να επικαλεστούν φως, αγάπη και πνευματική ενέργεια να εισχωρήσουν στην ανθρώπινη συνείδηση.

Το αποτέλεσμα του ανθρώπινου διαλογισμού αυτή την εποχή είναι η αλλαγή των συνθηκών, η επίκληση των ανώτερων πνευματικών δυναμικοτήτων, η εργασία με συγκέντρωση –τόσο κατακόρυφη όσο και οριζόντια– μέσα στον κόσμο των ανθρώπων και μέσα στο Βασίλειο του Θεού. Αυτή η κατακόρυφη κι οριζόντια δραστηριότητα κρατά το μυστικό του δημιουργικού διαλογισμού. Επικαλείται τις ανώτερες ενέργειες και δημιουργεί έναν αγωγό επαφής μεταξύ ψυχής και πνεύματος. Αυτή επέρχεται με ό,τι ονόμασα «κατακόρυφο διαλογισμό». Είναι επίσης εφελκυστική και δημιουργεί αναταραχή ή δυναμική κινητοποίηση σ’ εκείνο το επίπεδο ύπαρξης που πρέπει να επηρεασθεί ή ν’ αλλάξει κι αυτή είναι η οριζόντια όψη.

Αλίκη Μπέιλη

Το άτομο που ασκείται στην υπηρεσία του διαλογισμού ως υπηρεσία, θα βιώσει, τελικά, μια σταθερή ανάπτυξη σε ότι αφορά τη φώτιση, τη σοφία και τη θέληση-για το-καλό. Η ανιδιοτελής υπηρεσία οδηγεί στην αυξημένη ικανότητα για συνεργασία  με τους  δημιουργικούς και λυτρωτικούς σκοπούς της πλανητικής μας ζωής. 

ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μέσω διαλογισμού μπορεί κάποιος να ανυψωθεί σε μία κατάσταση συνείδησης κοινή με άλλους, μία κατάσταση τόσο αληθινή όσο και η επίγνωση της φυσικής μας ύπαρξης. Αυτή η κοινότητα συνείδησης, και του Ενός Έργου, είναι η ουσία του ομαδικού διαλογισμού.

Στον ομαδικό διαλογισμό δεν απαιτείται τα άτομα να εργάζονται από κοινού στο ίδιο μέρος ή ακόμα και την ίδια ώρα. Ο αληθινός τόπος συνάντησης του ομίλου βρίσκεται στο πεδίο του νου ή νοητικό πεδίο.

Με όρους μεταφυσικής, ο διαλογισμός πραγματοποιείται εκτός χώρου και χρόνου, όμως το πιο σημαντικό στον ομαδικό διαλογισμό είναι η αίσθηση μιας κοινής εστίασης του ενδιαφέροντος ή της ομαδικής προσοχής στο αντικείμενο του διαλογισμού. Είναι η κοινή ιδέα και το ενδιαφέρον που συνδέει τα άτομα σε ένα ζωντανό όμιλο.

Μπορεί οι ομάδες να εργάζονται από κοινού και να διαλογίζονται πάνω σε διάφορα θέματα, όμως εκείνο που βρίσκεται στη βάση του ομαδικού έργου  είναι η υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Με τον τρόπο αυτό ο όμιλος αναλαμβάνει το μερίδιό του στην πλανητική ζωή. Οι όμιλοι μπορούν να εργάζονται για να προσκομίσουν περισσότερο φως στις ανθρώπινες υποθέσεις και να προετοιμάσουν την υποκειμενική ατμόσφαιρα του πλανήτη. Βοηθούν, ώστε οι υποκειμενικές ενέργειες του φωτός, της αγάπης και της θέλησης για το καλό να σχετιστούν με τη φυσική ζωή της καθημερινότητας. Μολονότι οι ομάδες αυτές εργάζονται για την διαφώτιση του ανθρώπινου περιβάλλοντος, ποτέ δεν χρησιμοποιούν δύναμη. Δεν επιχειρούν, για παράδειγμα, να κατευθύνουν ενέργεια στο νου κάποιου ατόμου,  ή ομίλου, σε μία προσπάθεια να το αλλάξουν ή να το επηρεάσουν. Αντιθέτως, εργάζονται με την ψυχή ή συνείδηση για να καταστήσουν το φως διαθέσιμο ή για να δημιουργήσουν μία υποκειμενική κατάσταση, για να μπορέσει ένα άτομο ή ένα έθνος να σταθούν με ευκολία στο φως της ψυχής τους.

