Η Επιστήμη της Υπηρεσίας - Δεκέμβριος 2017

Καθώς ο ήλιος περνά σε έναν νέο αστερισμό, μεταβαίνει επίσης σε ένα νέο «οίκο» ή πεδίο έκφρασης. Ο οίκος του Υδροχόου είναι γνωστός ως οίκος «του Υπηρετούντος Ανθρώπου», δίνοντας έμφαση σε αυτή καθαυτή την υπηρεσία. Μπορούμε επομένως να εξετάσουμε τη δυναμική του ερχόμενου κύκλου και ό,τι αυτός κομίζει για εμάς όσον αφορά τις ευκαιρίες για ψυχική διεύρυνση.

Κάθε μετακίνηση αποτελεί ευκαιρία για μια νέα αρχή και ώρα να εγκαταλείψουμε τα πεπαλαιωμένα και φθαρμένα υπολείμματα του παρελθόντος. Ως εκ τούτου, κάτω από την εντύπωση αυτών των εισρεουσών ενεργειών, νέες μορφές υπηρεσίας θα εξελιχθούν που θα είναι πιο ρευστές και ξεκάθαρες εκφράσεις προς χρήση της ψυχής. Ωστόσο, η Υδροχοϊκή εποχή θα είναι επιπλέον περισσότερο επιστημονική και επομένως θα μάθουμε να υπηρετούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια, πιστότητα και ρυθμό, ελέγχοντας και κατευθύνοντας τις ενέργειες αντί να ελεγχόμαστε από αυτές. Το δίκτυο των Τριγώνων ταιριάζει απόλυτα και στους δύο αυτούς αναδυόμενους τρόπους υπηρεσίας, επειδή είναι ταυτόχρονα ρευστό και δημιουργικό, ενώ συγχρόνως συνιστά μια δραστηριότητα που απαιτεί ακρίβεια, καθώς και την εστιασμένη ικανότητα να εργαζόμαστε καθημερινά χρησιμοποιώντας τη σκέψη με τρόπους που υποστηρίζουν την ζωή και ωφελούν το σύνολο.

Γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία είναι για την ψυχή όπως η αναπνοή· χωρίς την ευκαιρία για υπηρεσία, η ψυχή δεν μπορεί να λειτουργήσει στα τρία κατώτερα πεδία. Έτσι, καθώς δίνεται στην ψυχή μεγαλύτερο περιθώριο αναπνοής στον κόσμο μας, θα υπάρξει νέα ζωή παντού και οι δομές των σημερινών προτύπων θα αποδυναμωθούν, επειδή δεν θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της ψυχικής καλλιέργειας. Βαίνοντας προς τον Υδροχόο, μπορούμε να αναμένουμε μια αυξανόμενα συντονισμένη επιστημονική εφαρμογή στην υπηρεσία, οδηγώντας την ανθρωπότητα πιο κοντά στο πεπρωμένο της ώστε να καταστεί ένα όργανο για ψυχική χρήση. Αντί της υπάρχουσας στιγμιαίας σύνδεσης με τον ανώτερο εαυτό που παρατηρείται κατά το διαλογισμό ή υπό την πίεση κάποιου έργου που πρέπει να γίνει ή μιας έκτακτης ανάγκης που πρέπει να ικανοποιηθεί, η υπηρεσία θα αποβεί τότε ο δρόμος της ίδιας της ζωής. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές εφαρμογής αυτής της επιστημονικής υπηρεσίας δεν αποτελούν μυστήρια. Υπήρξαν γνωστές εδώ και χιλιάδες χρόνια, ενσωματωμένες στις διδασκαλίες και τεχνικές τέτοιων κλασσικών έργων όπως οι Γιόγκα Σούτρες του Πατάντζαλι, η Μπαγκαβάτ Γκιτά και Η Καινή Διαθήκη. Αυτές οι διδασκαλίες παρέχουν τους οδοδείκτες για την απόκτηση ελέγχου από την ψυχή, μια πρακτική που μπορούμε να αναμένουμε ότι θα αποτελέσει μια από τις εξέχουσες επιστήμες της ερχόμενης εποχής.

Μεταβαίνουμε σε έναν κύκλο όπου τα πολλά νήματα δημιουργικής δραστηριότητας, που χαρακτηρίζουν τους εργάτες και τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις στην μία Πραγματικότητα, θα αρχίσουν να εξυφαίνονται και να συμπλέκονται αμοιβαία μεταξύ τους, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας τα χέρια ο ένας του άλλου. Αυτή η διαδικασία θα δημιουργήσει ένα τόσο ανθεκτικό ιστό, ώστε η ανθρωπότητα θα προχωρήσει ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, αυξάνοντας την ικανότητά της να συνδράμει τις δυνάμεις της πλανητικής εξέλιξης. Και, σε αυτό το έργο της δημιουργίας ενός ανθεκτικού ιστού, οι συνεργάτες των Τριγώνων μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο.