Στοχαστικές Σκέψεις για την Αλήθεια και την Διάκριση

Από το Απατηλό στο Πραγματικό
Στοχαστικές Σκέψεις για την Αλήθεια                     και την Διάκριση
 

Κατεβάστε το PDF >   |   Order free 10 page booklet >

Μία από τις παλαιότερες προσευχές όλων των εποχών βρίσκεται στην Ουπανισάδ
Μπριχανταράνγιακα

Οδήγησέ μας, Ω Κύριε, από το θάνατο στην Αθανασία
Από το σκοτάδι στο Φως
Από το απατηλό στο Πραγματικό.

Απευθυνόμενη στο Ανώτατο Όν, τον Μπράχμα, αντηχεί μια κραυγή που εκπορεύ-
εται αδιάκοπα από το ανθρώπινο πνεύμα, μέσα από κάθε εποχή και κάθε θρησκεία,
μια κραυγή για την αποκάλυψη της κρυμμένης αλήθειας.

Σε μια εποχή που κυνικά ονομάστηκε «ο μετα-αληθινός κόσμος» αυτή η κραυγή
έχει πάρει μια νέα αμεσότητα και σημασία.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι άνθρωποι καλής θέλησης καλούνται να εκλε-
πτύνουν και να βελτιώσουν τη δεξιότητά τους για διάκριση και οξυδέρκεια. Χωρίς
την καλλιέργεια μιας αίσθησης του Πραγματικού με όλη του την ομορφιά και προ-
οπτική, υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος να χαρακτηρίζει η απόγνωση το όραμα
του μέλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να συμβεί. Οι διαλογιζόμενοι φέ-
ρουν μία ιδιαίτερη ευθύνη. Οι δεξιότητες της διάκρισης χρειάζεται να αναπτυχθούν μέσα από μακρόχρονη πρακτική, έτσι ώστε η προέλευση των εντυπώσεων που λαμβάνονται να μπορεί να αξιολογηθεί με αξιοπιστία και να κατανοηθεί η σημασία τους.

Στοχαζόμενοι πάνω στις σκέψεις που ακολουθούν, ενδέχεται να φωτίσουμε τη
ζωντάνια και την απλότητα της Αλήθειας στην εποχή μας. Αυτό μπορεί να μας βοη-
θήσει να διακρίνουμε την απατηλή φύση των σκιών του μη πραγματικού και να μας
επιτρέψει να εφαρμόσουμε ελεύθερα την καλή θέληση με επιμονή και αυθεντικότητα.. 

Έχει ειπωθεί ότι το αληθινό ή η αλήθεια είναι ο βαθμός της θείας έκφρασης που
κάθε άνθρωπος μπορεί να επιδείξει στο ιδιαίτερό του σημείο εξέλιξης και σε κάθε
δεδομένο στάδιο στην ιστορία των ενσαρκώσεών του. Αλίκη Μπέιλη

Αυτή η ερώτηση αφορά βασικά το παλαιό, το οποίο διερευνήθηκε στην αρχαία
φιλοσοφία προκειμένου να βρεθεί ένα κριτήριο για την αλήθεια. Εάν η εικόνα που
δημιουργούμε για τον έξω κόσμο είναι ανακριβής, όλοι οι συλλογισμοί μας για αυ-
τόν και οι ενέργειές μας σε σχέση με αυτόν θα είναι αντίστοιχα λαθεμένοι. Πώς
όμως μπορούμε να γνωρίζουμε πότε οι βασικές μας αντιλήψεις και υποθέσεις είναι
σύμφωνες με την πραγματικότητα; ...

Τέτοιες ερωτήσεις σχετίζονται με την εύρεση κάποιας λυδίας λίθου μέσω της
οποίας η αλήθεια μπορεί να διακριθεί από το ψεύδος. Σε κάθε ισχυρισμό μας επικαλούμαστε μια από τις βασικές μας υποθέσεις, που με τη σειρά τους διαμορφώνουν τη φύση του ισχυρισμού μας.

