ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΣΑΚ: ΤΑΥΡΟΣ

2019 Συναντήσεις 

2018 Ομιλίες από το Φεστιβάλ
Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Γενεύη

Ηχογραφημένες Ομιλίες - Βεσάκ 2018

Η Εορτή του Βεσάκ: Μία Τεχνική Πνευ-ματικής Επαφής: Ένα φυλλάδιο 22 σελίδων που διατίθεται δωρεάν ως PDF download, ή online.

Τυπωμένο αντίγραφο: Παραγγελία για ένα δωρεάν αντίγραφο του φυλλαδίου

Το Βεσάκ σηματοδοτεί την κορύφωση του πνευματικού έτους όταν οι δυ­νάμεις της φώτισης που σχετίζονται με τον Βούδα διοχετεύονται στον πλανήτη.

Το Φεστιβάλ του Βεσάκ είναι γενικά γνωστό ως το Φεστιβάλ του Βούδα. Ένας θρύλος, γεμάτος με μια ποικιλία εικόνων, διηγείται ότι Αυτός κάνει μια ετήσια εμφάνιση σε μια απόμερη κοιλάδα των Ιμαλαΐων κατά την ακριβή ώρα της πανσελήνου του Ταύρου. Εμφανίζεται για ένα σύντομο χρονικό διά­στημα και διεξάγει μια τελετουργία ύδατος ενώπιον του μεγάλου αδελφού του, του Χριστού και ενώπιον μιας συγκέντρωσης από μύστες και μαθητές.

Η παρουσία του Βούδα έχει τέτοια ισχύ που δεν μπορεί ο όμιλος των συγκεντρωμένων να την αντέξει για πολύ. Η στιγμή της προσέγγισής του χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη Σιγή, που λέγεται ότι ξεχειλίζει από ζωντάνια και σημασία. Η ευλογία του Βούδα, την ένταση της οποίας επιβραδύνει ο Χριστός, ακτινοβολείται στο πλήθος των συναθροισμένων και σε όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ετήσιας κορύφωσης η μεγαλύτερη υπηρεσία μας είναι να προετοιμαστούμε πνευματικά για την ενέργεια που διαχύνεται στην ανθρωπότητα και να διατηρούμε την εσωτερική σύνδεση στην καθημερινή ζωή, οραματιζόμενοι τον εαυτό μας σαν ένα καθαρό αγωγό φωτός σε ευθυγράμμιση με τον βασικό τόνο του Ταύρου: Βλέπω, και όταν ο οφθαλμός ανοιχτεί, όλα είναι Φως. Οι στόχοι «της διαυγούς όρασης, της αγνής πρόσχαρης θέλησης και ο θάνατος των επιθυμιών της προσωπικότητας» τίθενται ενώπιον μας, και καθώς σταδιακά επιτυγχάνονται, μας δίνουν τη δυνατότητα να ζούμε συνειδητά μέσα στην αύρα του πνευματικού ομίλου στον οποίο εκ φύσεως ανήκει η ψυχή μας.

Το Φεστιβάλ του Βεσάκ είναι στην πραγματικότητα μια ομαδική προσπάθεια, μια συλλογική επιδίωξη να αποτελούμε μέρος της Ιεραρχικής αλυσίδας, ενός  μεγάλου κοσμικού μαγνήτη, μέσω του οποίου η πνευματική πλημμυρίδα ενέργειας από τον Ταύρο και τον Βούδα μπορεί να διαχυθεί μέσα στις ανθρώπινες καρδιές και διάνοιες, ενώνοντας, ανυψώνοντας και αποκαλύπτοντας το αδιαμφισβήτητο γεγονός της βασιλείας του Θεού.

top of page ^

 

 

*    *    *    *