ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ - Ιούνιος 2018

Από τη σκοπιά της πλανητικής μας εξέλιξης δεν υπάρχει τίποτε παρά αγάπη, τίποτε παρά καλή θέληση και θέληση-για-το καλό. Αυτή ήδη υπάρχει και η αληθινή της εκδήλωση είναι σήμερα πλησιέστερα από κάθε άλλη φορά στην πλανητική ιστορία.
Από στάδιο σε στάδιο, από κρίση σε κρίση, από σημείο σε σημείο και από κέντρο σε κέντρο προοδεύει η ζωή του Θεού, αφήνοντας πίσω της μεγαλύτερη ομορφιά, καθώς κινείται από μια μορφή σε άλλη και από βασίλειο σε βασίλειο. Η μια επίτευξη οδηγεί σε άλλη· από τα κατώτερα βασίλεια αναδύθηκε ο άνθρωπος και (σαν αποτέλεσμα ανθρώπινου αγώνα) θα εμφανισθεί επίσης το βασίλειο του Θεού. Η εμφάνιση αυτού του βασιλείου είναι ό,τι ενδιαφέρει αληθινά σήμερα την ανθρωπότητα και όλες οι ζωντανές διαδικασίες του ανθρώπινου γένους τείνουν στην προετοιμασία κάθε ανθρώπινου όντος ατομικά να περάσει σ’ αυτό το βασίλειο. Η γνώση ότι μπορεί να υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερες εκδηλώσεις απ’ το βασίλειο του Θεού μπορεί να εμπνέει, αλλά αυτό είναι όλο. Η εκδήλωση του Βασιλείου του Θεού στη Γη, η προετοιμασία της οδού για το μεγάλο Εγκαινιαστή του, τον Χριστό, η προσπάθεια να καταστεί εφικτή η εξωτερίκευση της Ιεραρχίας πάνω στη Γη δίνει στον καθένα και σ’ όλους ένα τελείως επαρκές καθήκον και κάτι για το οποίο αξίζει να ζούμε και να εργαζόμαστε, να ονειρευόμαστε και να ανατείνουμε.
Αλίκη Μπέιλη

Η μεγάλη ανθρώπινη ποιότητα της καλής θέλησης πρέπει να επιτευχθεί. Όταν αυτή η ποιότητα κυριαρχήσει στη σκέψη μας, η παγκόσμια ειρήνη θα γίνει γεγονός. Οι άνθρωποι που θα φέρουν αυτήν την μεγάλη ευλογία σε όλους μας είναι οι νοήμονες άνδρες και γυναίκες καλής θέλησης.
Φόστερ Μπέιλη

Τελικά η αριθμητική ισχύς των ανθρώπων με καλή θέληση θα είναι τόσο καθοριστική ώστε θα επηρεάζει την παγκόσμια ιστορία. Η φωνή τους θα υψώνεται για την υπεράσπιση των ορθών ανθρώπινων σχέσεων.
Αλίκη Μπέιλη

Η καλή θέληση είναι μια δυναμική ενέργεια που μπορεί να επιφέρει παγκόσμιες αλλαγές θεμελιώδους είδους και ο τρόπος έκφρασής της είναι μέσα από τη δραστηριότητα του άνδρα και της γυναίκας ατομικά και μέσα από τη μαζική τους πρόθεση. Η μαζική δύναμη της καλής θέλησης, το δυναμικό αποτέλεσμα μιας νοήμονος και ενεργού κατανόησης και η δυναμικότητα μιας εκπαιδευμένης και ζωντανής κοινής γνώμης η οποία επιθυμεί το μέγιστο καλό για το μέγιστο αριθμό, βρίσκονται πάνω από κάθε πίστη. Η δυναμική αυτή ισχύς δεν είχε ποτέ χρησιμοποιηθεί. Σήμερα μπορεί να σώσει τον κόσμο.
Αλίκη Μπέιλη (προσαρμοσμένο)

Η καλή θέληση είναι μια έκφραση καρδιάς της θεμελιώδους αγαθότητας όλων των λαών, η οποία αποτελεί ένδειξη του εσωτερικού μας πνευματικού εαυτού.
Φόστερ Μπέιλη

Υπάρχει μόνο ένας αληθινός τρόπος και οι ενδείξεις μαρτυρούν ότι σ’ αυτόν στρέφονται εκατομμύρια ανθρώπων. Η ενότητα και οι ορθές ανθρώπινες σχέσεις ανάμεσα στα άτομα, τις ομάδες και τα έθνη μπορούν να εδραιωθούν με την ενωμένη δράση των ανδρών και γυναικών καλής θέλησης σε κάθε χώρα.
Αλίκη Μπέιλη

Η σημαντικότερη από κάθε τρέχουσα ιεραρχική δράση είναι το πλημμύρισμα της ανθρωπότητας με την ενέργεια της καλής θέλησης.
Φόστερ Μπέιλη

Μια ενδιαφέρουσα όψη της καλής θέλησης είναι ότι καθώς αναπτύσσεται στην ανθρώπινη συνείδηση, φέρνει πρώτα απ’ όλα μια αποκάλυψη των υφιστάμενων χασμάτων που χαρακτηρίζουν την πολιτική, θρησκευτική, κοινωνική και οικονομική ζωή των ανθρώπων παντού. Η αποκάλυψη ενός χάσματος συνοδεύεται πάντοτε (γιατί αυτή είναι η ομορφιά του ανθρώπινου πνεύματος) από προσπάθειες πάνω σ’ όλες τις δυνατές γραμμές για τη γεφύρωση ή τη θεραπεία του χάσματος.
Αλίκη Μπέιλη