Όταν αυτές οι βασικές υποθέσεις απειλούνται, μαχόμαστε για να τις υπερασπι-
στούμε, αισθανόμενοι κατά βάθος ότι αν καταρρεύσουν πέφτουμε και εμείς μαζί
τους. Αυτό οδηγεί σε μια κατανόηση: ότι οι βασικές μας θεωρήσεις αποτελούν ανα-
πόσπαστο μέρος της ταυτότητάς μας και, ως εκ τούτου, συχνά όταν υπερασπιζόμα-
στε μια αλήθεια ή μια θέση, υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας. Μια μελέτη τέτοιων
στιγμών παθιασμένης επιχειρηματολογίας, κατά την οποία υπερασπιζόμαστε διά-
φορες αφηρημένες ή διανοητικές θέσεις, μας φέρνει σιγά-σιγά στη συνειδητοποίη-
ση ότι αυτές είναι κατασκευάσματα διανοητικής φύσης με έντονο συναισθηματικό
φορτίο και, όπως τα σύννεφα που σπρώχνονται από έναν αόρατο άνεμο, αλλάζουν
αργά κάτω από την αθέατη πίεση του χρόνου. Δεν είναι σταθερές, αλλά βρίσκονται
σε διαδικασία αλλαγής και, στην καλύτερη περίπτωση, εξέλιξης. Αλλάζουν, καθώς
αλλάζει το δυναμικό Σχέδιο της εξέλιξης, διευρύνονται και αναμορφώνονται, ώστε
να γίνουν όλο και πιο ευαίσθητα οχήματα για την εκπλήρωση του Σχεδίου.

 

Ένα κριτήριο για την αλήθεια που αφορά μια βασική παραδοχή είναι επομένως ,
ότι η αλήθεια θα πρέπει να εξελίσσεται και όχι να είναι άκαμπτη, να είναι ευέλικτη
και όχι κρυσταλλωμένη. Michael Srigley

Η τιμιότητα είναι το πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο της σοφίας. Τόμας Τζέφερσον

Δεν υπάρχει θρησκεία ανώτερη από την αλήθεια. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ

Οι τέσσερις ευγενείς αλήθειες του Βούδα

Η πρώτη αλήθεια λέει ότι η ύπαρξη χαρακτηρίζεται από πόνο (duhkha) και δεν
φέρνει ικανοποίηση.
Η δεύτερη αλήθεια δίνει ως αιτία του πόνου την λαχτάρα ή επιθυμία για
αισθησιακές απολαύσεις, για πράγματα που έρχονται και παρέρχονται. Αυτός ο
πόθος συνδέει τα όντα με τον κύκλο της ύπαρξης (samsara).
Η τρίτη αλήθεια λέει ότι μέσω της εξάλειψης της επιθυμίας, η οδύνη μπορεί να
τερματιστεί.
Η τέταρτη αλήθεια δίνει την Οκταπλή Ατραπό ως μέσο για τον τερματισμό του
πόνου.

Πάνω απ’ όλα αυτό: έσω ειλικρινής με τον εαυτό σου. Γουίλιαμ Σαίξπηρ

Η αλήθεια, η μυθοπλασία και ο μεταξύ τους ασαφής χώρος, μπορεί όλα να
φαίνονται πανομοιότητα, ιδιαίτερα στα ψηφιακά μέσα. Αυτό που βλέπουμε και
διαβάζουμε συμπληρώνεται πάντα από την φαντασία μας, ακριβώς όπως τα
τούβλα χρειάζονται κονίαμα για να ολοκληρώσουν ένα κτίριο. Προκειμένου να
βγούμε έξω από το δικό μας ατομικό πλαίσιο –το προεπιλεγμένο μας πλαίσιο,
όπως ο David Foster Wallace αναφέρθηκε σε αυτό– μπορούμε να αμφισβητήσουμε
τις υποθέσεις και τις πεποιθήσεις μας μέσω εκπαίδευσης, τεκμηριωμένων
στοιχείων και εμπειρίας. Sue Walsh

Ο αλόγιστος σεβασμός στην αυθεντία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας.
Αλβέρτος Αϊνστάιν

Προσπαθήστε να παραμένετε ειλικρινείς. Η δύναμη της αλήθειας δεν ελαττώνεται
ποτέ. Η ισχύς και η βία μπορεί να είναι αποτελεσματικές βραχυπρόθεσμα, αλλά
μακροπρόθεσμα είναι η αλήθεια αυτή που επικρατεί. Δαλάι Λάμα

Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό που παρατηρούμε δεν η φύση καθαυτή, αλλά η
φύση η οποία εκτίθεται στη δική μας μέθοδο εξέτασης. Werner Heisenberg

Ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι διαθέτουν διάκριση, όταν στην
πραγματικότητα είναι απλώς καχύποπτοι. Η καχυποψία προέρχεται από
έναν πεπαλαιωμένο νου ενώ η διάκριση πηγάζει από το ανανεωμένο πνεύμα.
Joyce Meyer

Το Δίκτυο Ηθικής Δημοσιογραφίας (EJN) έχει αναπτύξει έναν ορισμό για τις
ψευδείς ειδήσεις: «Πληροφορίες που σχεδιάζονται σκόπιμα και δημοσιεύονται με
την πρόσθεση να εξαπατήσουν και να παραπλανήσουν άλλους ώστε να πιστεύουν
σε ψεύδη ή να αμφισβητούν επαληθεύσιμα γεγονότα». Χρησιμοποιώντας αυτόν
τον ορισμό, είναι ευκολότερο να διαχωρίσουμε την προπαγάνδα, τα «αλλιώτικα»
γεγονότα (“alternative” facts) και τα κακόβουλα ψέματα από την δημοσιογραφία.
Aidan White

Το θύμα της νοητικής χειραγώγησης δεν ξέρει ότι είναι θύμα. Τα τείχη της
φυλακής του είναι αόρατα και αυτός πιστεύει ότι είναι ελεύθερος. Άλντους Χάξλευ

Όλες οι σκέψεις αντηχούν αιώνια στο σύμπαν ... Οι σκέψεις είναι παγκόσμια και
όχι ατομικά ριζωμένες. Μια αλήθεια δεν μπορεί να δημιουργηθεί, παρά μόνο να
γίνει αντιληπτή. Οι λανθασμένες σκέψεις του ανθρώπου προκύπτουν από ατέλειες
της διάκρισής του. Ο στόχος της επιστήμης της γιόγκα είναι να ηρεμήσει το νου,
ώστε να είναι σε θέση να αντικατοπτρίζει χωρίς παραμόρφωση, τα θεϊκά οράματα
του σύμπαντος. Παραμαχάνσα Γιογκανάντα

Οι συγχρονικότητες, οι επιφοιτήσεις, οι κορυφώσεις και οι μυστικιστικές εμπειρίες
είναι όλες περιπτώσεις, στις οποίες η δημιουργικότητα διασπά τα εμπόδια του
εαυτού και επιτρέπει στην επίγνωση να πλημμυρίζει ολόκληρη την επικράτεια της
συνείδησης. Ο ανθρώπινος νους είναι εκείνος που λειτουργεί προς στιγμή στην
αληθινή του ποιότητα και κινείται μέσα από ποιότητες αυξανόμενης λεπτότητας
και διάκρισης, φτάνοντας πέρα από την εκπόρευση του νου και της ύλης στην ίδια
τη δημιουργικότητα. F. David Peat

Η ανακάλυψη της αλήθειας εμποδίζεται περισσότερο, όχι από την ψευδή εμφάνιση
που παρουσιάζουν τα πράγματα και που οδηγεί σε παραπλάνηση και σφάλμα, ούτε
άμεσα από την έλλειψη των δυνάμεων της λογικής, αλλά από την προϊδεασμένη
άποψη και την προκατάληψη. Άρθουρ Σοπενχάουερ

Πάντα έλεγα στον Θεό: Ω Θεέ μου, θέλω πραγματικά να Σε ακούσω. Σε
παρακαλώ να μου απαντάς όταν λέω ταπεινά: Τί είναι αλήθεια; Κάνε με να βλέπω
τα πράγματα όπως αληθινά είναι. St. Th érèse of Lisieux

… ο μυημένος μαθαίνει να διεισδύει στο βασίλειο του καθαρού λόγου από το
βασίλειο του νου κι εκεί πολώνεται και η αλήθεια κατασταλάζει. Αλίκη Μπέιλη

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να εκγυμνασθεί το παιδί στην
ορθή χρήση της διακριτικής ικανότητας και στη δύναμη της επιλογής και του
κατευθυντήριου σκοπού. Πρέπει να φτάσει σε μια πιο αληθινή κατανόηση του
υποκείμενου σκοπού της ύπαρξης και να οδηγηθεί να εργάζεται με σοφία στο
πεδίο της δημιουργικής δραστηριότητας. Αλίκη Μπέιλη

