2018 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ, Η.Ε., ΓΕΝΕΥΗ

Μεταγραφές των διασκέψεων

 

Συνηχώντας με τη Ζωντάνια της Γης
Επιμέλεια της Γης και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

Παρασκευή 9 Noεμβρίου 2018*
Palais des Nations** – Geneva
Room XXI - 15:00-18:00
Πρόγραμμα  

Ένα απόγευμα με στοχαστικές σκέψεις και ομιλίες, με θέμα το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι ορθές ανθρώπινες σχέσεις και η καλή θέληση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Η.Ε. και οι συνδεδεμένες με αυτά ΜΚΟ, καθώς και η ίδια η ανθρωπότητα, στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν την ατζέντα του 2030 ή τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η ανθρώπινη δραστηριότητα επιδρά στα συστήματα υποστήριξης της ζωής στην Γη, σε τέτοιο βαθμό, ώστε τα περισσότερα οικολογικά συστήματα που είναι απαραίτητα για την επιβίωση των κοινωνιών, απειλούνται. Ο στόχος της Επιμέλειας της Γης δεν είναι η προστασία της φύσης από τον άνθρωπο, αλλά η προστασία της φύσης για την ανθρώπινη ευημερία. Αυτό το σεμινάριο θα εστιαστεί πάνω στον ρόλο της καλής θέλησης σε σχέση με αυτήν την πρόκληση.

Επιμέλεια της Γης και ΣΒΑ – ο θεμελιώδης ρόλος της Καλής Θέλησης

Mintze van der Velde – Διευθυντής της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης – Γενεύη 
Η επιμέλεια της Γης και η διαβίωση σε συνήχηση με τη ζωντάνια της γης είναι στενά συνυφασμένα. Ζούμε πραγματικά σε συντονισμό με την ζωντανή Γη; Θα εξερευνήσουμε τον ρόλο των ΣΒΑ προκειμένου αυτό να επιτευχθεί και ειδικότερα αυτό που μπορεί να συνεισφέρει σε αυτήν την κατεύθυνση η Καλή Θέληση.

ΣΒΑ: διαμορφώνοντας ένα νέο αναγεννητικό αφήγημα

May East – Γενική διευθύντρια της Gaia Education και Επίτιμο Μέλος της UNITAIR, Σκοτία.
Με την πεποίθηση ότι οι ΣΒΑ δεν πρέπει να διαχωρίζονται από την κοινωνία που τους προκάλεσε, η Gaia Education, σε συνεργασία με την γραμματεία της UNESCO GAP, δημιούργησαν ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, τις κάρτες ΣΒΑ (SDG Flashcards) – οι οποίες περιέχουν περισσότερες από 200 ερωτήσεις εισάγοντας μία ολιστική προσέγγιση στην Ατζέντα 2030. Αυτή η παρουσίαση υψηλής διαδραστικότητας, καλεί τους συμμετέχοντες να εμπλακούν σε συζητήσεις διαρκείας, για το πώς το παρεχόμενο πλαίσιο των ΣΒΑ θα μπορούσε να υποστηρίξει την μετατόπιση του κυρίαρχου αφηγήματος του διαχωρισμού (στο οποίο η ανθρωπότητα βλέπει τον εαυτό της διαχωρισμένο και πάνω από την υπόλοιπη φύση), σε ένα αφήγημα συν-εξέλιξης (όπου οι ανθρώπινες δραστηριότητες εναρμονίζονται με την συνεχή επαναγέννηση της ζωής στον πλανήτη μας, καθώς εμείς συνεχίζουμε σαν άνθρωποι να εξελίσσουμε το δυναμικό μας).


Ανθρώπινες αξίες και βιώσιμη ανάπτυξη στον κόσμο σήμερα

 

René Longet – Πρόεδρος της Fédération genevoise de coopération, αντιπρόεδρος του SIG και ειδικός στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Βιώσιμη ανάπτυξη είναι αυτό που εγγυάται και εκφράζει την ανθεκτικότητα των ανθρωπίνων αξιών στην κοινή μας διαβίωση πάνω στη Γη.Μας καλεί να βρούμε νέες ισορροπίες ανάμεσα σε Βορρά και Νότο, στον άνθρωπο και τη φύση, στο σήμερα και το αύριο, σε πόρους και ανάγκες, στο είμαι και το έχω. Αυτές οι νέες ισορροπίες αφορούν τρία επίπεδα, τη γενικότερη σχέση μας με το φυσικό μας περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, όμοιες όσο και διαφορετικές και τις σχέσεις με τον εαυτό μας, που απέχουν ακόμα αρκετά από το να είναι ισορροπημένες...

Αποτελεί η «Ατζέντα 2030» ένα παιχνίδι; Γιατί 30000 άνθρωποι από εταιρίες, κυβερνήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και την κοινωνία πολιτών παίζουν αυτό το παιχνίδι;

 

Takeo Inamura, Takeshi Muranaka – Ιδρυτές της Imacocollabo, μιας Γιαπωνέζικης ΜΚΟ με αποστολή να εμπνεύσει συνεργατική δράση για την δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος - Τόκιο Ιαπωνία. 

Σε αυτήν την ομιλία θα απευθύνουμε ερωτήματα όπως: Γιατί αυτό το «παιχνίδι»; Πώς προέκυψε και από ποιον; Πώς λειτουργεί; Θα παρουσιάσουμε περιπτώσεις από μελέτες σε εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν ήδη στην Ιαπωνία και παγκοσμίως. Πώς μπορεί αυτό το παιχνίδι να συμβάλει παρέχοντας ένα ευρύτερο υπόβαθρο στις δικές σας πρωτοβουλίες για τους ΣΒΑ κλπ. Δείτε: 2030sdgsgame.com

*) Το Lucis Trust περιλαμβάνεται στον Κατάλογο του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών.

**) Η δήλωση συμμετοχής μέσω του γραφείου των Ηνωμένων Εθνών είναι υποχρεωτική. Για να εγγραφείτε: https://reg.unog.ch/event/24156.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Παγκόσμια Καλή Θέληση στα Κοινωνικά Δίκτυα