ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ένας όμιλος ανθρώπων καλής θέλησης, που θα ενώνει τις δυνάμεις των μελών του και θα τις εστιάζει έντονα πάνω σε έναν κοινό σκοπό, θα μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον σε βαθμό εντελώς δυσανάλογο σε σχέση με τον όποιο αριθμό τους.

Σκοπός

Συγκρότηση

Δραστηριότητες

Ο Σκοπός

Μια Μονάδα Υπηρεσίας απαρτίζεται από ανθρώπους που συμμερίζονται ένα κοινό όραμα και αναγνωρίζουν την ευθύνη που έχουν για τη διαμόρφωση ενός μέλλοντος βασισμένου σε πνευματικές αξίες και αρχές. Έτσι συντονίζουν τις προσπάθειές τους και εναρμονίζουν τις αντιλήψεις και τη δράση τους, συγκροτώντας ένα όμιλο συγκεκριμένης υπηρεσίας προς την ανθρωπότητα.

Η πρακτική, αποτελεσματική υπηρεσία των ομίλων συνιστά το σημα­ντικότερο παράγοντα για την προσπάθεια της ανθρωπότητας να δημιουργήσει έναν νέο και πιο δίκαιο πολιτισμό. Σήμερα, ο αριθμός των ομάδων δράσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων αυξάνεται συνεχώς. Η ύπαρξη και το εύρος του έργου τους έχουν καταξιωθεί σταθερά στην ανθρώπινη συνείδηση, μέσω των ΜΜΕ και του Διαδικτύου.

Πολλές από αυτές τις εξωτερικές ομάδες έχουν μια εσωτερική διασύνδεση με τον Νέο Ομιλο Εξυπηρετητών του Κόσμου ―ένα υποκειμενικό δίκτυο ανθρώπων καλής θέλησης― που εργάζονται σε κάθε κλάδο της ανθρώπινης δραστηριότητας και συμμερίζονται ένα κοινό όραμα ενότητας, αλληλοσύνδεσης και αλληλεξάρτησης μεταξύ εθνών και λαών.

Οι Μονάδες Υπηρεσίας προέρχονται από τον Νέο Ομιλο Εξυπηρετητών του Κόσμου και αναπτύσσουν νέους τρόπους υπηρεσίας, ανταποκρινόμενες στις πνευματικές ανάγκες της εποχής, μαθαίνοντας στην πορεία της προσπάθειας τα δύσκολα μαθήματα της ανιδιοτελούς ομαδικής δράσης. Αυτές οι ομάδες ανταποκρίνονται στις παγκόσμιες ανάγκες μέσα από την τοπική δράση, εφαρμόζοντας το πολύ γνωστό σύνθημα «Σκέψου οικουμενικά, δράσε τοπικά».

Εάν διαφυλαχθεί το ουσιαστικό στοιχείο της υπηρεσίας, ―η από ψυχής επαφή―, τότε η υπηρεσία που αποδίδεται ρέει αβίαστα, αποτελεσματικά και στις σωστές κατευθύνσεις. Η μεγαλύτερη προσφορά των Μονάδων Υπηρεσίας στην καινούρια εποχή που τώρα αναδύεται είναι ίσως η ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις πνευματικές ανάγκες των κοινωνιών μέσα στις οποίες αυτές δραστηριοποιούνται.

Η Συγκρότηση

Δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη, ούτε και βία. Αλλά όμως δεν υπάρχει και χρόνος για χάσιμο.

