Η Αθόρυβη Επανάσταση - Σεπτέμβριος 2016

Η επανάσταση ορίζεται ως «μια θεμελιώδης μεταστροφή του τρόπου σκέψης ή οραματισμού και ως αλλαγή του υποδείγματος». Ο ορισμός αυτός συμπυκνώνει την τεχνική και την πρόθεση που υπόκειται στο έργο των Τριγώνων. Αυτή η ήρεμη, πίσω από τα παρασκήνια, δραστηριότητα βρίσκεται έξω από τα πλαίσια των λέξεων και των εξωτερικών εκδηλώσεων, τα οποία συνηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε ως επαναστατική δραστηριότητα. Εντούτοις, όπως επιβεβαιώνει ο ορισμός μας, το έργο των Τριγώνων είναι καινοτόμο, πρόκειται όμως για μια σιωπηλή επανάσταση που εκτυλίσσεται με απλότητα, σε συνεργασία με όλους εκείνους που συν­αθροίζονται από κοινού με γνώμονα την αγάπη και την υπηρεσία.
Στον επανασχεδιασμό που απαιτείται για την υλοποίηση του αναδυόμενου προτύπου πρέπει να τεθεί επικεφαλής το αίτημα των μαθητών του κόσμου σε συνεργασία με τους άνδρες και γυναίκες καλής θέλησης παντού στον κόσμο. Μαζί μπορούν να συντρίψουν το παλιό μοντέλο και να το ρυθμίσουν εκ νέου σε ευθυγράμμιση με το θείο Σχέδιο. Και ενώ στα εσωτερικά πεδία ο επανασχεδιασμός αυτός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όλοι μας γνωρίζουμε ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει στα πλαίσια των τριών κόσμων της ανθρώπινης δραστηριότητας, προκειμένου να πραγματωθεί το δυναμικό που ενυπάρχει στην παρούσα στιγμή. Παρά τις σύγχρονες προκλήσεις, η ανθρώπινη επινοητικότητα είναι τέτοια που μπορούμε πάντοτε να εγερθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να σφυρηλατήσουμε δημιουργικές λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Επομένως, ας μην απελπιζόμαστε από τα γεγονότα ή την αλλαγή και ας καλωσορίσουμε την ευκαιρία της συμμετοχής μας στην πιο δυναμική επαναστατική ώθηση στην πλανητική ιστορία. Για να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτή την προσπάθεια, μάς έχουν δοθεί τα Τρίγωνα ως ιεραρχικό εργαλείο και η αξιοποίησή τους αποτελεί προνόμιό μας όσο και ευκαιρία.
Μια χριστιανική προφητεία, που ταιριάζει σε αυτή την περίπτωση, διακηρύσσει: «εν τω φωτί Σου οψόμεθα Φως». Στην παρούσα περίοδο γίνεται ορατή μια άνευ προηγουμένου εντατικοποίηση του φωτός, οδηγώντας προς μια διάρρηξη των πέπλων που διαχωρίζουν τον εσωτερικό κόσμο του νοήματος και τον εξωτερικό κόσμο των τριών κατώτερων πεδίων έκφρασης της προσωπικότητας. Αυτό το εισρέον φως έχει μια ισχυρή επίδραση στην ανθρωπότητα και θα οδηγήσει στην αποκάλυψη της ανθρώπινης ψυχής. Οι εργάτες των Τριγώνων έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν σε αυτή την εντατικοποίηση του φωτός, κατευθύνοντάς το ορθά και αφήνοντάς το να κυκλοφορήσει διά μέσου του πλανητικού δικτύου. Λέγεται ότι η πνευματική Ιεραρχία του πλανήτη βασίζεται σε αυτό το φως, προκειμένου να συνεχίσει το έργο της. Ας μην αφήσουμε την εξωτερική απλότητα στην μορφή και την ήρεμη διεξαγωγή της κοινής εργασίας μας να αναιρέσουν την εσωτερική δυναμική του, ενώ, στην πραγματικότητα, μπορούν να την αποκαλύψουν.