2018 Wereld Goede Wil Seminar, UNO, Genève

Transcripts van de voordrachten

 

In Resonantie met de Levende Aarde
Planetair Rentmeesterschap en de duurzame ontwikkelings doelstellingen

 

vrijdag 9 november 2018*
Palais des Nations** – Geneva
Zaal XXI - 15:00-18:00
Programma  

Een middag van beschouwingen en discussies over de rol die goede menselijke relaties en goede wil kunnen spelen bij het aanpakken van de uitdagingen waarmee de Verenigde Naties, aangesloten NGO's en de mensheid worden geconfronteerd bij het implementeren van “de Agenda 2030” of de “Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen”. Menselijke activiteiten beïnvloeden de vitale systemen van de Aarde zo diepgaand dat ze vele ecologische systemen bedreigen die essentieel zijn voor het leven in de samenleving. Het doel van globaal rentmeesterschap is niet om de natuur tegen mensen te beschermen; het gaat er echt om de natuur te beschermen voor het welzijn van de mens. Dit seminar zal zich richten op de rol van goede wil in deze uitdaging.

.
 

Planetair rentmeesterschap en de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – de fundamentele rol van goede wil

Mintze van der Velde – Directeur van Wereld Goede Wil – Genève
Het rentmeesterschap van de aarde en de resonantie met de levende aarde zijn nauw met elkaar verbonden. Leven we echt in resonantie met een levende aarde? We zullen de rol van de DOD's onderzoeken om dit te bereiken en vooral wat goede wil op dit gebied kan bijdragen.

DODs : Een nieuw generatieve dialoog vorm geven

May East – Gaia Education CEO en UNITAR Fellow, Schotland
In de overtuiging dat de SDG's niet gescheiden moeten worden van de wereldgemeenschap die hen heeft gesmeed, heeft Gaia Education, in samenwerking met het UNESCO GAP-secretariaat, een educatief instrument ontwikkeld - de SDG Flashcards - met meer dan 200 vragen die een hele systeembenadering van de Agenda 2030 introduceren. Deze zeer interactieve presentatie nodigt deelnemers uit om progressieve gesprekken aan te gaan over hoe het kader van de SDG's de verschuiving van een overheersend verhaal van scheiding (waarin de mensheid zichzelf als los van en boven de rest van de natuur ziet) naar een verhaal van co-evolutie (waar we menselijke activiteiten harmoniseren met de voort-durende regeneratie van het leven op onze planeet, terwijl we ons potentieel als mens blijven ontwikkelen).


Menselijke waarden en duurzame ontwikkeling in de wereld van vandaag

 

René Longet – Voorzitter van de Fédération genevoise de coopération, vice-president van de SIG, expert voor duurzame ontwikkeling..
Duurzame ontwikkeling is wat de duurzaamheid van menselijke waarden garandeert en tot uitdrukking brengt in het samenleven op deze aarde. Dit roept ons op tot nieuwe evenwichten tussen noord en zuid, mens en natuur, vandaag en morgen, middelen en behoeften, zijn en hebben. Deze nieuwe balans heeft betrekking op drie niveaus: onze relatie in het algemeen met onze natuurlijke omgeving, de menselijke relaties, met onze gelijken maar ook met anderen, en de relaties in onszelf, die verre van in evenwicht zijn....

Is de “2030-agenda” een spel? Waarom spelen 30.000 mensen uit het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en de maatschappelijk dit spel?

 

Takeo Inamura, Takeshi Muranaka – Oprichters van Imacocollabo, een Japanse NGO met de roeping samenwerking te stimuleren voor een duurzame toekomst - Tokyo, Japan

In deze toespraak behandelen we zaken als: Waarom dit “spel”? Hoe is het ontwikkeld? Voor wie? Hoe werkt het? We zullen ook case-study presenteren van werkgroepen die in Japan en de rest van de wereld zijn gehouden. Hoe dit spel “Agenda 2030” kan helpen de context van onze eigen initiatieven te verbreden, geïnspireerd door de DOD's, enz.? zie: 2030sdgsgame.com

*) De Lucis Trust heeft consultatieve status van de Sociaal Economische Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC).

**) Inschrijving bij de Verenigde Naties is verplicht. Inschrijving: https://reg.unog.ch/event/24156.

Houd contact

Wereld Goede Wil in Sociale Media