Η υπηρεσία ξεκινάει από εκεί ακριβώς που βρισκόμαστε, και η συγκρότηση μιας μονάδας υπηρεσίας αντιστοιχεί σε μια οργανική διαδικασία. Όταν κάποιος διαπνέεται από όραμα ανιδιοτελούς προσφοράς και υπηρεσίας προς το Σύνολο, αυτομάτως ριζώνει εντός του και ο σπόρος για τη σύσταση μιας Μονάδας Υπηρεσίας. Με το πέρασμα του χρόνου, καθώς βαθαίνει το όραμα της υπηρεσίας, ο νέος εξυπηρετητής θα αισθανθεί να αναδύεται εντός του φυσιολογικά η τάση να μοιραστεί την ανάγκη αυτή και με άλλους. Τότε, όντως, μπορεί να αρχίσει να κατασταλάζει και να αναδύεται η ίδρυση ενός ομίλου. Καθώς, από την ένταση της ανάγκης, προσελκύονται και άλλοι μαγνητικά, αυξάνεται η δυνατότητα για παροχή χρήσιμης υπηρεσίας, και το κάθε μέλος συμβάλει με τις δυναμικές του ποιότητες στη ζωή της ομάδας. Τότε, αν βρεθούν μερικοί αφοσιωμένοι και αφιερωμένοι στο σκοπό εξυπηρετητές μέσα στην καρδιά της ομάδας, εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η ανάπτυξή της.

Το κλειδί για την επιτυχία βρίσκεται στην ενότητα του σκοπού, που απορρέει μέσα από την προσήλωση στην παροχή υπηρεσίας στην ανθρωπότητα και μέσα από ένα πνεύμα συνεργασίας, ομαδικής αγάπης και ομαδικής συνειδητότητας. Αν υπάρχει πραγματικά αυτή η εσωτερική εστίαση, παραμερίζεται κάθε αναπόφευκτος περισπασμός και τριβή εκ μέρους της προσωπικότητας.

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη δημιουργία και τη διατήρηση αυτής της εστίασης είναι ο ομαδικός διαλογισμός.

Η Παγκόσμια Καλή Θέληση και τα Τρίγωνα είναι διαθέσιμοι πάντα και με χαρά, να προσφέρουν συμβουλές και βοήθεια για το σχημα­τισμό Μονάδων Υπηρεσίας, αλλά και τη σύνδεση με άλλους συνεργάτες, που ενδεχομένως γνωρίζουμε, και βρίσκονται κοντά στην περιοχή σας διαθέτοντας παρόμοιο τρόπο σκέψης.

Οι Δραστηριότητες

Κάθε Μονάδα Υπηρεσίας είναι ένας ζωντανός οργανισμός και ένα δυναμικό σημείο εστίασης πνευματικής ενέργειας μέσα στο παγκόσμιο έργο. Το υποκειμενικό δίκτυο όλων των μονάδων υπηρεσίας ε­δραιώνει έναν πολιτισμό της ψυχής και επομένως βαθαίνει την εσωτερική ευθυγράμμιση μεταξύ του πνευματικού βασιλείου και της ανθρώπινης οικογένειας.

Κάθε μονάδα δρα με δική της πρωτοβουλία και αυτοβουλία. Υπάρχει ένα πλήθος δυνατοτήτων και τρόπων με τους οποίους μπορεί να συμ­βάλει και να βοηθήσει, όπως η εργασία με τα Τρίγωνα και η Παγκόσμια Καλή Θέληση, ο ομαδικός διαλογισμός και οραματισμός, η ομαδική μελέτη, η διανομή υλικού σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω ταχυδρομείου και η οργάνωση εκδηλώσεων που εστιάζονται στην έκφραση των ορθών ανθρώπινων σχέσεων και την προώθηση της καλής θέλησης.

Τα Τρίγωνα: χρησιμοποιούν τη δύναμη της σκέψης και της προσευχής για την επίκληση του φωτός και της καλής θέλησης για όλη την ανθρωπότητα. Το έργο γίνεται από μονάδες τριών ανθρώπων, που συνδέονται σε ένα παγκόσμιο δίκτυο.