Ποτέ μην φοβάσαι να υψώνεις την φωνή σου για την τιμιότητα, την αλήθεια και
την συμπόνια ενάντια στην αδικία, το ψέμα και την απληστία. Αν όλοι οι άνθρωποι
στον κόσμο… το έκαναν αυτό, η γη θα άλλαζε. Γουίλιαμ Φώκνερ

Σε μια εποχή ψεύδους η έκφραση της αλήθειας αποτελεί μία επαναστατική πράξη.
Τζωρτζ Όργουελ

Όταν απελπίζομαι, θυμάμαι ότι σε ολόκληρη την ιστορία ο τρόπος της αλήθειας
και της αγάπης πάντα υπερίσχυε. Υπήρξαν τύραννοι και δολοφόνοι που για ένα
διάστημα μπορεί να έδειχναν ανίκητοι, αλλά στο τέλος πάντοτε υπέκυπταν.
Σκεφτείτε το – πάντοτε. Μαχάτμα Γκάντι

Καθετί που ακούμε είναι μια γνώμη, όχι ένα γεγονός. Καθετί που βλέπουμε είναι
μια άποψη, όχι η αλήθεια. Μάρκος Αυρήλιος

Οτιδήποτε ικανοποιεί την ψυχή είναι αλήθεια. Walt Whitman

Η χρήση της δημιουργικής φαντασίας… θα μεταδώσει μια μεγάλη
πραγματικότητα … ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατή χωριστικότητα στην
εκδηλωμένη πλανητική μας ζωή – ή και οπουδήποτε αλλού, ακόμη και πέρα
από τον πλανητικό μας αξεπέραστο δακτύλιο. Η έννοια της χωριστικότητας,
της ατομικής απομόνωσης, είναι μια πλάνη του αφώτιστου ανθρώπινου νου.
Αλίκη Μπέιλη

Για τίποτα δεν είμαι βέβαιος εκτός από την αγιότητα της στοργής της Καρδιάς και
την αλήθεια της Φαντασίας. John Keats

Δεν υπάρχει μεγαλοσύνη όπου δεν υπάρχει απλότητα, καλοσύνη και αλήθεια.
Λέων Τολστόι

Το αντίθετο μιας ορθής δήλωσης είναι μια λαθεμένη δήλωση. Όμως το αντίθετο
μιας βαθιάς αλήθειας μπορεί πολύ καλά να είναι μια άλλη βαθιά αλήθεια.           Νιλς Μπορ

Η αλήθεια ήταν ένας καθρέφτης στα χέρια του Θεού. Έπεσε και έσπασε σε
κομμάτια. Όλοι πήραν ένα κομμάτι από αυτό, το κοίταξαν και νόμιζαν ότι κατείχαν
την αλήθεια. Τζαλαλουντίν Ρουμί

Είναι μόνο το λάθος και όχι η αλήθεια που συρρικνώνεται από την έρευνα.
Thomas Paine

Η αλήθεια βρίσκεται πάντοτε στην απλότητα και όχι στην πολυπλοκότητα και την
σύγχυση των πραγμάτων. Ισαάκ Νεύτων

Θα πρέπει να αποδεχτείτε την αλήθεια απ’ όποια πηγή κι αν προέρχεται.
Μαϊμονίδης

Μη λέτε, «έχω βρει την αλήθεια», αλλά μάλλον, «έχω βρει μία αλήθεια».
Χαλίλ Γκιμπράν

Δεν θα πρέπει να υποκρινόμαστε ότι αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μόνο με τη
διανόηση. Η διανοητική κρίση είναι μέρος μόνο της αλήθειας. Καρλ Γιούνγκ

… όλες οι ορθές ιδέες έχουν φύση προσωρινή και πρέπει τελικά να πάρουν
θέση σαν μερικώς ορθές και να δώσουν τη θέση τους στη μεγαλύτερη αλήθεια.
Αλίκη Μπέιλη

Ας κυβερνά η πραγματικότητα την κάθε μου σκέψη και η αλήθεια ας είναι ο κύριος
της ζωής μου. Αλίκη Μπέιλη

