ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ - Σεπτέμβριος 2018

Η Μεγάλη Επίκληση συσχετίζει την θέληση του Πατρός (ή της Σαμπάλλα), την αγάπη της Ιεραρχίας και την υπηρεσία της Ανθρωπότητας σε ένα μεγάλο Τρίγωνο Ενεργειών ...
Αλίκη Μπέιλη

... όταν τα κοσμικά, πλανητικά και ανθρώπινα καρδιακά κέντρα έχουν ευθυγραμμιστεί μέσω της έλλογης χρήσης του Φωτός και της ακτινοβολίας της Αγάπης, που κινητοποιούνται από την Θέληση-για-το Καλό, τότε ο Χριστός θα έλθει και τίποτε δεν μπορεί να Τον σταματήσει. Κάτω από το Νόμο, θα «ελκυστεί σε έκφραση» από τις αναπόφευκτες συνέπειες της μαγνητικής και ακτινοβόλου κατάστασης στον πλανήτη. Το φυσικό πεδίο του τέταρτου, του ανθρώπινου βασιλείου, θα γίνει τότε το άμεσο πεδίο της υπηρεσίας του.
Μαίρη Μπέιλη

Oι Λέξεις Δύναμης, τα αρχαία μάντραμ (όπως η Κυριακή Προσευχή) και η Μεγάλη Επίκληση είναι αποτελεσματικές μόνον όταν χρησιμοποιούνται στο νοητικό πεδίο και με τη δύναμη ενός ελεγχόμενου νου – που εστιάζεται στην πρόθεση και το νόημά τους – πίσω από την εκπεφρασμένη προσπάθεια. Τότε γίνονται δυναμικές. Όταν εκφέρονται με τη δύναμη της ψυχής καθώς και με την κατευθυνόμενη προσοχή του νου, αυτόματα γίνονται δυναμικά αποτελεσματικές.
Αλίκη Μπέιλη

Συγκεντρωθείτε επάνω στη Επίκληση θεωρώντας την ότι ενσωματώνει τη θεία πρόθεση και συνοψίζει τα συμπεράσματα της σκέψης του Θεού. Είναι η πιο αφηρημένη μορφή διαλογισμού που σας έχει ποτέ παρουσιασθεί. Η έννοια της Επίκλησης αυτής έχει εκφρασθεί με όρους που σε κάποιο μέτρο είναι κατανοητοί στο μέσο άτομο, εξαιτίας των οικείων της φράσεων που βασίζονται σε πολλούς όρους των Γραφών. Αλλά οι αληθινές εσωτερικές επιπτώσεις και σημασίες έχουν πολύ βαθιά σπουδαιότητα και δεν είναι επιφανειακά εμφανείς. Σας προκαλώ να διεισδύσετε δια του διαλογισμού βαθύτερα στη ζωτική έννοια αυτών των λέξεων, των εκπληκτικών αυτών λέξεων. Ενσωματώνουν, όσο είναι δυνατό στη σύγχρονη γλώσσα, μια φόρμουλα που ήταν στη διάθεση της Ιεραρχίας από τότε που θεμελιώθηκε στη Γη, αλλά που μόνο τώρα είναι διαθέσιμη για χρήση, εξαιτίας του σημείου εξέλιξης που έφτασε το ανθρώπινο γένος. Το θαύμα των μαντρικών αυτών στροφών έγκειται στο ότι είναι κατανοητές στα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας και στα μέλη του Βασιλείου του Θεού.
Αλίκη Μπέιλη (προσαρμοσμένο)

Κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την Επίκληση ή προσευχή για φώτιση και αγάπη δίχως να προκαλέσει ισχυρές αλλαγές στις προσωπικές του στάσεις και στην πρόθεση της ζωής του. Ο χαρακτήρας και οι στόχοι του θα μεταβληθούν και η ζωή του θα εξυψωθεί και θ’ αποβεί πνευματικά χρήσιμη. «Όπως σκέφτεται ο άνθρωπος στην καρδιά του, έτσι και είναι», αποτελεί έναν βασικό νόμο στη φύση. Η σταθερή στροφή του νου στην ανάγκη για φως και η προσδοκία της φώτισης δεν μπορούν και δεν πρόκειται να είναι αναποτελεσματικές. Καθώς επίσης αναπτύσσεται το έργο των Τριγώνων και το δίκτυο απλώνεται σε όλη τη Γη, μπορεί να προβάλλει η ιδέα της καταστάλαξης του φωτός και της καλής θέλησης· τίποτε δεν μπορεί να εμποδίσει την εμφάνιση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, γιατί ο αιώνιος νόμος ισχύει.
Αλίκη Μπέιλη (προσαρμοσμένο)

Η προετοιμασία για την επανεμφάνιση του Χριστού, γενικά, και ειδικότερα μέσω της χρήσης της Μεγάλης Επίκλησης, διαμορφώνει το πλαίσιο και παρέχει το κίνητρο και την παρότρυνση για τον λόγο της ύπαρξής μας.
Μαίρη Μπέιλη

Η δύναμη της Μεγάλης Επίκλησης εστιάζεται στο ανθρώπινο βασίλειο, εν μέρει προς ώφελος της ανθρωπότητας, αλλά πολύ περισσότερο προς ώφελος όλων των άλλων βασιλείων. Είναι τόσο ισχυρή και φτάνει σε τέτοιο βάθος, που μπορεί να καταστήσει αυτή τη Γη έναν «ιερό πλανήτη» και επομένως έναν εποικοδομητικό παράγοντα στο ηλιακό σύστημα, κάτι το οποίο τώρα δεν είναι.
Φόστερ Μπέιλη (προσαρμοσμένο)