ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΚΛΗΣΕΩΣ

 

Από την εστία του Φωτός μέσα από τη Διάνοια του Θεού
Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων.
Το Φως ας κατέλθει στη Γη.

Από την εστία της Αγάπης μέσα από την Καρδιά του Θεού
Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.
Είθε ο Ερχόμενος* να γυρίσει στη Γη.

Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή
Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων –
Ο σκοπός που οι Διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.

Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων
Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί
Και είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού.

Το Φως, η Αγάπη και η Δύναμη ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο πάνω στη Γη.

 Τροποποιημένη Έκδοση
__________________________________________

Αυτή είναι μια ελαφρώς προσαρμοσμένη διατύπωση της Μεγάλης Επικλήσεως που δόθηκε το 1945. Σύμφωνα με τη μεταβαλλόμενη συνείδηση και τη γλώσσα της ανθρωπότητας, καθώς μπαίνουμε στην εποχή του Υδροχόου, αυτή η «προσαρμοσμένη» διατύπωση για τη Μεγάλη Επίκληση, προσφέρεται με την ελπίδα ότι αυτό θα ενθαρρύνει στην ευρύτερη διανομή αυτής της παγκόσμιας προσευχής.

Πολλές θρησκείες πιστεύουν σε έναν Παγκόσμιο Δάσκαλο ή έναν Λυτρωτή, που τον γνωρίζουν με διαφορετικά ονόματα όπως ο Χριστός, ο Κύριος Μαϊτρέγια, ο Ιμάμ Μαχντί, ο Μποτισάττβα και ο Μεσσίας και αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται σε μερικές από τις Χριστιανικές, Ινδουιστικές, Μουσουλμανικές, Βουδιστικές και Εβραϊκές εκδοχές της Μεγάλης Επίκλησης.

Οι άνδρες και οι γυναίκες της καλής θέλησης σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν αυτή την Επίκληση στη γλώσσα τους. Θα συνενωθείτε μαζί τους στη χρήση της Επίκλησης κάθε μέρα – με σκέψη και αφοσίωση. 

Με τη χρήση της Επίκλησης και την ενθάρρυνση άλλων να τη χρησιμοποιούν, καμία συγκεκριμένη ομάδα ή οργάνωση δεν υποστηρίζεται. Ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα.

Adapted Statement

The Great Invocation was always intended by the Tibetan, Djwhal Khul, to be given mass distribution and to become a world prayer. Now, in an increasingly pluralistic and multicultural world, the need is to continue to make the Great Invocation accessible to as many people as possible. 

Περισσότερα