Η ενόραση είναι επίσης μια νοητική λειτουργία κι όταν χρησιμοποιείται ορθά,
επιτρέπει στον άνθρωπο να συλλαμβάνει με διαύγεια την πραγματικότητα και να
βλέπει αυτή την πραγματικότητα απαλλαγμένη απ’ τη γοητεία και τις πλάνες των
τριών κόσμων. Όταν η ενόραση λειτουργεί σ’ οποιοδήποτε ανθρώπινο ον, του
επιτρέπει να αναλαμβάνει άμεση κι ορθή δράση, γιατί βρίσκεται σε επαφή με το
Σχέδιο, με αγνό κι ανόθευτο τρόπο και καθαρές ιδέες – απαλλαγμένες από την
πλάνη και προερχόμενες απευθείας απ’ το θείο ή παγκόσμιο Νου. Η ανέλιξη αυτής
της ικανότητας θα επιφέρει μια παγκόσμια αναγνώριση του Σχεδίου κι αυτή είναι η
μεγαλύτερη επίτευξη της ενόρασης στον τωρινό παγκόσμιο κύκλο. Αλίκη Μπέιλη

Η τέχνη είναι ένα ψέμα που μας επιτρέπει να συνειδητοποιήσουμε την αλήθεια.
Πάμπλο Πικάσο

Σε μια αίθουσα όπου οι άνθρωποι διατηρούν ομόφωνα μια συνωμοσία σιωπής, μία
λέξη αλήθειας ηχεί σαν πυροβολισμός. Czasław Miłosz

Το μόνο πραγματικά αξιόλογο που υπάρχει, είναι η ενόραση. Αλβέρτος Αϊνστάιν

Μια βασική μυστικιστική ιδέα ή κάποια νέα αποκάλυψη της αλήθειας
αναγνωρίζεται ξαφνικά από πολλούς και βρίσκει ταυτόχρονα έκφραση με το
μέσον πολλών διανοιών. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να διεκδικήσει ατομικό
δικαίωμα στη διακηρυχθείσα αρχή ή αλήθεια. Ποικίλες διάνοιες την έχουν
καταγράψει. Αλίκη Μπέιλη

Ότι ονομάζουμε Εφεύρεση ή Ανακάλυψη με την ανώτερη έννοια της λέξης
είναι μια σοβαρή άσκηση και δραστηριότητα ενός αυθεντικού αισθήματος για
την αλήθεια, το οποίο μετά από μία μακρά πορεία σιωπηρής καλλιέργειας,
απαστράπτει άξαφνα σε μια γόνιμη γνώση. Γκαίτε

Είναι η αίσθηση της καρδιάς που προκαλεί τα αισθήματα για αυτό που είναι
όμορφο, αληθινό και καλό… Όταν μπορούμε να ενσωματώσουμε την αίσθηση
της καρδιάς μας στην αξιολόγηση του καθορισμού των ουσιωδών αληθειών, τότε
βιώνουμε τις αλήθειες ως θερμά κύματα επιβεβαίωσης στην καρδιά μας. Τέτοιες
εμπειρίες Διάκρισης μας παρέχουν εμπιστοσύνη στη γνώση. Και επιπλέον, μας
βοηθούν να επιβεβαιώσουμε την ευθυγράμμιση του αληθινού βορρά – την πηγή
των ουράνιων νόμων που βρίσκονται στην καρδιά μας ως ηθικοί νόμοι. Αυτή
η επιβεβαίωση οδηγεί στην αποκατάσταση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και
ευγένειας. William Bento

Η πλάνη μπορεί συνεπώς να οριστεί σαν συνέπεια μιας ιδέας (μεταφρασμένης
σε ιδανικό) που θεωρείται σαν η ολοσχερής παρουσίαση, σαν η πλήρης ιστορία
ή λύση και σαν οραματισθείσα χωριστά και ανεξάρτητα απ’ όλες τις άλλες ιδέες
– θρησκευτικής φύσης ή φαινομενικά τελείως άσχετες με τη θρησκεία. Η πλάνη
αυτή εφελκύει στο μαθητή ή τον ιδεαλιστή μια συναισθηματική αντίδραση η οποία
τροφοδοτεί αμέσως την επιθυμία και συνεπώς μετατοπίζεται από το νοητικό πεδίο
στο αστρικό· εφελκύεται έτσι μια επιθυμία για ένα μερικό και ανεπαρκές ιδανικό
και έτσι η ιδέα δεν μπορεί να οδηγηθεί σε πλήρη έκφραση, επειδή ο εκπρόσωπός
της βλέπει μόνο το μερικό αυτό ιδανικό σαν την όλη αλήθεια και δεν μπορεί
επομένως να συλλάβει τις κοινωνικές και τις πλανητικές καθώς και τις κοσμικές
της συνέπειες.
Όπου υπάρχει πραγματική σύλληψη της όλης ιδέας (κάτι αληθινά σπάνιο) δεν
μπορεί να υπάρξει πλάνη. Η ιδέα είναι τόσο πολύ μεγαλύτερη από τον ιδεαλιστή,
ώστε η ταπεινότητα τον σώζει από τη στενότητα. Αλίκη Μπέιλη