Από το Κέντρο των Τριγώνων διατίθεται υλικό για διανομή με σκοπό την ενθάρρυνση των ανθρώπων καλής θέλησης να σχηματίζουν τρίγωνα φωτός και αγάπης. Τρίγωνα μεταξύ των συνεργατών μπορούν να σχηματίζονται είτε με ταχυδρομική αίτηση συμμετοχής είτε μέσω του διαδικτυακού Bulletin Board, στη διεύθυνση:

www.lucistrust.org/service_activities/triangles/online

Η Παγκόσμια Καλή Θέληση: Διαδίδει και αποκαθιστά ορθές σχέσεις μέσω της πρακτικής εφαρμογής των αρχών της καλής θέλησης. Το έργο της είναι κυρίως εκπαιδευτικό και πραγματοποιείται μέσω των πολλών δημοσιεύσεών της, που διατίθενται προς διανομή. Η ιστοσελίδα είναι: www.worldgoodwill.org

Οι τρόποι συνεργασίας περιλαμβάνουν:

  • την παρουσίαση των αρχών, των δημοσιεύσεων και των προγραμμάτων αυτών των πρωτοβουλιών υπηρεσίας σε τοπικό επίπεδο.
  • τη διάδοση των τριών μεγάλων Πνευματικών Εορτών, το Πάσχα, το Βεσάκ και την Εορτή της Καλής Θέλησης. Επίσης η Εορτή της Καλής Θέλησης τηρείται ως Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης, που είναι μια ημέρα προσευχής, διαλογισμού και επίκλησης παγκοσμίως.
  • το σχηματισμό τριγώνων φωτός και καλής θέλησης.
  • τη διανομή της Μεγάλης Επίκλησης, μιας παγκόσμιας προσευχής.
  • το σχηματισμό ομάδων μελέτης για τα προβλήματα της ανθρωπότητας, ώστε να δημιουργηθεί μια σκεπτομορφή λύσης. Η Παγκόσμια Καλή Θέληση παρέχει έναν εκτενή και ενημερωμένο κύκλο μαθημάτων, ο οποίος αποτελείται από επτά ενότητες μελέτης που διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα μας ή ταχυδρομικώς από τα γραφεία μας.
  • την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις αρχές και τα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών, ένα σημαντικό εξωτερικευμένο σημείο εστίασης της ενέργειας της καλής θέλησης.

Μέσα από αυτά τα προγράμματα, οι ομάδες βοηθούν στην απελευθέρωση μιας θετικής επιρροής μέσα στη συνείδηση των κοινοτήτων τους και στον ευρύτερο κόσμο, μέσω της ενέργειας της καλής θέλησης.

Επίσης, πολλές Μονάδες Υπηρεσίας διαπιστώνουν ότι η συγκρότηση μιας ομάδας διαλογισμού σε τακτική βάση, με εστίαση στην καλή θέληση και την υπηρεσία, είναι σημαντική για την εσωτερική δύναμη και την ενότητα της Μονάδας. Εργαζόμενες με πνευματικές ενέρ­γειες και συσχετίζοντάς τες με την καθημερινή, φυσική ζωή, αυτές οι ομάδες μπορούν να βοηθήσουν στη μεταστροφή και καλλιέργεια της υποκειμενικής ατμόσφαιρας του πλανήτη και τη δημιουργία ενός κλίματος δημιουργικής αλλαγής μέσα στον κόσμο και τις κοινότητες της ανθρωπότητας. Μερικές από τις τεχνικές του ομαδικού διαλογισμού που προωθούνται από την Παγκόσμια Καλή Θέληση είναι:

