Ο Όμιλος Διαλογισμού Καλής Θέλησης - Ιούνιος 2018

Καλή Θέληση είναι η εφαρμοσμένη δράση της αγάπης-σοφίας με επιδέξια ακρίβεια.

Ο Όμιλος Διαλογισμού Καλής Θέλησης προσβλέπει υποκειμενικά σε αυτήν την ακρίβεια κάθε Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι από το 1954. Η νοήμων χρήση του Διαλογισμού για την Καλή Θέληση ενεργοποιεί την αγάπη σε δράση, παρέχει ορθή κατεύθυνση πρόθεσης και ενισχύει την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας.

Αμέτρητες σπίθες καλής θέλησης αστράφτουν σε όλο το κόσμο κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας: μια σιωπηλή λέξη που προφέρεται ειρηνικά, ένα ευσπλαχνικά απλωμένο χέρι, ένα φορτίο που μεταφέρεται με στωικότητα, μια πρόκληση που αντιμετωπίζεται με συμπόνια. Αυτές οι πράξεις και αμέτρητες άλλες, ξεχωρίζουν ως  αναλαμπές καλής θέλησης και ενώνονται καταδεικνύοντας τη συλλογική οργάνωση της θέλησης-για-το καλο.

Η θέληση-για-το καλό περιλαμβάνει και υπερβαίνει τις πράξεις καλής θέλησης διότι η θέληση-για-το καλό κινητοποιεί τη θειότητα που υπόκειται σε όλα τα συμβάντα. Με την εξάσκηση στον Διαλογισμό για την Καλή Θέληση, oι παγκόσμιοι υπηρέτες μαθαίνουν να λειτουργούν σε ευθυγραμμισμένη υπηρεσία, συνειδητά συνδεδεμένοι με το συσχετιζόμενο πεδίο της ανθρωπότητας και της Ιεραρχίας και ενδυναμώνονται ώστε να εφελκύσουν τη σωστή ανταπόκριση σε κάθε έκκληση. Πρόκειται για μια απλή φόρμουλα με ιδιαίτερα εκτεταμένη ακτινοβόλο επίδραση.

Προτού περάσουν στο Διαλογισμό για την Καλή Θέληση, οι ασκούμενοι λαμβάνουν μια ευθυγραμμισμένη στάση μέσα από την ταύτιση με την ψυχή και την δημιουργική φαντασία. Αναλυτικές οδηγίες μπορούν να βρεθούν ΕΔΩ

Το Μάντραμ της Ενοποίησης, του οποίου γίνεται επίκληση στο Στάδιο Ι του Διαλογισμού, ολοκληρώνει το άτομο σαν μια φλόγα στοργικής πρόθεσης μέσα στο πεδίο της ανθρωπότητας. Αυτή η αφύπνιση του ανθρώπινου πνεύματος εμπνέει ορθή σκέψη και ορθή δράση μέσα από κάθε συσχετιζόμενη επαφή: μέσω οικογένειας, κοινότητας, έθνους, κόσμου. Το Στάδιο ΙΙ συνδέει το συσχετιζόμενο επίπεδο της ανθρωπότητας με την Ιεραρχική επίδραση διεγείροντας τις ανθρώπινες καρδιές με το ουράνιο πυρ. Από εκείνο το σημείο ηχείται σιωπηρά η Βεβαίωση της Αγάπης, αγκυροβολώντας  τον διαλογισμό στις ακτινοβόλες ενέργειες της αγάπης. Το έργο αυτού του διαλογισμού κλείνει με το Στάδιο ΙΙΙ, μια ευκαιρία να κατέλθουν και να χρησιμοποιηθούν αυτές τις ενέργειες για να δομήσουμε ορθές ανθρώπινες σχέσεις, να αποκαταστήσουμε την ειρήνη στη Γη και να διανείμουμε τη Μεγάλη Επίκληση.

Ο Όμιλος Διαλογισμού Καλής Θέλησης στέκει ακριβώς στο κέντρο του ισοσκελούς σταυρού, παρέχοντας μια είσοδο και έξοδο για την ευθυγράμμιση και κατεύθυνση πνευματικών ενεργειών στον κόσμο μέσα από μεταδοτικές πράξεις καλοσύνης – και ακόμα περισσότερα. Ο πλανητικός σκοπός αυτού του εβδομαδιαίου διαλογισμού είναι η ενδυνάμωση και η αύξηση της καλής θέλησης που βρίσκεται μέσα σε κάθε ανθρώπινη καρδιά και η ένωση του ρυθμού αυτών των καρδιών μεταξύ τους και με την καρδιά της Ιεραρχίας και τελικά με την Καρδιά του Ήλιου.