Το Πλανητικό Δίκτυο - Σεπτέμβριος 2017

Το πλανητικό δίκτυο του φωτός, της αγάπης και της υπηρεσίας αλλάζει το νοητικό κλίμα του πλανήτη, αναπροσανατολίζοντας την ανθρωπότητα προς τις πνευματικές στάσεις και αξίες. Οι ομάδες και οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο Δελτίο αντανακλούν διάφορες όψεις του δικτύου.

Η «Ενόραση στην Υπηρεσία»

Επί 20, σχεδόν, χρόνια, η «Ενόραση στην Υπηρεσία» (Intuition in Service) έχει προωθήσει τη συνειδητοποίηση για το σημαντικό ρόλο της ενόρασης στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Αντλώντας σε μεγάλο βαθμό, αν και όχι αποκλειστικά, από την έμπνευση και τη διδασκαλία που υπάρχει στα κείμενα της Αλίκης Μπέιλη, ο όμιλος στοχεύει στην αυξανόμενη κατανόηση σε ό,τι αφορά τη φύση της ενορατικής αντίληψης, την καλλιέργειά της και την εφαρμογή της στην υπηρεσία.

Κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα, η μετάβαση σε έναν πιο ενοποιημένο, δίκαιο και βιώσιμο κόσμο εξαρτάται από την αφύπνιση και την κινητοποίηση της ενόρασης ή της «άμεσης  γνώσης». Αυτό το ανώτερο επίπεδο συνείδησης έχει ήδη σημαντική  επίδραση στην ανθρώπινη εξέλιξη. Ανατρέξτε,  για παράδειγμα, στο βιβλίο του καθηγητή φιλοσοφίας Γουίλιαμ Ίρβιν (William B. Irvine) «Α-χα! Οι Στιγμές της Διορατικότητας που Διαμορφώνουν τον Κόσμο μας» (Aha!: The Moments of Insight that Shape our World), το οποίο περιλαμβάνει πολυάριθμες και καλά τεκμηριωμένες περιπτώσεις του πώς οι ενορατικές ιδέες έχουν μετασχηματίσει τη θρησκεία, την ηθική, την επιστήμη, τα μαθηματικά και τις τέχνες.

Με την υποκειμενική υποστήριξη ενός Εστιακού Ομίλου διαλογιζόμενων από όλο τον κόσμο, η «Ενόραση στην Υπηρεσία» προσφέρει μια σειρά από προγράμματα υπηρεσίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Διαλογιζόμενοι από κάθε κατεύθυνση, καθώς και όσοι εργάζονται με προσευχή και οραματισμό κ­αλούνται να συμμετάσχουν στην Πρωτοβουλία Δια­λογισμού για τις Ημέρες και τα Έτη των Ηνωμένων Εθνών, παρέχοντας υποκειμενική υποστήριξη στο ημερολόγιο των Παγκόσμιων Ημερών και Ετών των ΗΕ. Στην ιστοσελίδα προσφέρονται ειδικά περιγράμματα διαλογισμού και οι μετέχοντες ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν τις δικές τους πνευματικές παραδόσεις, προκειμένου να υποστηρίξουν ενεργά τις Ημέρες των ΗΕ και τα θέματα για τα Έτη των ΗΕ.

Ένα μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, με τίτλο «Κρατείστε, Παρακαλούμε, στο Φως» (Please Hold in the Light), καλεί τους παραλήπτες να κρατήσουν στο φως μιας ανώτερης σοφίας σημαντικές διεθνείς διασκέψεις, παγκόσμια συντονισμένες ενέργειες από ανθρώπους καλής θέλησης και εκδηλώσεις των ΗΕ.

Κατά την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης των ΗΕ, στις 21 Σεπτεμβρίου και κατά την Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης τηρούνται κάθε χρόνο, παγκόσμιες, 24-ωρες Αγρυπνίες Επίκλησης. Οι συμμετέχοντες εγγράφονται προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τη Μεγάλη Επίκληση, ή μια επίκληση της αρεσκείας τους, ανά 15΄ λεπτά,  επιλέγοντας δεκαπεντάλεπτες χρονικές ζώνες εντός του 24ώρου της Ημέρας. Σε έναν κατάλογο εμφανίζεται το όνομα και η χώρα προέλευσης των εγγεγραμμένων σε κάθε 15λεπτο χρονικό διάστημα που επιλέγουν για την χρήση της επίκλησης.

Στην ιστοσελίδα του ομίλου παρατίθενται αποσπάσματα για την ενόραση προερχόμενα από εκατό και πλέον διακεκριμένους στοχαστές, επιστήμονες και συγγραφείς, ενώ υπάρχει επίσης μια σειρά άρθρων για την ενόραση και την εφαρμογή της στην υπηρεσία.
www.intuition-in-service.org
[email protected]

Το Blog των Τριγώνων

Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, δημιουργήθηκε ένα blog στην ιστοσελίδα των Τριγώνων, προκειμένου να υπογραμμιστούν  ιδέες, σκέψεις και ειδήσεις σχετικά με το πλανητικό έργο υπηρεσίας των Τρίγωνων.

Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί 14 αναρτήσεις για διαφορετικά, αν και σχετικά με το έργο θέματα. Έχουν αναρτηθεί θέματα όπως «Το Αιθερικό Σώμα και τα Τρίγωνα» (The Etheric Body and Triangles), «Ένα Νέο Οικονομικό Μοντέλο - ένα τριγωνικό πλανητικό ‘‘δίκτυο ροής’’» (A New Economic Model – a planetary triangular ‘‘network of flows’’), «Η Παρόρμηση για Δημιουργική Ζωή» (The Urge to Creative Life), «Η Συνείδηση της Καρδιάς» (The Consciousness of the Heart) και «Η Ορθή Χρήση του Νου» (Right Use of the Mind).

www.lucistrust.org/el/blog_triangles