Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Για δύο χιλιάδες χρόνια υπήρξε ο υπέρτατος Αρχηγός της Αόρατης Εκκλησίας, της Πνευματικής Ιεραρχίας που απαρτίζεται από μαθητές κάθε πίστης. Αναγνωρίζει κι αγαπά εκείνους που δεν είναι Χριστιανοί, αλλά διατηρούν την πίστη τους στους Ιδρυτές της – τον Βούδδα, τον Μωάμεθ και άλλους. Δεν ενδιαφέρεται ποια είναι η πίστη, αν ο αντικειμενικός σκοπός είναι η αγάπη του Θεού και της ανθρωπότητας. Αν οι άνθρωποι αναζητήσουν τον Χριστό που άφησε πριν αιώνες τους μαθητές Του, θ’ αποτύχουν ν’ αναγνωρίσουν τον Χριστό που είναι σε διαδικασία επιστροφής. Ο Χριστός δεν έχει θρησκευτικούς φραγμούς στη συνείδησή Του. Δεν Τον ενδιαφέρει ποια πίστη ακολουθεί ο άνθρωπος.

Ο Υιός του Θεού είναι στο δρόμο Του και δεν έρχεται μόνος. Η προφυλακή Του είναι εδώ και το Σχέδιο που πρέπει ν’ ακολουθήσουν είναι έτοιμο και σαφές. Ας είναι σκοπός η αναγνώριση.

Αλίκη Μπέιλη

Είναι τo Μεγάλο εκείνο Oν πoυ oι Χριστιανοί ονομάζουν Χριστό· είναι επίσης γνωστός στην Ανατoλή ως Βοδισάττβα κι ως Κύριος Μαϊτρέγια και είναι Εκείνος που αναμένεται από τους ευσεβείς Μωαμεθανούς υπό τo όνoμα Ιμάμ Μαχντί. Είναι Εκείνος πoυ προΐσταται των πεπρωμένων της ζωής από τo 600 π.Χ. περίπου και είναι Εκείνος πoυ ήλθε μεταξύ των ανθρώπων πριν και αναμένεται πάλι. Είναι o μεγάλος Κύριος της Αγάπης και της Συμπόνιας, όπως ακριβώς o πρoκάτoχός Τoυ, o Βoύδδας, ήταν o Κύριος της Σoφίας. Μέσα απ’ Αυτόν ρέει η ενέργεια της δεύτερης όψης, πoυ φθάνει σ’ Αυτόν απευθείας απ’ τo καρδιακό κέντρo τoυ Πλανητικού Λόγου μέσω της καρδιάς τoυ Σανάτ Κουμάρα. Εργάζεται δια διαλoγισμoύ που επικεντρώνεται στην καρδιά. Είναι o Παγκόσμιος Δάσκαλος, o Διδάσκαλος των Διδασκάλων και o Εκπαιδευτής των Αγγέλων και σ’ Αυτόν έχει ανατεθεί η διεύθυνση των πνευματικών πεπρωμένων των ανθρώπων και η ανάπτυξη της αντίληψης σε κάθε ανθρώπινο oν ότι είναι τέκνο του Θεού και υιός τoυ Υψίστου.

Αλίκη Μπέιλη

 

 

ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Καθώς φθάνουμε στο τέλος της μελέτης μας για τον κόσμο σήμερα και για τις κυριαρχούσες ακτίνες του που εργάζονται μέσω των εθνών και ρυθμίζουν τους λαούς, υπάρχει ένα τελικό σημείο που θα ήθελα ν’ αναφέρω...

Περισσότερα

Christ as He Is

It has been said in Alice Bailey's book, The Reappearance of the Christ, that if we look for the Christ as He was two thousand years ago, we will fail to recognise Him when He reappears to continue His work in the Aquarian age.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ανά τους αιώνες ο ερχομός ενός του Αβατάρ, η έλευση ενός Ερχόμενου και η επανεμφάνιση του Χριστού, είναι οι βασικοί τόνοι της κυρίαρχης προσδοκίας. 

Περισσότερα

The Reappearance of the Christ

Today there is an increasing expectancy regarding the return of the "World Teacher", the Coming One Who will return to lead humanity into a new age and into a heightened consciousness.

Περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

OTAN οι άνθρωποι νιώσουν ότι εξάντλησαν όλα τα αποθέματά τους κι ότι έφτασαν στο τέρμα όλων των έμφυτων δυνατοτήτων τους κι ότι τα προβλήματα και οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν είναι πέραν επίλυσης ή χειρισμού, τείνουν να αναμένουν ένα θείο Ενδιάμεσο, ένα Μεσολαβητή που θα συνηγορήσει για την υπόθεσή τους στο Θεό και θα φέρει τη σωτηρία.

Περισσότερα

Christ’s Festival Talk

A talk given at the 2014 Christ's Festival meeting in London | New York
Today’s world is radically different from that of two thousand years ago, and understanding the changes that are needed for the Christ consciousness to flourish in this era of mass communications and the internet is challenging. The omnipresent icon of Jesus Christ that Christianity has constantly energised down the ages makes the physical reappearance of the Christ even harder to imagine against the backdrop of this age of technology; and as time marches on, the more it seems distorted and disconnected from the needs of our times. It takes a strong effort of the will to detach oneself from religious portrayals of the Christ and to reconsider His reappearance from a fresh perspective. How could such a figure fit into the current world scenario in a way that wouldn’t induce hysteria and wild adulation? How could such a figure lead human consciousness forward into the realm of pure reason and intelligent love without over-stimulating the emotional nature of the masses which could easily be whipped up into a frenzy by the world press?

Περισσότερα