2017, Σεμινάριο Παγκόσμιας Καλής Θέλησης, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Γενεύη

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
στο Φως των Ορθών Ανθρώπινων Σχέσεων:
Διακρίνοντας την Αλήθεια στην Εποχή της Πληροφορίας


 

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017
Palais des Nations** – Γενεύη
Προσχέδιο Προγράμματος 
15:00-18:00 **

Ένα απόγευμα στοχαστικής διερεύνησης και συζήτησης με θέμα το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ορθές ανθρώπινες σχέσεις και η καλή θέληση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο τα Ηνωμένα Έθνη και οι συνεργαζόμενες ΜΚΟ, όσο και η ίδια η ανθρωπότητα, στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν την Ατζέντα του 2030 ή τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).


 

Ορθές Ανθρώπινες Σχέσεις και οι ΣΒΑ  –  Ο Θεμελιώδης Ρόλος της Καλής Θέλησης

 

Mintze van der Velde –Παγκόσμια Καλή Θέληση – Γενεύη

Ποιος είναι ο Ρόλος της Επιστήμης στην Κοινωνία μας;

Dr. Jim Ryder – διετέλεσε Αντιπρόεδρος της εταιρίας Lockheed Martin Space Sy-stems Company και επικεφαλής του Κέ-ντρου Προηγμένης Τεχνολογίας  (Advan-ced Technology Center).

Ο Τρόπος Ζωής ως Γιατρικό Καλής Υγείας και Ευεξίας

Δρ. Albert van der Velde – Ολιστικός για-τρός Παθολόγος στην Ολλανδία και, επί-σης, συνιδρυτής και μέλος του διοικητι-κού συμβουλίου του «Voeding Leeft».

 

Η Αλήθεια είναι πάντα το Επόμενο Βήμα

 

Patrice Brasseur – ιδρυτής της ψυχοσοφίας, μιας διασταύρωσης φιλοσοφίας, πνευμα-τικότητας και ψυχολογίας

 

 

*) For security reasons registration through the office of the United Nations is compulsory.
Registration CLOSED by the site of the UN.
If you need help, click here for a short PDF help guide: .


**) Optional guided tour of the Palais des Nations from 12:00-13:30.
Take 30-45 minutes to enter at the gate : Pregny.

 

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Παγκόσμια Καλή Θέληση στα Κοινωνικά Δίκτυα