ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΑΣΗ - Greek Version By Alice Bailey (Author)

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΑΣΗ - Greek Version By Alice Bailey (Author)

Ανάμεσα στη διάνοια και στην ενόραση υπάρχει και θα υπάρχει ένα χάσμα, μέχρις ότου γεφυρωθεί συνειδητά μέσω διαλογισμού. Η ορθή χρήση του νου οδηγεί τη συνείδηση στο όμορφο, το καλό και το αληθινό, που είναι ιδιότητες της ψυχής, μέσω των πέντε διαλογιστικών σταδίων: συγκέντρωση, διαλογισμός, θεωρία, φώτιση και ερμήνευση. Έτσι αυτά τα πέντε στάδια οδηγούν στην ένωση με την ψυχή και στην άμεση γνώση της θείας φύσης.

Note: this is the Greek version of the book

Paperback

€13.90 EUR

To buy this book

Language Options

Product Information

paperback €13.90 EUR

Format

Language Options

ISBN-13: 978-9-600-40910-9

More About This

Η ανάπτυξη της διάνοιας, ενώ είναι απαραίτητη, είναι ένας τρόπος σε ένα τέλος. Η διάνοια πρέπει να γίνει ένα εργαλείο διείσδυσης μέσα στις νέες διαστάσεις της σκέψης και της συνείδησης, και του ξυπνήματος της διαισθητικής ικανότητας του «καθαρού λόγου». Μέσω αποκρυφιστικού διαλογισμού το χάσμα γεφυρώνεται μεταξύ του τριπλού νου και της ενόρασης.

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να ασχοληθεί με τη φύση και την αληθινή σημασία του διαλογισμού και τη χρήση του σε πλατιά κλίμακα στη Δύση. Προτείνεται ότι μπορεί τελικά να εκτοπίσει τις τωρινές μεθόδους μνημονικής άσκησης και να αποδειχθεί δυναμικός παράγοντας στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι ένα ζήτημα που επί χιλιάδες χρόνια απορρόφησε την προσοχή των στοχαστών στην Ανατολή και τη Δύση και το ενιαίο αυτό ενδιαφέρον είναι από μόνο του σπουδαίο. Οι νέες αναπτύξεις που θα προωθήσουν τη φυλή στην ατραπό της ανέλιξης της συνείδησής της, πρέπει ασφαλώς να γίνουν προς την κατεύθυνση της σύνθεσης. H ανάπτυξη της ανθρώπινης γνώσης πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη συγχώνευση των Ανατολικών και Δυτικών τεχνικών νοητικής εκγύμνασης. Αυτή έχει ήδη προχωρήσει γοργά και οι στοχαστές των δύο ημισφαιρίων αντιλαμβάνονται ότι η συγχώνευση αυτή οδηγεί προς κάποια σημαντικότατη αντίληψη.

On-line retailers of ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΑΣΗ - Greek Version (click on the retailer's name)

  • KEDROS ISBN: 978-9-600-40910-9
Product Information
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΑΣΗ - Greek Version

14x20,6 cm

232 pag.

ISBN-13: 978-9-600-40910-9