Χρήματα και Πνευματικότητα

The key to humanity's trouble (focussing as it has in the economic difficulties of the past two hundred years and in the theological impasse of the orthodox churches) has been to take and not give, to accept and not share, to grasp and not to distribute. This has involved the breaking of a law which has placed humanity in a position of positive guilt. War is the dire penalty which mankind has had to pay for this great sin of separateness. Impressions from the Hierarchy have been received, distorted, misapplied and misinterpreted, and the task of the new group of world servers is to offset this evil.

Alice Bailey

In addition to the articles and links listed below read or download a 30-page compilaton from the writings of Alice Bailey Money: The Medium of Loving Distribution.
 

Being of Service in the Present Financial Crisis

Το χρήμα είναι εκδήλωση ενέργειας. Κάθε ενέργεια μπορεί να εφαρμοσθεί με διάφορους τρόπους, επειδή είναι καθαυτή μια απρόσωπη και τυφλή δύναμη. 

Περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Lucis Trust

Έχει ειπωθεί ότι «η αρχή του μερισμού» θα διέπει τον επερχόμενο πολιτισμό. Το χρήμα, ή η υλοποιημένη ενέργεια, είναι προς το παρόν συγκεντρωμένο κατά κύριο λόγο στα χέρια ολίγων. Όμως, μέσω της ενορχηστρωμένης προσπάθειας ενός παγκόσμιου ομίλου, το χρήμα μπορεί να αρχίσει να ανακατευθύνεται πάνω σε πνευματικές γραμμές και προς την κατεύθυνση της κάλυψης των ανθρώπινων αναγκών.

Περισσότερα

Financing Hierarchical Work

A summary of ideas from the writings of Alice Bailey on money as a potential agent for the divine Plan.

Περισσότερα

Restoring the Divine Circulatory Flow

In essence, money is a mutual agreement and an agreement implies relationship.

Περισσότερα

New Initiatives in Finance and Economics

A resources of selected of groups and individuals seeking new ways to work with the energy of money

Περισσότερα

2011 #1 - The Spirit of Money and the Divine Circulatory Flow

World Goodwill Newsletter report on the 2010 Seminar: The Spirit of Money and the Divine Circulatory Flow.
MP3 Audio

Περισσότερα