Arcane School Conferentie 2018

New York, 28-29 april 2018

Geneva, 19-20 mei 2018

London, 26-27 mei 2018

Zaadgedachte 2018: Laten we de regels leren waarmee het Leger van de Stem binnen de sluiers van maya werkt. Laat dan die stem niet meer gehoord worden en laat de groep zich voorwaarts bewegen binnen de Klank.

 

 

U bent van harte welkom op een weekend 

Meditatie, Voordrachten en Discussies

    

Toegang vrij

Donaties Welkom

 

NEW YORK
28-29 april

 

GENEVE
19-20 mei

 
 

LONDEN
26-27 mei

 
 

OVER DE JAARLIJKS ARCANE SCHOOL CONFERENTIE


De  Arcane School  biedt training voor discipelschap in het nieuwe tijdperk  door middel van een goed ontwikkeld programma voor onderwijs per correspondentie. Studenten uit de hele wereld verdiepen hun afstemming op de principes van de Tijdloze Wijsheid door occulte meditatie, studie en dienst als een manier van leven.

De jaarlijkse Arcane School Conferentie wordt gehouden in New York, Genève en Londen tijdens de hogere tusssenperiode van het jaar, de drie spirituele feesten. Bijeenkomsten in New York zijn in het weekend rond het Wesak-feest ten tijde van de Taurus-volle maan. Bijeenkomsten in Genève en Londen vinden plaats in twee opeenvolgende weekenden rond het Festival of Unificatie, het Christusfestival, ten tijde van de Gemini-volle maan.

De drie conferenties omvatten een ochtendsessie op zaterdag voor alleen Arcane School-studenten. De middagsessies op zaterdag en zondag zijn voor iedereen toegankelijk.

The Conferences are designed to build a group field of thought, radiating the energies of the Plan into the minds and hearts of humanity. A meditation outline, Letting in the Light, is used. Each conference includes talks by Arcane School students and members of the headquarters group, and has a session for small group discussionDe conferenties zijn ontworpen om een groepsveld van gedachten op te bouwen, dat de energieën van het Plan in het denken en het hart van de mensheid uitstraalt. Een meditatie-schets, Laat het Licht binnenstromen, wordt gebruikt. Elke conferentie bevat lezingen van Arcane School-studenten en leden van de hoofdkwartiergroep, en heeft een sessie voor groepsdiscussie in kleine groepen.