Speciale Aanbiedingen

De Nieuwe (Esoterische) Psychologie, Deel I

Er zijn vijf delen met als gezamenlijke titel: “Een Verhandeling over de Zeven Stralen” en daarnaast een tweede titel voor de delen afzonderlijk. De bovengenoemde delen bevatten een uitvoerige uiteenzetting over de psychologische uitrusting van de mens, als leven, hoedanigheid en verschijning van een geïncarneerd en zich evoluerend wezen. Ook wordt de menselijke psychologie in verband gebracht met de toestand in de wereld en met toekomstige mogelijkheden.

Esoteric Psychology Vol I (hardcover)

20% discount available

Five volumes have been written under the overall title of A Treatise on the Seven Rays, based on the fact, the nature, the quality and the interrelationship of the seven streams of energy pervading our solar system, our planet and all that lives and moves within its orbit. These two volumes go extensively into the psychological make-up of a human being as the life, quality and appearance of an incarnating, evolving spiritual entity. They also relate the circumstance of a human psychology to world conditions and to future possibilities.

Esoterische Psychologie, Deel II

Er zijn vijf delen met als gezamenlijke titel: “Een Verhandeling over de Zeven Stralen” en daarnaast een tweede titel voor de delen afzonderlijk. De bovengenoemde delen bevatten een uitvoerige uiteenzetting over de psychologische uitrusting van de mens, als leven, hoedanigheid en verschijning van een geïncarneerd en zich evoluerend wezen. Ook wordt de menselijke psychologie in verband gebracht met de toestand in de wereld en met toekomstige mogelijkheden.

Esoteric Psychology Vol II (hardcover)

20% discount available

Five volumes have been written under the overall title of A Treatise on the Seven Rays, based on the fact, the nature, the quality and the interrelationship of the seven streams of energy pervading our solar system, our planet and all that lives and moves within its orbit. These two volumes go extensively into the psychological make-up of a human being as the life, quality and appearance of an incarnating, evolving spiritual entity. They also relate the circumstance of a human psychology to world conditions and to future possibilities.

Esoterische Astrologie

De esoterische astrologie kunnen we als de wezenlijke occulte wetenschap van de toekomst beschouwen. In dit boek wordt astrologie bekeken als “wetenschap van de onderlinge betrekkingen” – dus als een wetenschap die zich met de energieën en krachten bezighoudt, die hun werking uitoefenen op de gehele ruimte en alles wat zich daarin bevindt.

Esoteric Astrology (hardcover)

20% discount available

The science of esoteric astrology is said to be the basic occult science of the future. Astrology is described in this book as "the science of relationships", a science which deals with those conditioning energies and forces which play through and upon the whole field of space and all that is found within it.

Esoterische Genezing

Genezen is een exacte en veeleisende wetenschap. Ook esoterische genezing heeft een wetenschappelijke basis en berust op enige vooronderstellingen, waaronder die, dat de mens een geestelijk wezen is. In dit boek worden de afzonderlijke genezingsmethoden van de zeven stralen beschreven en eveneens worden de wetten en de regels voor genezing besproken. Verder wordt gewezen op de diepere oorzaken van ziekte en worden de voorwaarden verklaard waaraan iemand die wil genezen dient te voldoen.

Esoteric Healing (hardcover)

20% discount available

Healing is an exact and an exacting science. Esoteric healing is equally scientific, based on a number of requirements, including knowledge of the constitution of man as a spiritual being and of the biology and anatomy of his physical form. In this book the seven ray techniques of healing are described; the laws and rules of healing are discussed; basic causes of disease are shown; and requirements for healing are given in detail.

De Stralen en de Inwijdingen

In het eerste deel van dit boek vindt u de veertien regels voor groepsinwijding, en het kan worden beschouwd als een verdieping van de leer die in “Mensen- en Zonne-Inwijding” over de veertien regels voor de neofiet werd behandeld. Het tweede deel heeft als onderwerp de negen inwijdingen waardoor de leerling zich steeds verder voortschrijdend bevrijd van de verschillende vormen van ons planetaire leven. De mogelijkheid tot groepsinwijding heeft zich in dit huidige tijdperk ontwikkeld – de dienst van de groep, de verantwoordelijkheid van de groep, inwijding van de groep en het opgaan van de groep in de centrale Hiërarchie.

The Rays and The Initiations (hardcover)

20% discount available

The first part of this volume contains the Fourteen Rules for Group Initiation, an extension of the teachings given in Initiation, Human and Solar on the Fourteen Rules for Applicants. The second part of the book is concerned with the nine initiations by which the disciple progressively liberates himself from the various forms of our planetary life. The possibility of group initiation is a development of the present era; this volume emphasises the growth of the group idea--group service, group responsibility, group initiation and group absorption into the centre Hierarchy.

Complete Set of the 24 Alice A. Bailey Books (paperback)

20% off full price

$365.60 (originally $457.00) | £257.60 (originally £322.00)    

These 24 books of Alice A. Bailey, written in cooperation with a Tibetan teacher between 1919-1949, constitute a continuation of the Ageless Wisdom — a body of esoteric teaching handed down from ancient times in a form suitable to each era. 

Complete Set of the 24 Alice A. Bailey Books (hardcover)

20% off full price

$716.00 (originally $895.00) | £429.60 (originally £537.00)

These 24 books of Alice A. Bailey, written in cooperation with a Tibetan teacher between 1919-1949, constitute a continuation of the Ageless Wisdom — a body of esoteric teaching handed down from ancient times in a form suitable to each era.