Το Πλανητικό Δίκτυο - Δεκέμβριος 2016

Το πλανητικό δίκτυο φωτός, αγάπης και υ­πηρεσίας μετασχηματίζει το νοη­­τικό κλίμα του πλανήτη, αναπροσανατολίζοντας την ανθρωπότητα προς τις πνευματικές στάσεις και αξίες. Οι ομάδες και οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο Δελτίο αντανακλούν διάφορες πτυχές του δικτύου.

Διεθνείς Γυναίκες Γκρεμισμένα Τείχη (Femmes Internationales Murs Briss - International Women Broken Walls)

Οι Διεθνείς Γυναίκες Γκρεμισμένα Τείχη (FIMB) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο αλληλεγγύης με παρουσία σε ογδόντα χώρες. Το δίκτυο ανταλλάσει πληροφορίες, υπηρεσίες, τεχνογνωσία, εξοπλισμό και μοιράζεται βασικές δεξιότητες.

Η εστίαση της ομάδας είναι η εκπαίδευση, οι ανθρωπιστικές αποστολές και το περιβάλλον.

Η FIMB έχει συνεργασίες με πολλά άλλα διεθνή κινήματα, όπως το Code Pink στις ΗΠΑ, Gulabi Gang στην Ινδία, ο Σύλλογος Γυναικών του Θιβέτ (Tibetan Women’s Association), και Gandhi International στη Γαλλία. Η ομάδα εξηγεί: «Είμαστε όλοι ενωμένοι και ανεξάρτητοι συνεργάτες. Είμαστε γνήσιοι κρίκοι μιας αλυσίδας αλληλεγγύης, εργαζόμενοι σύμφωνα με όλα τα συνθετικά στοιχεία ενός πλουραλιστικού κόσμου».

20 alle des Troenes, 66000 Perpignan, France
www.fimb-asso.org

UCLG Το Παγκόσμιο Δίκτυο των Πόλεων, των Τοπικών και Περιφερειακών Διοικήσεων

Με έδρα τη Βαρκελώνη της Ισπανίας και έτος ίδρυσής του το 2004, ο σκοπός των Ηνωμένων Πόλεων και Τοπικών Διοικήσεων (UCLG) είναι να εκπροσωπεί και να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των τοπικών διοι­κήσεων στην παγκόσμια σκηνή. Το UCLG στοχεύει να είναι «η ενωμένη φωνή και ο παγκόσμιος υπερασπιστής της δημοκρατικής τοπικής αυτοδιοίκησης, προωθώντας τις αρ­χές της, τους αντικειμενικούς στόχους της και τα συμφέροντά της, μέσω της συνεργασίας ανάμεσα στις τοπικές διοικήσεις και στα πλαίσια της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας».

Το UCLG υποστηρίζει επίσης την διεθνή συνεργασία ανάμεσα στις πόλεις και τις ενώσεις τους και διευκολύνει προγράμματα, δίκτυα και συνεργασίες για την προώθηση των ικανοτήτων των τοπικών διοικήσεων. Το UCLG προάγει το ρόλο των γυναικών στην λήψη των τοπικών αποφάσεων.

«Το δίκτυο των μελών των Ηνωμένων Πόλεων και Τοπικών Διοικήσεων αντιπροσωπεύει 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, δηλ. το 70% του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού. Το δίκτυο εκτείνεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη και καλύπτει πάνω από 240.000 κωμοπόλεις, πόλεις, περιφέρειες και μητροπόλεις και πάνω από 175 ενώσεις τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων σε 140 χώρες».

Carrer Avinyó, 15, 08002 Barcelona, Spain
www.uclg.org
t: + 34 933 428 750
f: + 34 933 428 760  

Διεθνές Ινστιτούτο για την Πνευματική Ηγεσία (IISL) 

Το όραμα του Ιδρύματος είναι «η συν-δημιουργία ενός συνειδητού βιώσιμου κόσμου που λειτουργεί για όλους». Βασίζεται σε ένα παγκόσμιο δίκτυο λογίων και επαγγελμα­τιών, για να προωθήσει την θεωρία, έρευνα και εφαρμογή της προσωπικής και οργανωτικής πνευματικής ηγεσίας.
Ανάμεσα στους στόχους του είναι:

  • να διευκολύνει και να υποστηρίξει την ανάπτυξη της ενσυνειδητότητας των εργαζομένων μέσω πρακτικής την εσωτερική ζωή
  • να προωθήσει την πνευματική ευημερία
  • να δημιουργήσει την ελπίδα/πίστη σε ένα όραμα εξυπηρέτησης των βασικών παραγόντων μέσω μιας κουλτούρας που βασίζεται στις αξίες της αλτρουιστικής αγάπης

http://iispiritualleadership.com/ 

Διαδικτυακό Σεμινάριο Τριγώνων: Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα
www.lucistrust.org/triangles/webinar