Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΟΥ - Ιούνιος 2016

Ο μερισμός εξαρτάται από τη σωστή κυκλοφορία της ενέργειας και των δυνάμεων. Η υγεία του ατόμου εξαρτάται από ένα καλό κυκλοφορικό σύστημα και η ίδια αρχή ισχύει για τη ζωή μιας κοινότητας, ενός έθνους, της κοινότητας των εθνών, της πλανητικής μας κατοικίας, καθώς και του ηλιακού μας συστήματος, σύμφωνα με την κοινοτοπία «όπως επάνω, έτσι και κάτω». Όπου υπάρχουν μπλοκαρίσματα ή συμφόρηση, η κυκλοφορία αναστέλλεται με αποτέλεσμα να προκαλείται συστημική διαταραχή.

Ο μερισμός στην καθημερινή ζωή δεν αποτελεί άπιαστο ιδανικό – είναι εμφανής στις δημόσιες υπηρεσίες, στις μεγάλες κεντρικές αίθουσες τέχνης και τα μουσεία, στα δημοτικά πάρκα και τους δημόσιους χώρους, καθώς και σε πολλές κοινοτικές πρωτοβουλίες, όπως οι τράπεζες τροφίμων. Επιδεικνύεται στο έργο των Τριγώνων, όπου ομάδες των τριών ατόμων επικαλούνται τις ενέργειες του φωτός και της καλής θέλησης και τις οραματίζονται να κυκλοφορούν μέσω των τριών κομβικών σημείων κάθε τριγώνου και μέσω του δικτύου των τριγώνων που περιβάλλει τον πλανήτη. Σε μια εποχή έντονου ανταγωνισμού, οι έννοιες του μερισμού έρχονται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο στα δημόσια πράγματα, ως απάντηση στην οικονομική ανισότητα και στην άδικη κατανομή των πόρων. Συμμετοχικές δημόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν το κοινό καλό λειτουργούσαν εδώ και αρκετά χρόνια, όμως, τώρα, προβάλλει η έννοια της οικονομίας του μερισμού μέσω ηλεκτρονικών δικτύων και μάρκετινγκ, μερισμού πληροφοριών μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και μερισμού αρχείων στο διαδίκτυο.

Το έργο των Τριγώνων βασίζεται στην ιδέα ότι οι λεπτοφυείς ενέργειες και δυνάμεις κυκλοφορούν μέσα από ολόκληρο τον αιθερικό ιστό που ζωογονεί την φυσική μορφή. Με τη δύναμη της σκέψης εξαποστέλλονται στον προορισμό τους και καθίστανται ένα κοινό απόθεμα στο νοητικό επίπεδο. Πολλές από τις εμπνευσμένες πρωτοβουλίες μερισμού στον κόσμο είναι αποτέλεσμα της δημιουργικής σκέψης κάποιας διάνοιας ή ομάδας διανοιών, των οποίων οι καρδιές δεν γνωρίζουν όρια.

Το αιθερικό ή ενεργειακό σώμα που σχηματίζει την ανθρώπινη μορφή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αιθερικού σώματος του πλανήτη και του ηλιακού συστήματος. Σύμφωνα με τις διδασκαλίες της Προαιώνιας Σοφίας «το πεδίο του χώρου είναι αιθερικό στη φύση» και αποτελεί «οντότητα». Μέσα από αυτό το αιθερικό δίκτυο κάθε ανθρώπινο ον σχετίζεται με κάθε άλλη έκφραση της θείας Ζωής. Γραμμές φωτός κυκλοφορούν μέσω του αιθερικού πεδίου σε όλο το ανθρώπινο βασίλειο και τα υπανθρώπινα βασίλεια της φύσης, ενώ υπάρχει μια συνεχής κυκλοφορία ενεργειών που εισέρχονται, διέρχονται και εξέρχονται από το σώμα της εκδήλωσης. Σε αυτή τη βάση, τα πάντα είναι αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα και το πλανητικό αιθερικό σώμα τα συγκρατεί και τα συνέχει.

Το πεπρωμένο της ανθρωπότητας είναι να γίνει ο πλανητικός φωτοδότης, αποκαθιστώντας την θεία κυκλοφοριακή ροή στην πλανητική μας κατοικία μέσα σε όλα τα βασίλεια της φύσης, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου. Η αρχή του μερισμού θα βοηθήσει την ανθρωπότητα στην εκπλήρωση αυτού του πεπρωμένου.