De Geestelijke Hiërarchie

Doorheen de tijden hebben spirituele leringen in de literatuur en in de mythe het idee van een groep van wijze en verlichte wezens die achter de schermen werken en onze planeet begeleiden kenbaar gemaakt. Deze groep werd onder vele namen bekend zoals de Geestelijke Hiërarchie, de Meesters van Wijsheid, de Oudere Broeders, de Rishis van Indië, en de gemeenschap van Heiligen. In crisistijden in de menselijke aangelegenheden zijn er grote leraren vanuit de Hiërarchie in de wereld van tijd en ruimte tevoorschijn gekomen. Onder andere zijn deze de volgende leraren: Socrates, Shri Krishna, Mohammed, de Boeddha en de Christus.

De Geestelijke Hiërarchie kan gezien worden als een reservoir van verlichte, liefhebbende energie aan de innerlijke zijde van het leven – een vertegenwoordiger in de hogere regionen van bewustzijn. Zij zijn de substantie waarnaar dikwijls verwezen wordt als het Koninkrijk van God. De mystici en zoekers uit elk geloof hebben dit altijd geweten. Het zijn deze energieën en deze wezens die het zich ontwikkelende gevoel van bedoeling en geleiding in de menselijke aangelegenheden vorm hebben gegeven, en die ons nu als soort wakker schudden voor een nieuw begrip van eenheid.

Terwijl we doorheen deze overgangsperiode gaan ligt onze toekomst in de weegschaal. Het is aan de mensheid om de verantwoordelijkheid op te nemen om de noodzakelijke veranderingen in te stellen zodat we onze hogere geestelijke mogelijkheden kunnen beginnen beseffen. Dan zal de weg voor de grote leraren vrijgemaakt zijn om naar het uiterlijk fysiek gebied van activiteit terug te keren. Het is daarom belangrijk dat meer mensen op de hoogte zijn van het bestaan van de Hiërarchie en welk type individu de Meester van Wijsheid werkelijk zijn.

De Hiërarchie van Licht

Doorheen de geschiedenis werd het idee van een groep wijze en verlichte wezens die werken achter de schermen om onze planeet te begeleiden, in geestelijke leringen, in de literatuur en in de mythen, meegedeeld. 

Lees Meer

Het werk van de Geestelijke Hiërarchie

Het meest bijzondere en aangrijpende agendapunt van het hiërarchische werk in deze tijd is de nu aan de gang zijnde voorbereiding van de Hiërarchie voor haar terugkeer naar werkzaamheid op het uiterlijke vlak. Het is daarom belangrijk dat meer mensen weten van het bestaan van de Hiërarchie en dat zij weten wat voor soort mensen de Meesters van Wijsheid eigenlijk zijn. 

Lees Meer