Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Η καθημερινή πρακτική των Τριγώνων περιλαμβάνει τον οραματισμό και την δημιουργική εργασία σε τριγωνικό σχηματισμό, σε σύνδεση με τους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο, την άντληση στοιχείων από τα εσώτερα αποθέματα πνευματικής ενέργειας και την απελευθέρωση και κυκλοφορία τους μέσω του αιθερικού δικτύου που περιβάλλει τον πλανήτη.

Παρόλο που εργαζόμαστε για την δόμηση και ζωογόνηση ενός δικτύου τριγώνων, γνωρίζουμε, επίσης, ότι αυτό το δίκτυο κατασκευάζεται μέσα σε μια αιθερική σφαιροειδή δομή, που είναι το αιθερικό αντίστοιχο της Γη μας. Το δίκτυο δεν αποτελεί, επομένως, μια επίπεδη ή δισδιάστατη στατική δομή, αλλά μάλλον μια περίπλοκη, λεπτοφυή μορφή ζωής, ανταποκρινόμενη στις αενάως μεταβαλλόμενες εισρέουσες ενέργειες, που εισέρχονται και εξέρχονται σε τακτικούς, ρυθμικούς σχηματισμούς.

Λέγεται ότι το έργο των Τριγώνων έχει τις πηγές του στο «φωτεινό κέντρο που βρίσκεται πολύ μπροστά», το κέντρο της Σαμπάλλα. Μέσα σε εκείνο το ιερό κέντρο όλες οι μορφές συγκρατούνται μεταξύ τους μέσα σε έναν κύκλο θείας αγάπης. Ο κύκλος αυτός περικλείει το μοναδικό σημείο της τέλειας ειρήνης στον πλανήτη. Στο βαθμό που γινόμαστε καλύτεροι φορείς για την απελευθέρωση αυτής της αγάπης στο περιβάλλον μας, ούτως ώστε να επιδράσει επάνω σε όλη την σκληρότητα του κόσμου μας, αναμειγνύουμε τις μικρές μας θελήσεις με την μεγαλύτερη θέληση του Θεού. Και έτσι υπηρετούμε. Η ουσιαστική εργασία των Τριγώνων είναι «να διευκολύνουν το έργο της διανομής της αγνής εισερχόμενης ενέργειας της αγάπης (που εκφράζεται ως φως και καλή θέληση) στην Ιεραρχία και την Ανθρωπότητα» (Αλίκη Μπέιλη). Καθώς διατηρούμε αυτήν την απλότητα και την ισχύ του σκοπού στο νου και την καρδιά μας, μπορούμε να παίξουμε το ρόλο μας στην υποβοήθηση του Λόγου μας να συνειδητοποιήσει τον βασικό τόνο του, που λέγεται ότι είναι ο τόνος της σχέσης.

Ο κύκλος χωρίς αρχή και τέλος συσχετίζει όλα τα πράγματα μέσα στην περιφέρειά του. Έχει ειπωθεί, ότι μέσα στην «ακτίνα της αγάπης του Θεού –τον κύκλο του ηλιακού συστήματος– περιστρέφονται όλες οι μορφές, όλες οι ψυχές, όλες οι ζωές. Είθε κάθε υιός του Θεού να εισχωρήσει σε αυτή την σοφία. Αποκαλύψτε στον καθένα την Ενότητα των πολλών ζωών» (Αλίκη Μπέιλη, προσαρμοσμένο). Είμαστε σημεία μέσα σε σημεία και ο καθένας μας εργάζεται από κοινού με άλλους για να ακτινοβολήσουμε αγάπη, βοηθώντας έτσι τον πλανήτη μας να εκπληρώσει όχι μόνο το ατομικό του Ντάρμα, αλλά και τον ευρύτερο συλλογικό Σκοπό, του οποίου ο πλανήτης μας αποτελεί ένα μικρό, ωστόσο, σημαντικό μέρος.