Το ίδιο το κακό είναι μόνο μια πλάνη, επειδή αυτό που συνιστά το κακό είναι η
χρήση των κινήτρων και ευκαιριών από τη χωριστικότητα και την ιδιοτέλεια της
προσωπικότητας. Από ορθά κίνητρα και τις ίδιες περιστάσεις μπορεί να προέλθει
το καλό. Αλίκη Μπέιλη

Οι σημαντικότερες αλήθειες έχουν λησμονηθεί εξ αιτίας της μεγάλης τους
απλότητας. Οι μεγάλες αλήθειες είναι απλές επειδή έχουν οικουμενική εφαρμογή.
Η ίδια η αλήθεια είναι πάντοτε απλή. Η πολυπλοκότητα οφείλεται στην άγνοια
του ανθρώπου. Σουάμι Βιβεκανάντα

Η αληθινή αξία του ανθρώπου δεν καθορίζεται από το αν κατέχει, υποθετικά
ή πραγματικά, την Αλήθεια, αλλά μάλλον από την σοβαρή του προσπάθεια να
φθάσει στην Αλήθεια. Δεν είναι η κατοχή της Αλήθειας, αλλά περισσότερο η
αναζήτηση της Αλήθειας, αυτή με την οποία επεκτείνει τις δυνάμεις του και στην
οποία βρίσκεται η διαρκώς αυξανόμενη ικανότητά του για τελειοποίηση. Λέσινγκ

Ακόμη και η αλήθεια χρειάζεται να ενδυθεί με νέα φορεσιά, προκειμένου να βρει
απήχηση σε μια νέα εποχή. Georg Christoph Lichtenberg

Η αλήθεια είναι τόσο σκοτεινιασμένη αυτήν την εποχή και το ψεύδος τόσο
καθιερωμένο, ώστε αν δεν αγαπήσουμε την αλήθεια δεν μπορούμε να την
γνωρίσουμε. Blaise Pascal

Η αλήθεια, όπως είναι, γίνεται ορατή και γνωστή. Οι μορφές στον εξωτερικό
κόσμο των φαινομένων (εξωτερικού από την σκοπιά της ψυχής και συνεπώς
περιτυλίγοντας τους τρεις κόσμους της γνωστής μας καθημερινής ζωής) φαίνονται
σαν σύμβολα μιας εσώτερης και πνευματικής Πραγματικότητας. Αλίκη Μπέιλη

Οι πεποιθήσεις είναι ακόμα πιο επικίνδυνοι εχθροί της αλήθειας απ’ ότι τα ψέματα.
Φ. Νίτσε

Εμπιστεύσου αυτούς που αναζητούν την αλήθεια αλλά αμφισβητούν όσους
ισχυρίζονται ότι τη βρήκαν. Αντρέ Ζιντ

Τα γεγονότα είναι πολλά, αλλά η αλήθεια είναι μία. Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ

Πίσω από τις μεταβαλλόμενες μορφές της φύσης βρίσκεται μια αναλλοίωτη αγνή
πραγματικότητα. Πιέτ Μοντριάν

Τώρα πια, αυτός αναχώρησε από τον παράξενο τούτο κόσμο λίγο πριν από εμένα.
Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Άνθρωποι σαν και εμάς που πιστεύουν στην φυσική,
γνωρίζουν ότι η διαφοροποίηση μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος
είναι μόνο μια πεισματάρικη και επίμονη πλάνη.
Αλβέρτος Αϊνστάιν (στην κηδεία του Lorentz)

