Μεριζόμενοι Ομαδική Σκέψη - Δεκέμβριος 2017

Κάθε χρόνο, είμαστε στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύουμε στο Δελτίο μια επιλογή σκέψεων σχετικά με τα Τρίγωνα, τις οποίες λαμβάνουμε από συνεργάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ελπίζουμε ότι και εσείς θα ενθαρρυνθείτε να μοιραστείτε τις ιδέες σας με τον παγκόσμιο όμιλο. Μπορείτε να στείλετε τις εργασίες σας ταχυδρομικά ή με email στα γραφεία των κέντρων ή να τις υποβάλλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  www.lucistrust.org/el/triangles/triangles_sharing_group_thought: παρακαλούμε πατήστε εδώ

Το θέμα των Τριγώνων μπορεί να χωριστεί σε μια εξέταση των εσωτερικών πνευματικών του όψεων και της εξωτερικής πρακτικής τους εφαρμογής. Ο στόχος δεν είναι να δημιουργηθεί κάποια διαίρεση ή κατακερματισμός, αλλά να επιτευχθεί η συνένωση των αμοιβαίων επιρροών τους σε μια συμπληρωματική και ολοκληρωμένη δύναμη. Η δυναμική των Τρίγωνων, συνδυάζοντας τις δυνάμεις του φωτός και της καλής θέλησης, μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει την ανθρωπότητα να βρει το δρόμο της μέσα από το ταραχώδες στάδιο μετάβασης όπου βρίσκεται σήμερα. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η κινητήρια δύναμη της εξωτερικής πρακτικής εφαρμογής των Τρίγωνων, ενώ το πιο εσωτερικό ή πνευματικό κίνητρο των Τρίγωνων θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό ως «εγκαθίδρυση της ‘‘Ατραπού του Φωτός’’ για τον ερχόμενο Παγκόσμιο Διδάσκαλο, τον Χριστό».
Ηνωμένο Βασίλειο

(Τα Τρίγωνα) αποτελούν το στήριγμά μου κάθε πρωί κατά τη διάρκεια της διαλογιστικής μου πρακτικής. Αποκαθιστούν την ελπίδα και την εμπι­στοσύνη μου στην ανθρωπότητα. Αποτελεί προνόμιο και τιμή μου να μπορώ να συνεργάζομαι με άλλους κατ’ αυτό τον τρόπο για να μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά.
Ηνωμένο Βασίλειο

Το έργο των Τριγώνων είναι ίσως η πιο σημαντική κλήση μου σε αυτή τη ζωή. Είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στη συμμετοχή μου ως ένας αγωγός πνευματικής κατεύθυνσης για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου, ενωμένου και ειρηνικού κόσμου. Τα Τρίγωνα αυξάνουν εκθετικά το έργο της ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ανθρώπων καλής θέλησης στον πλανήτη μας.
Η ίδια η ανθρωπότητα είναι ένας απαραίτητος κρίκος για να εκδηλωθεί το θείο Σχέδιο. Κατά την άποψή μου, η σύνδεση  με άλλους συνεργάτες των Τριγώνων, δημιουργεί ένα δίκτυο μέσω του οποίου το φως και η αγάπη μπορούν να μετασχηματίσουν τη στάση ανδρών και γυναικών προς ένα μέλλον μεγαλύτερης κατανόη­σης.
ΗΠΑ

Είμαστε οι ηγέτες ενός αυριανού κόσμου που θα γεννηθεί στη γη –μέσω υπηρεσίας, παραδείγματος και συμπόνιας–  και ΘΕΛΟΥΜΕ με αγάπη και ενότητα να έρθει η καλή θέληση σε Παγκόσμια Ύπαρξη. Το Δίκτυο των Τριγώνων ενισχύεται στο ρόλο του ως ένα ζωντανό περικάλυμμα Θείας Θεραπείας που περιβάλλει και διαφωτίζει κάθε εξελισσόμενη πλανητική ζωή.
ΗΠΑ