Problemen der Mensheid

Heden worden we geconfronteerd met tekenen van beroering, onzekerheid en verandering op wereldschaal. De nationale staat, de vrije markt en de traditionele religies, die tot nu toe hun degelijkheid hebben bewezen, tonen onmiskenbaar tekenen van spanning nu ze komen te staan tegenover de nieuwe werkelijkheden van een diepzinnig onderling verbonden wereld. Allen lijden aan een gebrek aan visie. In feite kan de crisis waar ze voor staan enkel beschreven worden als geestelijk, zo verreikend zijn er de complicaties van. De mensheid wordt opgeroepen om haar krachtigste bronnen van hart en denkvermogen te mobiliseren, teneinde te reageren op een tijd van toenemende integratie en synthese. Kunnen we samen leren om eens en voor altijd de belemmeringen in bewustzijn terzijde te schuiven welke tot op heden de nationaliteiten, religies en sociale klassen van elkaar hebben gescheiden, en zo leren om als een mensheid te werken? Deze vraag draait volledig rond de toekomst van de wereld.

Bezorgde mensen van goede wil hebben nood aan een verdiept begrip van de basisproblemen die aan de huidige wereldcrisis ten grondslag liggen, zodat ze effectief kunnen bijdragen aan de overgang naar een nieuwe beschaving en bewustzijn. De uitdaging om juiste menselijke verhoudingen tussen mensen en naties te vestigen zou voor die mensen, die de hoop voor de toekomst zijn, een voortdurende zorg moeten zijn. Enkel deze miljoenen mensen kunnen de verlichte openbare opinie scheppen die het tij van de wereldgebeurtenissen zullen keren.

Deze webpagina’s vormen een online experiment in het helpen van de mensen van goede wil om de wereldgebeurtenissen te begrijpen, en hun ideeën voor mogelijke oplossingen bij te dragen. Zij zijn ontstaan uit de studie-cursus van de Problemen der Mensheid, zeven stellen uitgegeven door Wereld Goede Wil en deze zijn voor studie van individuen en groepen vrij te verkrijgen. De 7 stellen zijn:

Stel 1 Inleidende studie-set

Stel 2 Het Psychologisch Herstel der Naties

Stel 3 Kinderen, jeugd & Opvoeding

Stel 4 Kapitaal, Arbeid & Werkgelegenheid

Stel 5 Rassenminderheden

Stel 6 De Kerken & Georganiseerde Religies

Stel 7 Internationale Eenheid.

Deze stellen zijn gebaseerd op het boek  "Problemen der Mensheid" door Alice Bailey.

Doorheen de cursus wordt de nadruk gelegd op de onderliggende oorzaken en tevoorschijn komende trends eerder dan op een feitelijke opsomming van gebeurtenissen. Het gebruik van het geoefende denkvermogen in weerspiegelende meditatie wordt gezien als de sleutel, en wordt aangemoedigd. Wereld Goede Wil moedigt ook het vormen van studiegroepen voor de cursus aan. Door middel van de studie, discussie en meditatie kunnen we eveneens een “gedachtevorm van oplossing” voortbrengen om zo het klimaat van het wereld-denken te veranderen. Door het denken te veranderen kunnen we effectieve en praktische veranderingen in wereldaangelegenheden teweeg brengen, veranderingen waar we aan kunnen deelnemen via plaatselijke vormen van dienstactiviteiten.

Lees meer over het belang van meditatie in dit werk.

Lees meer over de diepere aspecten van het bouwen van groepsgedachtevormen.

Wens je een studiegroep te vormen? Lees dan a.u.b. de richtlijnen en maak contact.

Ben je geïnteresseerd in het lezen van gedrukte studiestellen? Ga naar het bestelformulier voor de stellen

Problemen der Mensheid - Het boek

Een korte beschrijving van het boek 'Problemen der Mensheid'.

Lees Meer

Houd contact

Wereld Goede Wil in Sociale Media