Χρειαζόμαστε ένα είδος σκέψης που επανασυνδέει αυτό που έχει αποσυνδεθεί και
κομματιαστεί, που σέβεται την διαφορετικότητα αναγνωρίζοντας την ενότητα και
προσπαθεί να διακρίνει την αλληλεξάρτηση. Χρειαζόμαστε έναν ριζοσπαστικό
τρόπο σκέψης (που φθάνει στην ρίζα των προβλημάτων), έναν πολυδιάστατο
τρόπο σκέψης και έναν οργανωτικό ή συστημικό τρόπο σκέψης. Edgar Morin

Η αλήθεια βρίσκεται σε άμεση αντιστοιχία με την πραγματικότητα.
Παραμχάνσα Γιογκανάντα

Το νερό σε ένα δοχείο λαμπυρίζει, ενώ στη θάλασσα το νερό είναι σκοτεινό. Η
μικρή αλήθεια έχει λέξεις που είναι ξεκάθαρες, ενώ η μεγάλη αλήθεια έχει τεράστια
σιωπή. Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ

Η αλήθεια στέκει, ακόμα κι αν δεν έχει την υποστήριξη του κοινού. Είναι
αυτοδύναμη. Μαχάτμα Γκάντι

Αρνούμαι να δεχτώ την άποψη ότι το ανθρώπινο γένος είναι τόσο τραγικά δεμένο
με το σκοτεινό μεσονύχτι του ρατσισμού και του πολέμου, ώστε η λαμπρή αυγή
της ειρήνης και της αδελφοσύνης ποτέ δεν θα γίνει πραγματικότητα… Πιστεύω
ότι η αφοπλιστική αλήθεια και η αγάπη χωρίς όρους θα έχουν τον τελικό λόγο.
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Πρωταρχικό χρέος του ανθρώπου είναι η αναζήτηση και η εξερεύνηση της
αλήθειας. Κικέρων

Όλα μπορούν να θυσιαστούν για την αλήθεια, αλλά η αλήθεια δεν μπορεί να
θυσιαστεί για τίποτα. Σουάμι Βιβεκανάντα

Ο αδαής άνθρωπος είναι σίγουρος, ο σοφός διστάζει και συλλογίζεται.
Αριστοτέλης

Γνωρίζουμε την αλήθεια, όχι μόνο με τη λογική αλλά και με την καρδιά.
Blaise Pascal

Η Αλήθεια είναι το μεγαλύτερο όνομα που έδωσε ποτέ ο άνθρωπος στο Θεό. Η
Αλήθεια είναι ο καρπός της εκπλήρωσης· αναζητήστε την λοιπόν μέσα στην ψυχή.
Σουάμι Βιβεκανάντα

Θα πρέπει πάντα να διατηρούμε στο νου: επειδή κάτι είναι απλά τυπωμένο
σε χαρτί, υπάρχει στο ίντερνετ, επαναλαμβάνεται συχνά ή έχει μεγάλο αριθμό
οπαδών, δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Dieter F. Uchtdorf

Αν αγαπάς την αλήθεια, θα την εμπιστευτείς – που σημαίνει, θα προσδοκάς να
είναι καλή, όμορφη, τέλεια, τακτική κ.λπ., τουλάχιστον μακροπρόθεσμα και όχι
απαραίτητα σύντομα. Abraham Maslow

Η αλήθεια είναι ένας δαυλός τεραστίων διαστάσεων, και έτσι μόνο με τρεμάμενα
μάτια επιχειρούμε να την προσεγγίσουμε, με τον πραγματικό τρόμο μην καούμε.
Γκαίτε

Μοναδική μου επιθυμία είναι να γνωρίσω την αλήθεια και να ζήσω όσο καλύτερα
μπορώ… Και, με όλη μου τη δύναμη, παροτρύνω όλους τους άλλους ανθρώπους
να πράξουν το ίδιο… Σας παροτρύνω να λάβετε μέρος στην μεγάλη μάχη, τη
μάχη της ζωής, που είναι η μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη γήινη διαμάχη.
Σωκράτης

Η παρουσίαση της αλήθειας δεν έχει τέλος. Προβάλλει κι αναπτύσσεται για να
καλύψει την αυξανόμενη ανάγκη του ανθρώπου για φως. Αλίκη Μπέιλη

Θα γνωρίσεις την αλήθεια και η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Χριστός