2013 #1

DE VERENIGDE NATIES – BELICHAAMDE IDEALEN

Beeld u een kind in dat u vraagt, “wat doet de VN eigenlijk?” het is een eenvoudige vraag, en om deze te beantwoorden kan je het Internet raadplegen voor nieuwe info over de VN. Enkele uren later kan je tegen het kind zeggen, “wel, wanneer het over belangrijke zaken gaat – zaken die iedereen aanbelangen – dan is er niet veel dat de VN niet doet”.

Lees Meer

VOORBIJ 2015: EEN VISIE VAN GOEDE WIL

In 2015 verlopen de VN Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen. Deze acht duidelijk gedefinieerde doelstellingen voor menselijke ontwikkeling, elk met een stel meetbare streefcijfers, werden door de Staatshoofden overeengekomen tijdens de profetische dagen die leidden tot het begin van een nieuw millennium op 1 januari 2000.

Lees Meer

EEN RAPPORT OVER “VERENIGD VOOR EEN CULTUUR VAN VREDE VIA HARMONIE TUSSEN GELOOFSOVERTUIGINGEN”

Op 23 november 2010 nam de Algemene Vergadering van de VN de historische resolutie 65/5 aan met de verkondiging dat tijdens de eerste week in februari jaarlijks de wereld-interreligieuze-harmonie-week zal worden gevierd. Deze resolutie “moedigt alle landen aan om de verspreiding, op volledig vrijwillige basis, van de boodschap van interreligieuze harmonie en goede wil te steunen (…) gebaseerd op de liefde tot God en liefde voor de naaste (…), ieder in overeenstemming met hun eigen religieuze tradities en overtuigingen.”

Lees Meer

Houd contact

Wereld Goede Wil in Sociale Media