ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - Σεπτέμβριος 2018

Το πλανητικό δίκτυο φωτός, αγάπης και υπηρεσίας μετασχηματίζει το νοητικό κλίμα του πλανήτη, αναπροσανατολίζοντας την ανθρωπότητα προς πνευματικές στάσεις και αξίες. Οι ομάδες και οι δράσεις που αναφέρονται στο Δελτίο αντανακλούν διάφορες όψεις του δικτύου.

Κύκλος των Διασκέψεων

Η Θέληση-για-το Καλό των γιγνωσκόντων του κόσμου
είναι το μαγνητικό σπέρμα του μέλλοντος

Ο Κύκλος των Διασκέψεων, μια πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης, είναι έργο ενός παγκόσμιου ομίλου διαλογισμού. Σκοπός του είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ορθής πνευματικής ατμόσφαιρας στην οποία στηρίζονται, οι ουσιαστικές για την πνευματική πρόοδο της ανθρώπινης οικογένειας, παγκόσμιες διασκέψεις.

Από το 2010, ο Κύκλος των Διασκέψεων έχει εστιαστεί σε μια σειρά παγκόσμιων πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην δημιουργία ενός φωτισμένου ενεργειακού πεδίου στο οποίο η θέληση-για-το καλό μπορεί να βρει αγκυροβόληση και έκφραση. Χρησιμοποιώντας τη δύναμη της εστιασμένης σκέψης ο όμιλος εργάζεται με την ενέργεια της θείας θέλησης και την κατεύθυνσή της ως θέληση για το καλό στην προετοιμασία ενός επιλεγμένου συνεδρίου, προκειμένου να διαμορφώσει το ορθό πνευματικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της συνεδριακής περιόδου, ο όμιλος προβάλλει έναν φωτισμένο σπόρο «ενέργειας θέλησης» και τον διαμορφώνει σε ένα παλλόμενο κέντρο καρδιάς που ακτινοβολεί το φως, την αγάπη και τη δύναμη της Μεγάλης Επίκλησης σε όλη την εκδήλωση και στους συνέδρους της. Αυτός ο φωτισμένος σπόρος μπορεί στη συνέχεια να ζωογονείται καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

Μέχρι σήμερα, ο Κύκλος των Διασκέψεων έχει εστιαστεί σε περίπου είκοσι πέντε παγκόσμιες διασκέψεις και πρωτοβουλίες, όπως: το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, τη Διάσκεψη του 2015 για την Κλιματική Αλλαγή στο Παρίσι, τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ρίο+20, τη Σύνοδο Κορυφής των ΗΕ για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες και Διάσκεψη Κορυφής των Ηγετών για την Παγκόσμια Προσφυγική Κρίση και τη Σύνοδο Κορυφής των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, για να αναφέρουμε μόνο λίγες από αυτές.
Ο Κύκλος των Διασκέψεων προωθεί από κοινού, ομαδικό διαλογισμό, μια αναπτυσσόμενη ομαδική συνείδηση και μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση των πραγματικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει αυτόν τον καιρό η ανθρώπινη φυλή, σε μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία. Η Παγκόσμια Καλή Θέληση επισημαίνει:

«Ελπίζουμε ότι αυτή η ομαδική υπηρεσία θα σας ενδιαφέρει ως ένα μέσο ενδυνάμωσης της τάσης για ομαδική συνείδηση. Αποτελεί για τον καθένα μας έναν τρόπο για να μάθουμε περισσότερα για τα Προβλήματα της Ανθρωπότητας στον σύγχρονο κόσμο και να συμβάλλουμε στην σκεπτομορφή της λύσης τους. Παρότι νέα τα προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουμε, κατά βάση, όλα έχουν κοινές τις ίδιες ρίζες της χωριστικότητας, του υλισμού, της επιθυμίας και της απληστίας που έχουν μαστίσει την ανθρωπότητα ανά τους αιώνες. Μέσα από τον πόνο που προκαλείται από αυτόν τον λανθασμένο προσανατολισμό, η ανθρωπότητα στρέφεται τώρα συλλογικά προς τα πνευματικά βασίλεια της φύσης και δοκιμάζει τα πρώτα βήματα πάνω στην φωτισμένη ατραπό που οδηγεί προς αυτά. Ο τωρινός κύκλος των διασκέψεων παρέχει την ευκαιρία της πνευματικής ενδυνάμωσης αυτής της διαδικασίας».

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Παγκόσμια Καλή Θέληση
web: www.worldgoodwill.org/cycle_conferences