ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Το πλανητικό δίκτυο του φωτός, της αγάπης και της υπηρεσίας μεταμορφώνει το νοητικό κλίμα του πλανήτη, επαναπροσανατολίζοντας την ανθρωπότητα προς πνευματικές νοοτροπίες και αξίες. Οι ομάδες και οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο Δελτίο αντικατοπτρίζουν διαφορετικές όψεις του δικτύου. 

Προοίμιο (στην Χάρτα της Γης) 
Βρισκόμαστε σε μια σημαντική καμπή στη γήινη ιστορία, σε μια χρονική στιγμή όπου η ανθρωπότητα πρέπει να επιλέξει το μέλλον της. Καθώς ο κόσμος καθίσταται ολοένα και πιο αλληλοεξαρτώμενος και εύθραυστος, το μέλλον προοιωνίζει μεγάλους κινδύνους και ταυτόχρονα μεγάλες υποσχέσεις. Για να βαδίσουμε μπροστά, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε, πως, εν μέσω της υπέροχης διαφοροποίησης που παρουσιάζουν οι κουλτούρες και οι μορφές ζωής, αποτελούμε μία ανθρώπινη οικογένεια και μία κοινότητα με κοινό πεπρωμένο πάνω στη Γη. Συμπράττοντας μεταξύ μας, θα εγκαθιδρύσουμε μια βιώσιμη παγκόσμια κοινωνία, θεμελιωμένη στο σεβασμό για τη φύση, τα πανανθρώπινα δικαιώματα, την οικονομική δικαιοσύνη και μια κουλτούρα ειρήνης. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο, εμείς, οι κάτοικοι της Γης, να διακηρύξουμε την ευθύνη μας ο ένας απέναντι στον άλλο, προς την ευρύτερη κοινότητα της ζωής και προς τις μελλοντικές γενεές. 

Διεθνής Χάρτα της Γης 
Η «Πρωτοβουλία της Χάρτας της Γης» είναι ένα συλλογικό όνομα για το παγκόσμιο και ποικίλο δίκτυο των οργανώσεων, ανθρώπων και ιδρυμάτων που προωθούν και εφαρμόζουν τις αξίες και τις αρχές της «Χάρτας της Γης». 
Η «Χάρτα της Γης», περιγράφεται ως «ένα ηθικό πλαίσιο για την οικοδόμηση μιας δίκαιης, βιώσιμης και ειρηνικής παγκόσμιας κοινωνίας στον 21ο αιώνα. Επιδιώκει να εμπνεύσει σε όλους τους ανθρώπους μια νέα αίσθηση της παγκόσμιας αλληλεξάρτησης και κοινής ευθύνης για την ευημερία ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας, την ευρύτερη κοινότητα της ζωής και των μελλοντικών γενεών. Είναι ένα όραμα ελπίδας και μια πρόσκληση για δράση». Η Χάρτα άρχισε τη ζωή της ως ένα πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά προωθήθηκε και ολοκληρώθηκε από μια παγκόσμια πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών. 
Η Διεθνής Χάρτα της Γης (ECI, Earth Charter International) έχει ως στόχο να συμμετάσχει ενεργά στη μετάβαση προς βιώσιμους τρόπους διαβίωσης στον πλανήτη, βασισμένους σε ένα «κοινή δεοντολογικό πλαίσιο που περιλαμβάνει το σεβασμό και τη φροντίδα για την κοινότητα της ζωής, την οικολογική ακεραιότητα, τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, την οικονομική δικαιοσύνη, την δημοκρατία και μια κουλτούρα ειρήνης». 
Η Διεθνής Χάρτα της Γης επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους μέσα από: 

  • την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε όλο τον κόσμο της Χάρτας της Γης και την προώθηση της κατανόησης του περιεκτικού ηθικού όραματός της. 
  • την επιδίωξη της αναγνώρισης και της επικύρωσης της Χάρτας της Γης από ιδιώτες, οργανώσεις και τα Ηνωμένα Έθνη. 
  • την προώθηση της χρήσης της Χάρτας της Γης ως ενός ηθικού οδηγού και την εφαρμογή των αρχών της από την κοινωνία των πολιτών, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις. 
  • την ενθάρρυνση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής χρήσης της Χάρτας της Γης στα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τις θρησκευτικές κοινότητες, τις τοπικές κοινότητες, καθώς και σε πολλά άλλα περιβάλλοντα. 
  • την προώθηση της αναγνώρισης και της χρήσης της Χάρτας της Γης ως ενός «δεσμευτικού» νομικού εγγράφου. 

Το 2012 ξεκίνησε το «Πρόγραμμα των Πνευματικών Διαστάσεων της Αειφόρου Ανάπτυξης». Σκοπός του είναι να «συγκροτήσει μια παγκόσμια συμμαχία θρησκευτικών, πνευματικών και δεοντολογικών οργανώσεων προκειμένου να εμβαθύνουν την κατανόηση, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την πρακτική εφαρμογή των ηθικών και πνευματικών θεμελίων της αειφόρου ανάπτυξης». 
c/o University for Peace, P.O.Box138 6100, San José, Costa Rica 
w: www.earthcharterinaction.org 
e: [email protected] 
t: +506 2205-9060