ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - Ιούνιος 2018

Το πλανητικό δίκτυο φωτός, αγάπης και υπηρεσίας μετασχηματίζει το νοητικό κλίμα του πλανήτη, αναπροσανατολίζοντας την ανθρωπότητα προς πνευματικές στάσεις και αξίες. Οι ομάδες και οι δράσεις που αναφέρονται στο Δελτίο αντανακλούν διάφορες όψεις του δικτύου. 

Τα Τρίγωνα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παγκόσμιας Καλής Θέλησης

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1979 και έχει ως αποστολή του την υποστήριξη και διάδοση των ιδανικών της αδελφοσύνης, της ενότητας στην ποικιλομορφία και της ευθύνης για το κοινό καλό μέσω της εισαγωγής νέων ηθικών και κοινωνικών αξιών.

Για αρκετά χρόνια, ο Σύλλογος εργάστηκε σε στενή συνεργασία με τα Τρίγωνα και την Παγκόσμια Καλή Θέληση, μεταφράζοντας, εκτυπώνοντας και διανέμοντας τα Δελτία Τριγώνων και τα ενημερωτικά δελτία της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης στα ιταλικά.

Τον Ιούνιο του 2000, ο Σύλλογος ξεκίνησε μια νέα εκδοτική πρωτοβουλία, ένα δωρεάν κυκλοφορίας δελτίο ειδήσεων, το Πρακτορείο Καλών Ειδήσεων, με επικέντρωση σε δημιουργικές και προοδευτικές πρωτοβουλίες παγκοσμίως. Το δελτίο αναδεικνύει ειδήσεις από τον κόσμο των Ηνωμένων Εθνών, των θεσμικών οργάνων, των ΜΚΟ, ενώσεων υπηρεσίας και ομάδων εθελοντών. Εκδίδεται στα ιταλικά, αγγλικά και πορτογαλικά και αποστέλλεται σε περισσότερα από 10.000 μέσα ενημέρωσης και συντάκτες δημοσιογράφους των ημερησίων εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και σε ΜΚΟ, γυμνάσια και Ροταριανούς σε όλο τον κόσμο. Εκτιμάται ότι η παγκόσμια διανομή του δελτίου υπερβαίνει τα 300.000 αντίτυπα.

Κατά διαστήματα, περιλαμβάνονται στο δελτίο συνεντεύξεις με οραματιστές στοχαστές, όπως ο Όσκαρ Αρίας, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο Φεντερίκο Μέγιορ, ο Ζακ Ντιούφ και ο Έρβιν Λάσλο.

Το 2001, το Πρακτορείο Καλών Ειδήσεων εγκαινίασε τον Κώδικα Δεοντολογίας των Μέσων Ενημέρωσης, ο οποίος στόχο έχει να εστιαστεί στις ευθύνες των εκδοτών να προβάλουν «θετικά γεγονότα που δείχνουν στον κόσμο την ανταπόκριση της ανθρωπότητας στα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας». Ο κώδικας έχει εγκριθεί από 140 οργανισμούς υπηρεσίας, διακεκριμένες προσωπικότητες, καθώς και από διάφορους ακαδημαϊκούς φορείς και ερευνητικά ιδρύματα ειρήνης σε όλο τον κόσμο.
Ορισμένα σημεία του Κώδικα έχουν ως εξής:

  • Τα μέσα ενημέρωσης είναι εκείνα που έχουν την ηθική ευθύνη να ακολουθούν το στόχο της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με κάθε πτυχή της πραγματικότητας στην οποία ζούμε.
  • Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να μεταδίδουν πληροφορίες με σεβασμό και ενδιαφέρον για όλα τα δημόσια ζητήματα.
  • Η πληροφόρηση θα πρέπει να οργανώνεται, κατανέμοντας το «βάρος» των διαφόρων το­μέων, έτσι ώστε να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα της γνώσης σημαντικών κοινωνικών ομάδων.
  • Οι πληροφορίες πρέπει να αντανακλούν την πραγματικότητα με μια ποικιλία ειδήσεων που καθρεφτίζει τα στοιχεία της ίδιας της πραγματικότητας στο βαθμό που την καθορίζουν.
  • Οι πληροφορίες πρέπει να αναζητούν, στο μέτρο του δυνατού, τις αιτίες των γεγονότων στον καθορισμό της συμπεριφοράς του ανθρώπου.

Πριν από λίγα χρόνια, ο Σύλλογος εγκαινίασε την καμπάνια «Ας φέρουμε το Πρακτορείο Καλών Ειδήσεων στα σχολεία». Με την υποστήριξη πολλών Ροταριανών ομίλων η καμπάνια προωθεί τη συμμετοχή και την εστίαση μαθητών σε θετικές και δημιουργικές πρωτοβουλίες παγκοσμίως.

via Antagora 10, 00124 Roma, Italy
http://goodnewsagency.org/en/