ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Στο επίκεντρο κάθε ψυχολογικής και πνευματικής ανάπτυξης είναι μια εξέλιξη στις ορθές σχέσεις που χαρακτηρίζεται από ανώτερες πνευματικές αξίες. Οι ορθές σχέσεις εξ ορισμού διέπονται από ένα υπόβαθρο πνευματικών αξιών. Όλοι παραδέχονται τις ανώτερες αξίες. Ακόμη κι αν επί του παρόντος υπάρχει μικρή έως καθόλου διαδεδομένη ή τυπική εξάσκηση για τις αξίες στην εκπαίδευση, οι περισσότεροι ενήλικες είναι σε θέση εύκολα να τις εντοπίσουν. Θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι μεγάλοι πνευματικοί διδάσκαλοι -Χριστός, Βούδας, Λάο Τσε κ.λπ., κατέδειξαν αυτές τις αξίες με την ζωή τους και άφησαν βαθιά αποτυπώματα στην ανθρώπινη ψυχή. Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, μπορεί να είναι αλήθεια ότι οι αξίες αυτές είναι ενσωματωμένες στην καρδιά της ανθρώπινης ψυχής και ότι οι πνευματικοί Διδάσκαλοι απλώς μπορούν να εκφράσουν πλήρως εκείνο που ήδη είναι εγγενώς παρόν. Οι πνευματικές αξίες συχνά αναγνωρίζονται ως στόχοι προς τους οποίους τείνουμε. Οι ορθές σχέσεις μεταξύ των ατόμων, των εθνών και των βασιλείων της ζωής στον πλανήτη είναι δυνατές μόνον μέσω μιας βιωματικής έκφρασης των πνευματικών αξιών. Αυτό θα πρέπει να μας πει κάτι το σημαντικό - οι πνευματικές αξίες είναι έμφυτες ζωντανές ενέργειες, οι οποίες, όταν ενσωματώνονται και εκφράζονται πλήρως, δημιουργούν ορθές σχέσεις. 

Όλα τα στοιχεία δείχνουν την ανθρωπότητα να εξελίσσεται προς μια πληρέστερη ζώσα έκφραση των πνευματικών αξιών. Ο Γκάντι έδειξε τον δρόμο για την επίτευξη αυτής της εξελικτικής μεταμόρφωσης: «γίνετε η αλλαγή που θέλετε να δείτε», δήλωσε. Παραδόξως, η επιδίωξη του κάθε ατόμου να ζήσει από αυτές τις πνευματικές αξίες είναι εκείνη που οδηγεί την ανθρωπότητα ως μια ομάδα να κινείται προς την κατεύθυνση ενός πολιτισμού που είναι μια ακριβέστερη εικόνα των πνευματικών αξιών. Η ψυχή μέσα σε κάθε έναν από εμάς είναι εκείνη που απαιτεί την ανακούφιση από την τριβή, το χάος και την σύγκρουση που δημιουργούνται από τις κατώτερες οπισθοδρομικές αξίες - εγωισμό, διαχωριστικότητα, απληστία και τα παρόμοια. Η ψυχή φιλοδοξεί απλώς να είναι αυτό που ήδη είναι -αγάπη, σοφία, φως, ανιδιοτελής υπηρεσία και έμπρακτη καλή θέληση, ενότητα, αρμονία και θυσία- και να απελευθερωθεί από ο,τιδήποτε κωλύει και εμποδίζει την πληρότητα της ύπαρξης. Τα βάσανα, σε αυτό το πλαίσιο, είναι απλώς η διαίσθηση των λανθασμένων σχέσεων που βασίζονται σε λανθασμένες αξίες. 

Τα Τρίγωνα είναι μία συγκεκριμένη διαμόρφωση ή πρότυπο που αναγνωρίζεται και από τον τομέα των μαθηματικών και της αρχιτεκτονικής ως μια πιο σταθερή δομή και από την ψυχολογία ως ένα δυνητικά δύσκολο παγιωμένο πρότυπο. Η ψυχολογία αναγνωρίζει την δυνητική καταστροφική δύναμη του τριγωνισμού, όταν υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και ισότητας (λανθασμένες σχέσεις) εντός του τριγώνου, όπως συμβαίνει όταν η ευθυγράμμιση μεταξύ δύο σημείων αποκλείει το τρίτο. Τα Τρίγωνα, ως εκ τούτου, μπορεί να βοηθήσουν, φέρνοντας ενδυνάμωση, σταθερότητα και ορθές σχέσεις, όταν χρησιμοποιούνται μέσω των ανωτέρων αξιών. Όταν τα τρίγωνα δημιουργούνται με τους ανώτερους στόχους προσδοκίας και τις πνευματικές αξίες που ενσωματώνονται στην Μεγάλη Επίκληση, δημιουργείται ένα μοντέλο για ορθή σχέση που βασίζεται στην ανιδιοτελή αγάπη και την ενωμένη ανάταση της ψυχής. Η χρήση των Τριγώνων, ως εκ τούτου, είναι ένας τρόπος για να «γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» και συμβάλλουν στην δημιουργία ορθών σχέσεων με την ενσωμάτωση επί της γης των πνευματικών αξιών.