  • Ο Όμιλος Διαλογισμού Καλής Θέλησης: Σκοπός αυτού του έργου διαλογισμού είναι η ενίσχυση και η αύξηση της καλής θέλησης, μιας ισχυρής και δημιουργικής ενέργειας, η οποία μπορεί να βοη­θήσει την ανθρωπότητα να λύσει τα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.
  • Οι Δώδεκα Πνευματικές Εορτές: Οι Πανσέληνοι είναι περίοδοι κατά τις οποίες οι πνευματικές ενέργειες γίνονται διαθέσιμες με μοναδικό τρόπο και διευκολύνουν την αρμονικότερη επικοινωνία μεταξύ της ανθρωπότητας και της πνευματικής Ιεραρχίας. Οι ενέργειες που προσελκύονται σε αυτές τις δώδεκα πνευματικές εορτές μπορούν κατόπιν να γειώνονται κατά τη φάση της Νέας Σελήνης, προσφέροντας την ευκαιρία να γίνεται εστίαση πάνω στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εκδηλωθεί το Σχέδιο. Αλλά και στους πολλούς άλλους τρόπους μέσα από τους οποίους ανελίσσεται η «δύναμη της μίας Ζωής» και η «αγάπη της μίας Ψυχής» των εξυπηρετητών του κόσμου.
  • Ο Κύκλος των Διασκέψεων: Μια πρωτοβουλία οραματισμού, χρησιμοποιώντας τη δύναμη της φωτισμένης σκέψης για την ενίσχυση της δημιουργίας ενός θετικού πνευματικού κλίματος σε διάφορες επιλεγμένες συνδιασκέψεις που πραγματοποιούνται σχετικά με συγκεκριμένα παγκόσμια προβλήματα.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναγνωριστεί η λειτουργία των Μονάδων Υπηρεσίας ως σημείων εστίασης για τη ροή της πνευματικής ενέργειας και δημιουργικότητας. Η σχέση με το Κέντρο είναι σχέση συνεργασίας και εσωτερικής ευθυγράμμισης. Θα χαρούμε να στείλουμε περισσότερες πληροφορίες και να σας βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε.

Το Μέλλον

Μια από τις μεγαλύτερες ανάγκες που υπάρχουν στον κόσμο είναι ο υποκειμενικός και αντικειμενικός συντονισμός της δράσης των ομάδων μεταξύ τους, σε ένα παγκόσμιο δίκτυο Φωτός και Καλής Θέλησης. Όσο οι ομάδες θα αναγνωρίζουν αυτή τη μεταξύ τους σχέση τόσο τελικά θα σμίγουν και θα συγχωνεύονται σε ένα μεγάλο κίνημα καλής θέλησης, που δεν είναι παρά το πνεύμα στην πραγματική του έκφραση. Σήμερα, βλέπουμε αυτό το κίνημα να αναδύεται αυθόρμητα σε όλον τον κόσμο, με έναν αυθορμητισμό που χαρακτηρίζεται από έλλειψη κεντρικού ελέγχου. Όμως αυτό που χρειάζεται δεν είναι μια υπερ-οργάνωση, που θα προσπαθεί να κατευθύνει και να επιβάλει την ενότητα. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα πλήθος διαφορετικών ζωντανών οργανισμών που εξωτερικά θα έχουν χαλαρές σχέσεις μεταξύ τους αλλά, εσωτερικά και υποκειμενικά, θα λειτουργούν με συνεργασία, συνεχή επικοινωνία και ταύτιση στόχων και σκοπού.

Οι Μονάδες Υπηρεσίας είναι ένα ζωτικό, ζωντανό μέρος αυτού του δι­κτύου φωτός και καλής θέλησης. Μέσα από την ανιδιοτελή προσήλωσή τους στην υπηρεσία της ανθρωπότητας, γίνονται οι πραγματικοί πρόδρομοι της νέας εποχής.

Εκείνο που μπορεί να αποφέρει βαθιές αλλαγές μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση δεν είναι τόσο η εξωτερικευμένη και χειροπιαστή δράση (μολονότι είναι απολύτως απαραίτητη και έχει ζωτική σημασία), όσο η συγκροτημένη και ολοκληρωμένη ομαδική σκέψη ενός ομίλου που λειτουργεί βάσει και δυνάμει πνευματικών αρχών.