De drie Belangrijkste Geestelijke Feesten

Drie
Geestelijke Feesten
2015

 

JNeem met anderen deel aan het scheppen van een levend kanaal op aarde voor licht ten goede wil, om zo deze energieën in de harten en denkvermogens te verankeren en te geleiden.

Pasen – 4 april
Wesak – 3 mei
Goede Wil – 2 juni

 

Lees dit 14 pagina tellende inleidend boekje over de feesten
PDF met de UK meeting data | PDFmet de US meeting data


 

Drie Geestelijke Feesten

De stroom van geestelijke energie bereikt een hoogtepunt gedurende de volle maan periode. Gedurende deze tijd kunnen we – in het bijzonder als groep – de geestelijke werkelijkheden en energieën aanraken die gewoonlijk niet zo gemakkelijk bereikbaar zijn. Ons pad van benadering naar de hogere werelden wordt dan een verlicht kanaal waardoorheen deze energieën op aarde verankerd kunnen worden en uitstralen doorheen de denkvermogens en harten van de hele mensheid.

Het doel is om de visie te stimuleren en om het groeiend bewustzijn van de eenheid van leven en onze verantwoordelijkheid ervoor te bekrachtigen.

De jaarlijkse cyclus van volle manen bereikt haar hoogtepunt in de drievoudige opeenvolging van het Feest van Pasen, het Feest van Wesak en het Feest van Goede Wil. De Feesten van Pasen en Wesak vieren de levens en de bezieling van twee van de grootste geestelijke leiders en Avatars – de Christus en de Boeddha.

Het Paasfeest is het feest van de verrezen levende Christus, de uitdrukking van de Liefde van God. Dit feest wordt altijd door de datum van de volle maan van Ram bepaald en is het grote Westerse en Christelijke Feest.

Het Wesakfeest is het feest van de Boeddha, het is het hoogste Oosterse Feest. Dit feest wordt ieder jaar vastgesteld m.b.t. de volle maan van Stier. De Boeddha is de uitdrukking van de wijsheid van God, de belichaming van Licht en “de aanwijzer van het goddelijke doel”. De esoterische traditie spreekt van een jaarlijkse ceremonie in de Himalaya, waar de Boeddha voor de Christus en de Hiërarchie verschijnt.

Het Feest van de Mensheid, viert de aangeboren goede wil van de mensheid en vindt plaats tijdens de volle maan van Tweelingen. Dit is het Feest van onze fundamentele aspiratie t.o.v. de mens en de geestelijke eenheid. Het verkondigt de innerlijke aanroepende smeekbede aan de geestelijke Hiërarchie voor licht, liefde en wil-ten-goede. Dit feest wordt ook gevierd als Wereld Aanroepdag, waarbij speciale aandacht wordt gericht op het wereldwijde gebruik van de Grote Aanroep. 

.


Meer informatie over de Drie Geestelijke Feesten

De Drie Geestelijke Feesten 2015
Lees dit 14-pagina tellende inleidend boekje over de feesten:

PDF met de UK meeting data

PDF met de US meeting data

Wesak Feest

Een inleiding tot het Wesak Feest met een volledige lijst van alle bronnen over Wesak op deze site. Lees meer

Het Feest van de Mensheid of het Feest van de Christus - Lees meer

Vier en verspreid gewaar zijn – Praktische Suggesties

Hoe kan jij en uw groep deel nemen aan de drie feesten – een lijst van manieren om te helpen. Lees meer

Wereld Aanroepdag

Een dag van universeel gebed, aanroep en meditatie  - Lees meer

 
 

bovenaan de pagina ^