Μια σειρά από πρωτοβουλίες διαλογισμού έχουν σχεδιαστεί για την υπηρεσία της ανθρωπότητας και του πλανήτη, οι οποίες υποστηρίζονται και προωθούνται, ενώ είναι όλες τους διαθέσιμες σε ανθρώπους καλής θέλησης, ανεξάρτητα από την ιδιαίτερη πίστη τους ή το πνευματικό τους υπόβαθρο.

Ομαδική Υπηρεσία και Κύματα Δώρων

Μία από τις ανακαλύψεις που πρέπει να κάνει όποιος προσπαθεί να υπηρετήσει την ανθρωπότητα μέσω διαλογισμού είναι ότι κύματα ενέργειας ή «κύματα δώρων» κρούουν συνεχώς πάνω στην συλλογική αύρα της ομάδας εξυπηρετητών στην οποία αυτός ή αυτή ανήκει. 

Περισσότερα

H Kατεύθυνση της Ενέργειας και η Υπηρεσία

Οι δραστηριότητες υπηρεσίας του Lucis Trust βασίζονται πάνω στην ουσιώδη αλήθεια πως η ενέργεια ακολουθεί τη σκέψη. Και παρά το ότι αυτή είναι μια απλή αλήθεια έχει εκτεταμένες επιπτώσεις. Σε σχέση με το φυσικό σώμα, το γεγονός πως η ενέργεια ακολουθεί τη σκέψη, είναι αρκετά εμφανές. Η σκέψη προκαλεί ηλεκτροχημική δραστηριότητα στον εγκέφαλο, που μεταφέρεται στο υπόλοιπο σώμα με τη μορφή σημάτων και εντολών.

Περισσότερα

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Η ιδέα του διαλογισμού διαδίδεται, όπως η ανεξέλεγκτη φωτιά, σε ολόκληρο το ευμετάβλητο νοητικό υλικό της ανθρώπινης φυλής. Και, γίνεται «φωτιά», όταν ακολουθεί την αποκρυφιστική τεχνική, θέτοντας σε κίνηση καθαρή ενέργεια που συνδέει τη συνείδηση με τη ζωή.

Περισσότερα

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ

Η ώρα της Πανσελήνου είναι η περίοδος που οι πνευματικές ενέργειες, με τρόπο μοναδικό, είναι προσιτές και διευκολύνουν μια στενώτερη σχέση ανάμεσα στην ανθρωπότητα και την Ιεραρχία.

Περισσότερα

ΔΥΟ ΑΠΟΛΥΤΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ

Σήμερα, αρκετά άτομα και ομάδες στον κόσμο χρησιμοποιούν, σε τακτική βάση, τους δύο «απολυτρωτικούς» διαλογισμούς. Ο πρώτος είναι ένας διαλογισμός για τους εργάτες μέσα στο Νέο Όμιλο Εξυπηρετητών του Κόσμου, που ενδιαφέρονται να προετοιμάσουν το δρόμο για την επανεμφάνιση του Χριστού.

Περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

Σχετικά με τα Τρίγωνα

Περισσότερα

Όμιλος Διαλογισμού Καλής Θέλησης

Ο Όμιλος Διαλογισμού Καλής Θέλησης είναι μια παγκόσμια συλλογικότητα ανθρώπων που συνδέονται με τη σκέψη κάθε εβδομάδα και διαλογίζονται πάνω στην ενέργεια της καλής θέλησης. Η λειτουργία του είναι να δράσει ως αγωγός μέσα από τον οποίο η ενέργεια της καλής θέλησης μπορεί να ρέει άφθονα από τα πνευματικά πεδία στις καρδιές και τις διάνοιες όλων των ανθρώπων.

Περισσότερα

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ

Το έργο της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης «Ο Κύκλος των Διασκέψεων» συνιστά έναν παγκόσμιο όμιλο διαλογισμού, τα μέλη του οποίου μετέχουν από κοινού σε έναν οραματισμό, για να προωθήσουν την πνευματική διαύγαση της ατμόσφαιρας από την οποία εξαρτώνται οι, τόσο ουσιώδεις για την ανθρώπινη πνευματική πρόοδο, παγκόσμιες διασκέψεις.

Περισσότερα